EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XP0273

Boj proti korupcii v európskom športe Vyhlásenie Európskeho parlamentu z  9. júna 2011 o boji proti korupcii v európskom športe

OJ C 380E , 11.12.2012, p. 138–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 380/138


Štvrtok 9. júna 2011
Boj proti korupcii v európskom športe

P7_TA(2011)0273

Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 9. júna 2011 o boji proti korupcii v európskom športe

2012/C 380 E/20

Európsky parlament,

so zreteľom na článok 165 ods. 2 siedmu zarážku Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorej sa uvádza, že opatrenia Únie sa zameriavajú na rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových súťažiach,

so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.

keďže uznáva nesmierne významný sociálny a finančný vplyv, ktorý má európsky šport na občanov a podniky Únie,

B.

keďže podľa Bielej knihy o športe (KOM(2007)0391) je potrebné korupčné problémy s európskym rozmerom riešiť na európskej úrovni a Komisia bude aj naďalej monitorovať vykonávanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa prania špinavých peňazí v členských štátoch, pokiaľ ide o odvetvie športu,

1.

vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi koordinovala vypracovanie rozsiahlej štúdie o prípadoch korupcie v európskom športe a konzultovala pritom so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami;

2.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zdôraznili najmä väzbu medzi organizovanou kriminálnou činnosťou a legálnym a nelegálnym stávkovaním, športovými agentmi, rozhodcami, predstaviteľmi klubov a športovcami a športovkyňami s cieľom vopred dohodnúť výsledky európskych športových zápasov;

3.

vyzýva Komisiu, aby v záujme bezúhonnosti a udržateľného rozvoja európskeho športu ustanovila pravidlá na regulovanie stávkovania na internete prostredníctvom prevádzkovateľov s licenciou a prijala konkrétne opatrenia, ktorými bude bojovať proti dohodám o výsledkoch zápasov a ktorými zabezpečí spravodlivý návrat ku koreňom športu tým, že prizná právo vypisovať stávky usporiadateľom športových súťaží;

4.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu so zoznamom podpísaných poslancov (1) Komisii a parlamentom členských štátov.


(1)  Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici z 9. júna 2011 (P7_PV(2011)06-09(ANN1)).


Top