Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0245

Nepál Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o Nepále

OJ C 236E , 12.8.2011, p. 145–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 236/145


Štvrtok 17. júna 2010
Nepál

P7_TA(2010)0245

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o Nepále

2011/C 236 E/26

Európsky parlament,

so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva z roku 1990,

so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Ban-Ki Moona z 29. mája 2010 o politickej situácii v Nepále,

so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 30. apríla 2010 o situácii v Nepále,

so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže 21. novembra 2006 bola podpísaná všeobecná mierová dohoda (VMD) medzi tzv. alianciou siedmich strán a maoistami (UCPN), ktorí kontrolovali veľké časti územia Nepálu, čím sa ukončila 10 rokov trvajúci ozbrojený konflikt, ktorý si vyžiadal približne 13 000 obetí,

B.

keďže táto historická dohoda ukázala čo je možné dosiahnuť, ak politické sily rokujú v dobrej viere a vydláždila cestu voľbám do ústavodarného zhromaždenia, vytvoreniu dočasnej vlády, v ktorej mali zastúpenie aj maoisti, odzbrojeniu maoistických bojovníkov a ich ubytovaniu v táboroch, ako aj návratu nepálskej armády do kasární,

C.

keďže mnohé podmienky mierovej dohody z roku 2006 uzavretej po desaťročie trvajúceho ozbrojeného konfliktu medzi maoistami a vládou zostávajú nesplnené,

D.

keďže po voľbách do ústavodarného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnili 10. apríla 2008, pri ktorých volebná pozorovateľská misia EÚ (VPM EÚ) potvrdila splnenie mnohých, aj keď nie všetkých medzinárodných noriem, a v ktorých strana UCPN (maoisti) získala takmer 40 % všetkých hlasov, sa ústavodarné zhromaždenie rozhodlo zrušiť 240 rokov trvajúcu monarchiu a premeniť Nepál na federatívnu demokratickú republiku,

E.

keďže Nepál v ostatných rokoch, najmä v roku 2009 a 2010, klesol v rebríčku podľa globálneho mierového indexu (GPI),

F.

keďže predseda vlády Nepálu Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) odstúpil z funkcie a jeho strana, UCPN (maoisti) sa stiahla z vlády v súvislosti s rozchádzajúcimi sa názormi s prezidentom (Nepálska kongresová strana) na odvolanie vrchného veliteľa armády, ktorý mal spor s maoistami v otázke reintegrácie bývalých bojovníkov Ľudovej oslobodeneckej armády (PLA) do nepálskej armády,

G.

keďže počas nasledujúceho obdobia politickej nestability, ktoré ešte viac komplikovali akcie maoistov zamerané na narušenie občianskeho a parlamentného života, krehká protimaoistická aliancia 22 strán pod vedením predsedu vlády Madhava Kumara Nepala (CPN-UML) nedokázala splniť dve očakávania: v rámci predpokladaného časového horizontu dvoch rokov zaviesť do 28. mája 2010 novú ústavu pre federálnu republiku a dosiahnuť dohodu o reintegrácii resp. rehabilitácii približne 20 000 bývalých bojovníkov PLA,

H.

keďže oficiálne rokovania medzi šéfmi strán aliancie a CPN-UML o vytvorení novej vlády sa obnovili potom, ako sa v poslednej chvíli podarilo uzavrieť dohodu v troch bodoch, ktorá predpokladá predĺženie funkčného obdobia ústavodarného zhromaždenia o jeden rok, vytvorenie vlády národného konsenzu a „čo najskoršie“ odstúpenie predsedu vlády Madhava Kumara Nepala, spolu s dosiahnutím pokroku pokiaľ ide o mierovú dohodu,

I.

keďže tzv. video zo Shaktikhoru, ktoré podľa všetkého svedčilo o využití klamlivých údajov pokiaľ ide o počet bojovníkov a plány na využitie „demokratizácie“ na spolitizovanie národnej armády, vyvoláva legitímne otázky, ktoré UCPN (maoisti) doposiaľ nevysvetlili,

J.

keďže pretrvávajúca politická nestabilita má zásadný vplyv na sociálny, hospodársky a turistický rozvoj Nepálu, ktorý ako krajina medzi dvomi najrýchlejšie rastúcimi svetovými ekonomikami Indiou a Čínou potrebuje politickú stabilitu, aby mohol využiť svoju strategickú polohu,

K.

keďže Nepál naďalej trpí vážnym problémom, ktorým je nedostatočný hospodársky a sociálny rozvoj; keďže takmer 30 % obyvateľstva žije pod úrovňou absolútnej chudoby, 16 % trpí vážnou podvýživou, úroveň negramotnosti je jednou z najvyšších v Južnej Ázii a brzdou rozvoja je celoštátny nedostatok základných palív, ktorý spôsobuje výpadky elektrickej energie, dopravné obmedzenia a zvyšovanie cien potravín,

