Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/243/05

Nová národná strana mincí euro v obehu

OJ C 243, 30.9.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/6


Nová národná strana mincí euro v obehu

(2004/C 243/05)

Image

Národná strana novej pamätnej mince v hodnote 2 euro v obehu vydaná Luxemburskom

Mince euro v obehu majú v celej oblasti euro štatút zákonného platidla. Komisia s cieľom informovať strany, ktoré sú odborne zainteresované na práci s mincami, ako aj širokú verejnosť uverejňuje všetky nové návrhy mincí euro (1). V súlade s príslušnými závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty môžu vydať určité množstvo pamätných mincí euro v obehu za podmienky, že každý členský štát vydá iba jednu takúto mincu za rok, a to v nominálnej hodnote 2 €. Tieto mince zodpovedajú technickým vlastnostiam bežných mincí v obehu, ale na lícovej národnej strane majú pamätný znak.

1.   Členský štát: Luxembursko

2.   Pamätný znak: Podobizeň a monogram veľkovojvodu Henriho

3.   Presný opis návrhu: Minca zobrazuje na ľavej strane vnútornej časti podobu Jeho Kráľovskej Výsosti veľkovojvodu Henriho hľadiaceho doprava a na pravej strane monogram veľkovojvodu Henriho (zvláštne písmeno „H“ s korunou na vrchole). Na pravej strane monogramu je zobrazených 12 hviezd v tvare polkruhu. V kruhovej forme na vrchole kruhu je uprostred znaku mincovne vpísaný rok 2004, ako aj iniciály rytca a slovo LËTZEBUERG. V dolnej časti kruhu sú zobrazené slová „- HENRI - Grand-Duc de Luxembourg -“.

4.   Objem emisie: max. 2,49 milióna mincí

5.   Približný dátum emisie: 23. jún 2004.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1, ktorý obsahuje vzory všetkých doteraz vydaných národných strán.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách v návrhu národných strán mincí euro. Pozri aj odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmenách vo vzhľade lícových národných strán mincí euro v obehu (Ú. v. ES L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top