Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/243/03

Nová národná strana mincí euro v obehu

OJ C 243, 30.9.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/3


NOVÁ NÁRODNÁ STRANA MINCÍ EURO V OBEHU

(2004/C 243/03)

Image

Národná strana novej pamätnej mince v hodnote 2 euro v obehu vydaná Fínskom

Mince euro v obehu majú v celej oblasti euro štatút zákonného platidla. Komisia s cieľom informovať strany, ktoré sú odborne zainteresované na práci s mincami, ako aj širokú verejnosť uverejňuje všetky nové návrhy mincí euro (1). V súlade s príslušnými závermi Rady z 8. decembra 2003 (2) členské štáty môžu vydať určité množstvo pamätných mincí euro v obehu za podmienky, že každý členský štát vydá iba jednu takúto mincu za rok, a to v nominálnej hodnote 2 €. Tieto mince zodpovedajú technickým vlastnostiam bežných mincí v obehu, ale na lícovej národnej strane majú pamätný znak.

1.   Členský štát: Fínsko

2.   Pamätný znak: Rozširovanie Európskej únie o desať nových členských štátov

3.   Presný opis návrhu: Zobrazený štylizovaný pilier, z ktorého smerom nahor vyrastajú výhonky. Výhonky symbolizujú rozširovanie Európskej únie. Pilier symbolizuje základ rastu. Vedľa piliera sú písmená „EU“. V hornej časti mince sa nachádza rok „2004“. Po okraji mince je dvanásť hviezd a rok.

4.   Objem emisie: max. 1 000 000 mincí

5.   Približný dátum emisie: jún/júl 2004.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1, ktorý obsahuje vzory všetkých doteraz vydaných národných strán.

(2)  Pozri závery Rady pre všeobecné záležitosti z 8. decembra 2003 o zmenách v návrhu národných strán mincí euro. Pozri aj odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmenách vo vzhľade lícových národných strán mincí euro v obehu (Ú. v. ES L 264, 15.10.2003, s. 38).


Top