Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DP0225

Vytvorenie osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o vytvorení osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, jeho právomociach, počte členov a funkčnom období

OJ C 236E , 12.8.2011, p. 160–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 236/160


Streda 16. júna 2010
Vytvorenie osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013

P7_TA(2010)0225

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o vytvorení osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, jeho právomociach, počte členov a funkčnom období

2011/C 236 E/31

Európsky parlament,

so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 22. apríla a 12. a 20. mája 2010, v ktorom sa navrhuje vytvorenie osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky, ktoré bude mať Únia k dispozícii po roku 2013,

so zreteľom na článok 312 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý stanovuje, že v postupe prijímania finančného rámca prijme Parlament, Rada a Komisia potrebné opatrenia na jeho uľahčenie,

so zreteľom na potrebu získať a skoordinovať stanoviská všetkých príslušných výborov a určiť mandát Výboru pre rozpočet pre jeho rokovania s Radou na prijatie nariadenia týkajúceho sa budúceho viacročného finančného rámca (VFR) a prípadne pre vymedzenie podporných opatrení, ktoré sa majú definovať v medziinštitucionálnej dohode,

so zreteľom na prácu osobitného výboru Parlamentu pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a na potrebu nadviazať na ňu, najmä pokiaľ ide o podporu udržateľného a kvalitatívneho rastu a dlhodobých investícií, s cieľom riešiť dlhodobé účinky krízy,

so zreteľom na článok 184 rokovacieho poriadku,

1.

rozhodol o zriadení osobitného výboru s týmito právomocami:

a)

vymedziť politické priority Parlamentu pre viacročný finančný rámec po roku 2013, pokiaľ ide o legislatívne i rozpočtové otázky;

b)

urobiť odhad finančných zdrojov, ktoré EÚ potrebuje na dosiahnutie cieľov a uskutočňovanie politík v období od 1. januára 2014;

c)

definovať trvanie nasledujúceho viacročného finančného rámca;

d)

v súlade s týmito prioritami a cieľmi navrhnúť štruktúru budúceho viacročného finančného rámca, v ktorej sa uvedú hlavné oblasti činnosti EÚ;

e)

predložiť usmernenia pre orientačné rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé okruhy VFR a v rámci nich v súlade s prioritami a navrhnutou štruktúrou;

f)

určiť článok medzi reformou systému poskytovania financií z rozpočtu EÚ a preskúmaním výdavkov s cieľom poskytnúť Výboru pre rozpočet pevný základ pre rokovania o novom VFR;

2.

rozhodol o zriadení osobitného výboru na obdobie 12 mesiacov od 1. júla 2010, ktorý má Parlamentu predložiť správu pred tým, než Komisia predloží návrh budúceho VFR spolu s číselnými údajmi, ktorý je plánovaný na júl 2011;

3.

pripomína, že osobitnými rozpočtovými a legislatívnymi návrhmi sa budú zaoberať príslušné výbory v súlade s prílohou VII rokovacieho poriadku;

4.

rozhodol, že osobitný výbor bude zložený z 50 členov.


Top