Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/011/03

Nová národná strana obežných euro mincí

OJ C 11, 15.1.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 11/3


NOVÁ NÁRODNÁ STRANA OBEŽNÝCH EURO MINCÍ

(2005/C 11/03)

Image

Národná strana novej pamätnej obežnej mince v hodnote 2 eur vydanej Luxemburskom

Obežné euromince majú štatút zákonných platidiel v celej eurozóne. S ohľadom na informovanosť strán, ktoré profesionálne zaobchádzajú s mincami, a širokej verejnosti, Komisia uverejňuje všetky nové návrhy euromincí (1). Podľa príslušných záverov Rady z 8. decembra 2003 (2), členské štáty a krajiny, ktoré uzavreli menovú dohodu so Spoločenstvom stanovujúcou vydanie obežných euromincí môžu vydať určité množstvo pamätných obežných euromincí pod podmienkou, že jedna krajina vydá len jeden nový návrh mince ročne a použije sa v nominálnej hodnote 2 eur. Tieto mince zodpovedajú technickým črtám normálnych obežných euromincí, ale nesú pamätné znaky na lícnej národnej strane.

Štát vydania: Luxembursko

Pamätný znak: 50. výročie VV Henriho, 5. výročie jeho nastúpenia na trón a 100 rokov od smrti VV Adolfa

Presný opis návrhu: Na ľavej strane vnútornej časti mince je vyobrazená Jeho kráľovská výsosť, veľkovojvoda Henri, ktorý sa pozerá doprava a na pravej strane vnútornej časti je obraz prekrytý predchádzajúcim veľkovojvodom Adolfom. Nad obrazmi v polkruhu je nápis „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“. Text „HENRI * 1955 ADOLPHE + 1905“ je vyrytý pod príslušnými obrazmi. Na vonkajšom okraji mince je medzi písmenami textu „LËTZEBUERG“ umiestnených 12 hviezd, ktoré ohraničujú návrh. Dátum 2005 je vyrytý nižšie a doplnený logom mincovne a písmenom „S“.

Množstvo vydania: max. 2,8 milióna

Približná doba vydania: január 2005


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373 z 28.12.2001, s. 1-30 na odkaz pre všetky národné strany vydané v 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách v návrhu národných strán euro mincí. Pozri taktiež odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene v návrhu lícnych národných strán obežných euro mincí (Ú. v. EÚ L 264 z 15.10.2003, s. 38-39).


Top