Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/244/03

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 244, 4.10.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 244/3


NOVÁ NÁRODNÁ STRANA OBEHOVÝCH EUROMINCÍ

(2005/C 244/03)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia uverejňuje všetky nové vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto s mincami prichádza do kontaktu pri svojej profesii, ako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom upravujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať určité množstvo obehových pamätných euromincí pod podmienkou, že jedna krajina vydá ročne len jeden nový vzor mince, výlučne v nominálnej hodnote 2 eurá. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na lícnej národnej strane však nesú pamätný motív.

Emitujúci štát: Sanmarínska republika

Pamätný motív emisie: 2005: Svetový rok fyziky

Vecný opis výtvarného návrhu: V centre mince sa nachádza voľné vyobrazenie alegorickej maľby známej ako „la fisica antica“, či štúdia planét, ktorá zobrazuje Galilea Galileiho. Rok vydania mince sa nachádza na kresbe na stole pod glóbusom. Naľavo od vyobrazenia je znak mincovne „R“. Na pravej strane sa nachádzajú iniciálky rytca „LDS“. Nápis „San Marino“ tvorí približný polkruh pozdĺž horného okraja centrálnej časti mince a nápis „ANNO MONDIALE DELLA FISICA“ sa nachádza pozdĺž spodného okraja centrálnej časti. Dvanásť hviezd symbolizujúcich Európsku úniu je vyobrazených vo vonkajšom kruhu. Medzi hviezdami sú časti štylizovaného atómu, ktorý pokrýva celú mincu.

Objem emisie: 130 000 kusov mincí

Približný termín emisie: október 2005

Nápis na hrane mince: 2*, opakujúce sa šesťkrát, striedavo vertikálne a horizontálne orientované.


(1)  Odkazy na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002, pozri v Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1-30.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri taktiež odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38-39).


Top