Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/020/10

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 20, 27.1.2006, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

27.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 20/30


Nová národná strana obehových euromincí

(2006/C 20/10)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza do kontaktu s mincami, ako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom stanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo obehových pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina vydá len jeden nový vzor mince ročne v nominálnej hodnote 2 eur. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na lícnej národnej strane však nesú pamätný vzor.

Štát vydania: Luxembursko

Pamätná udalosť: 25. narodeniny dediča trónu, veľkovojvodu Guillauma

Vecný opis vzoru: Na ľavej strane vnútornej časti mince je vyobrazená postava jeho kráľovskej výsosti, veľkovojvodu Henriho, ktorý pozerá vpravo na jeho kráľovskú výsosť, dediča, veľkovojvodu Guillauma na pravej strane vnútornej časti mince. Dátum 2006, doplnený písmenom „S“ a značkou mincovne, sa nachádza pod vyobrazeniami obidvoch kráľovských výsostí. Slovo „LËTZEBUERG“ sa nachádza nad vyobrazeniami obidvoch kráľovských výsostí pozdĺž horného okraja vnútornej časti mince. Na vonkajšom okraji mince je vzor obkolesený 12 hviezdami.

Množstvo vydania: 1,1 milióna mincí

Približný dátum vydania: január 2006

Nápis na okraji mince: 2**, opakujúci sa šesťkrát, striedavo vertikálne a horizontálne orientovaný


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373 z 28.12.2001, s. 1-30 s odkazmi na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri takisto odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38-39).


Top