L.

keďže situácia mnohých utečencov v Nepále, predovšetkým Tibeťanov, vzbudzuje znepokojenie,

M.

keďže nepálske úrady treba pochváliť za dodržiavanie džentlmenskej dohody o utečencoch z Tibetu,

N.

keďže žiaden člen bezpečnostných síl, ani bývalí maoistickí bojovníci neboli doteraz trestne stíhaní za vážne a systematické porušovanie pravidiel vedenia vojny počas ozbrojeného konfliktu v Nepále,

O.

keďže Delegácia Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami južnej Ázie uskutočnila v rozhodujúcom období od 23. do 29. mája 2010 misiu v Káthmandu,

1.

vyjadruje hlboké znepokojenie nad neexistenciou stálej ústavy, ktorá by bola založená na demokratických hodnotách a ľudských právach a vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Nepálu a všetkými rodinami, ktoré počas násilia v posledných rokoch stratili svojich príbuzných;

2.

víta rozhodnutie prijať potrebné kroky a predĺžiť funkčné obdobie ústavodarného zhromaždenia, ktoré 28. mája 2010 v poslednej chvíli prijali politické strany, a vyslovuje pochvalu predovšetkým dôležitému vplyvu poslaneckého klubu žien;

3.

naliehavo žiada ústavodarné zhromaždenie a všetkých politických aktérov, aby rokovali bez kladenia predbežných podmienok, aby preukázali pružnosť, aby sa vyvarovali provokatívnych činov a spolu sa pokúsili dosiahnuť národnú jednotu v záujme vytvorenia jasnej štruktúry pre novú ústavu, zriadenia fungujúcej demokracie a dodržania nového časového horizontu, ktorý bol 28. mája 2010 predĺžený o jeden rok;

4.

vyzýva všetky strany, aby po predĺžení funkčného obdobia ústavodarného zhromaždenia uľahčovali a podporovali činnosť ústavných výborov pokiaľ ide o budúci plán činnosti;

5.

zdôrazňuje potrebu jasne a verejne informovať o všetkých dohodnutých bodoch a preto víta sľubovanú bielu knihu, ktorá má obyvateľstvu vysvetliť pokrok, ktorý sa doposiaľ podarilo dosiahnuť pri navrhovaní znenia ústavy federálnej republiky; vyslovuje pochvalu trom tematickým výborom, ktoré spomedzi celkového počtu jedenástich výborov už ukončili svoj pracovný program;

6.

víta rozhodnutie Nepálskej kongresovej strany (NC) z 31. mája 2010 zapojiť sa do vlády národnej jednoty otvorenej všetkým politickým stranám vrátane hlavnej opozičnej strany UCPN (maoisti);

7.

vyzýva UCPN (maoisti), aby sa zapojili do konštruktívneho plánovania a aby našli spôsob, ako integrovať bývalých maoistických bojovníkov do spoločnosti, vrátane skupín pôsobiacich v táboroch, ktoré monitoruje misia OSN v Nepále (UNMIN);

8.

vyzýva EÚ a ďalšie členské štáty, aby podporili úsilie nepálskej vlády a strán nájsť riešenie integrácie bývalých maoistických bojovníkov do národných ozbrojených síl alebo iných bezpečnostných jednotiek a realizovateľné alternatívne riešenia pre tých, ktorí do nich integrovaní byť nemôžu;

9.

vyzýva politické strany, a predovšetkým UCPN (maoisti), aby vyvinuli väčšiu kontrolu nad svojou militantnou mládežou a aby prestali s náborom detí; vyzýva UCPN (maoisti), aby poskytli nerušený prístup k rehabilitačným balíčkom pre maloletých, ktorí boli nedávno prepustení zo svojich táborov;

10.

priamo vyzýva OSN, aby v ideálnom prípade spolu s vládou vytvorili postupy preverovania potenciálnych členov bezpečnostných jednotiek, aby bolo možné vylúčiť zo všetkých mierových misií OSN tie osoby, ktoré sú jednoznačne vinné z porušovania ľudských práv; pripomína nepálskej armáde, že jej profesionalita a dobré meno sú v súčasnosti ohrozené, pričom táto situácia sa nezmení k lepšiemu, ak sa nebudú objektívne, t.j. súdnou cestou, riešiť dlhodobé a dobre zdokumentované prípady osôb, ktoré majú byť trestne stíhané;

11.

vyjadruje znepokojenie v súvislosti so správami o nových náboroch do nepálskej armády; pripomína, že najvyšší súd vyhlásil, že len vtedy sú v súlade so všeobecnou mierovou dohodou, pokiaľ sa týkajú technického personálu; konštatuje však, že takýto nábor môže ešte viac skomplikovať transformačný proces;

