Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/061/07

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 61, 11.3.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 61/6


NOVÁ NÁRODNÁ STRANA OBEHOVÝCH EUROMINCÍ

(2005/C 61/07)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje všetky nové návrhy euromincí (1), aby informovala všetkých, ktorí profesionálne pracujú s mincami a rovnako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) môžu členské štáty a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom ustanovujúcu emisiu obehových euromincí, vydať určité množstvo pamätných obehových euromincí pod podmienkou, že každá krajina vydá len jeden nový návrh mince ročne v nominálnej hodnote 2 eur. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako normálne obehové euromince, ale nesú pamätný znak na lícnej národnej strane.

Vydávajúci štát: Rakúsko

Príležitosť: 50. výročie podpísania rakúskej štátnej zmluvy

Presný opis návrhu: Na vonkajšom okraji mince je dvanásť hviezd Európskej únie. Vnútorná časť zobrazuje podpisy a pečate na poslednej strane rakúskej štátnej zmluvy, ktorá bola podpísaná v máji 1955 ministrami zahraničných vecí a veľvyslancami Sovietskeho zväzu, Veľkej Británie, USA, Francúzska a ministrom zahraničných vecí Leopoldom Figlom. Nad pečaťami pozdĺž horného okraja vnútornej časti mince sa v tvare poloblúka mierne nakloneného doprava nachádza nadpis „50 JAHRE STAATSVERTRAG“ a vľavo dole rok vydania 2005. Vertikálne pruhované pozadie vnútornej časti mince symbolizuje heraldické stvárnenie rakúskych národných farieb (červená – biela – červená).

Objem emisie: max. 7 miliónov

Približný dátum emisie: od 11. mája 2005


(1)  Pozri: Ú. v. ES C 373 z 28.12.2001, s. 1-30 o odkazoch na všetky národné strany, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri: závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách návrhu národných strán euromincí. Pozri tiež odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene v návrhu lícnych národných strán obehových euromincí (Ú. v. L 264 z 15.10.2003, s. 38-39).


Top