EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1093

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/1093 z 15. mája 2023 o poverení začať rokovania s Kórejskou republikou o Dohode o všeobecných zásadách účasti Kórejskej republiky na programoch Únie a o pridružení Kórejskej republiky k programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie (2021 – 2027)

ST/8154/2023/INIT

OJ L 146, 6.6.2023, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1093/oj

6.6.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/18


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2023/1093

z 15. mája 2023

o poverení začať rokovania s Kórejskou republikou o Dohode o všeobecných zásadách účasti Kórejskej republiky na programoch Únie a o pridružení Kórejskej republiky k programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie (2021 – 2027)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 186 a 212 v spojení s článkom 218 ods. 3 a 4,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

keďže:

(1)

Kórejská republika (ďalej len „Kórea“) spĺňa kritériá v článku 16 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 (1).

(2)

Mali by sa začať rokovania s cieľom uzavrieť dohodu s Kóreou o všeobecných zásadách účasti Kórejskej republiky na programoch Únie a o pridružení Kórejskej republiky k programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie (2021 – 2027),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia sa týmto poveruje začať rokovania v mene Únie s Kóreou o dohode o všeobecných zásadách účasti Kórejskej republiky na programoch Únie a o pridružení Kórejskej republiky k programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie (2021 – 2027).

Článok 2

Smernice na rokovania sú uvedené v dodatku k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Pri rokovaniach sa konzultuje s pracovnou skupinou pre Áziu a Oceániu, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa všeobecných podmienok účasti Kórey na akýchkoľvek programoch Únie, a s pracovnou skupinou pre výskum, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa osobitných podmienok účasti Kórey na programe Horizont Európa.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Komisii.

V Bruseli 15. mája 2023

Za Radu

predseda

J. FORSSMED


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 1).


Top