12.

je naďalej hlboko presvedčený o tom, že dva roky po zrušení monarchie by sa mal zaviesť plný demokratický dohľad nad armádou, vrátane kontroly z rozpočtového hľadiska; potvrdzuje svoju solidaritu s ústavnými výbormi vo vzťahu k akýmkoľvek krokom, ktoré môžu v tejto súvislosti podniknúť;

13.

pripomína členským štátom EÚ, že dovoz smrtiacich zbraní do Nepálu je podľa všeobecnej mierovej dohody zakázaný a vyzýva ich, aby poskytli finančnú a technickú podporu kreatívnym riešeniam reštrukturalizácie nepálskej armády;

14.

vyjadruje plnú podporu kľúčovej úlohe, ktorú zohráva UNMIN a domnieva sa, že jej mandát by sa mal predĺžiť aspoň dovtedy, kým mierový proces dospeje do konsolidovanej fázy;

15.

vyjadruje svoje znepokojenie nad správami o stále častejších prípadoch mučenia a násilných agresívnych činov; v tejto súvislosti chváli prácu nepálskeho národného výboru pre ľudské práva;

16.

vyjadruje znepokojenie nad tým, že nepálska vláda predĺžila mandát UNOHCR o jeden rok a obmedzila jeho mandát, pričom pomaly ruší jeho fungovanie v regiónoch, čo nevzbudzuje nádej, že je možné zintenzívniť jeho funkciu vo vzťahu k monitorovaniu ľudských práv;

17.

vyzýva na vytvorenie Výboru pre zmiznutých, Výboru pravdy a zmierenia a Výboru pre mier a rehabilitáciu, tak ako to predpokladá všeobecná mierová dohoda;

18.

vyslovuje hlboké poľutovanie nad tým, že doteraz nebol na civilných súdoch stíhaný ani jeden prípad vážnych zločinov spáchaných počas konfliktu na oboch stranách;

19.

naliehavo žiada strany a vládu, aby prestali politicky zasahovať do trestnoprávnych konaní, aby v rámci ústavného procesu vytvorili politicky nezávislý súdny sektor a aby zároveň pripravili plán ratifikácie štatútu Medzinárodného trestného súdu;

20.

chváli vyhlásenie z roku 2009 o tom, že Nepál bude podporovať návrhy zásad a usmernení OSN na elimináciu diskriminácie na základe príslušenstva ku kastám, ale vyslovuje znepokojenie nad pokračovaním praxe nútených prác, predovšetkým v Kamaiyi, Haruwe a Charuwe, ako aj nad situáciou miliónov ľudí bez pôdy, ktorá sa môže ešte zhoršovať v súvislosti so zmenou klímy, a vyzýva vládu a strany, aby podporili fungovanie Výboru pre reformu pozemkového vlastníctva;

21.

vyzýva vládu Nepálu, aby sa zamerala na riešenie problému 800 000 Nepálčanov bez štátnej príslušnosti a zjednodušila úradné postupy a znížila náklady spojené s predkladaním žiadostí o vydanie certifikátu štátneho občianstva; považuje za nevyhnutné, aby sa aj tieto osoby brali do úvahy počas rokovaní v rámci mierového procesu;

22.

naliehavo žiada nepálsku vládu, aby zabezpečila dodržiavanie noriem ochrany všetkých utečencov a aby pokračovala v úsilí predchádzať problému chýbajúcej štátnej príslušnosti a výskyt tohto problému obmedzovať, predovšetkým v súvislosti s obyvateľmi Bhutánu a v súlade s medzinárodnými normami, aby podpísala dohovor o utečencoch z roku 1951 alebo jeho protokol z roku 1976 a aby postupovala v súlade s normami stanovenými UNHCR;

23.

domnieva sa, že pokračovanie bezpodmienečného uplatňovania džentlmenskej dohody o tibetských utečencoch zo strany nepálskych úradov má zásadný význam pre udržanie kontaktu medzi UNHCR a tibetskými komunitami; v tejto súvislosti víta možnosti poskytnúť prístup na územie Nepálu v rámci džentlmenskej dohody s UNHCR a umožniť trvalejšie riešenia;

24.

prostredníctvom svojej delegácie v Káthmandu vyzýva vysokú predstaviteľku EÚ, aby podrobne sledovala politickú situáciu v Nepále a aby využila svoj vplyv a apelovala na susedné veľmoci v regióne, predovšetkým na Čínu a Indiu, aby podporovali rokovania zamerané na vytvorenie vlády národnej jednoty;

25.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde Nepálu, vládam a parlamentom Indie a Čínskej ľudovej republiky a generálnemu tajomníkovi OSN.


Top