Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/061/08

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 61, 11.3.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 61/7


NOVÁ NÁRODNÁ STRANA OBEHOVÝCH EUROMINCÍ

(2005/C 61/08)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové vzory euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto pri svojej profesii prichádza s mincami do kontaktu a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom stanovujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí pod podmienkou, že krajina vydá len jeden nový vzor mince ročne v nominálnej hodnote 2 eur. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako bežné obehové euromince, na lícnej národnej strane však nesú pamätný znak.

Štát vydania: Belgicko

Pamätný znak: Belgicko-Luxemburská hospodárska únia

Vecný popis motívu: Ústredným motívom sú portréty luxemburského veľkovojvodu Henricha a belgického kráľa Alberta II. zobrazené z profilu. Profil kráľa Alberta II. mierne prekrýva profil veľkovojvodu Henricha. Pod portrétmi je zobrazené označenie roka „2005“. Vpravo dolu sú uvedené iniciály rytca, kombinácia písmen „LL“. Portréty a dátum sú obkolesené dvanástimi hviezdami a monogramami veľkovojvodu Henricha vľavo a kráľa Alberta II. vpravo. V spodnej časti vonkajšieho kruhu sú medzi dvoma hviezdami zobrazené znaky mincovne, jeden vľavo a jeden vpravo.

Množstvo vydania: max. 6 miliónov mincí

Približný termín vydania: marec/apríl 2005


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1-30 s odkazmi na všetky národné strany mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách vo vzoroch národných strán euromincí. Pozri taktiež odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38-39).


Top