EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0966

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/966 z 15. mája 2023, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 s cieľom zohľadniť zmeny prijaté na 19. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

C/2023/3099

Ú. v. EÚ L 133, 17.5.2023, p. 1–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/966/oj

17.5.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/966

z 15. mája 2023,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 s cieľom zohľadniť zmeny prijaté na 19. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 338/97 sa reguluje obchod so živočíšnymi a rastlinnými druhmi uvedenými v prílohe k danému nariadeniu. Zoznam druhov uvedený v danej prílohe obsahuje druhy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (ďalej len „dohovor“), ako aj druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby bol obchod s nimi smerom z Únie, do Únie a v rámci Únie regulovaný alebo monitorovaný.

(2)

Na 19. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v meste Panama (Panama) od 14. do 25. novembra 2022 (CoP19), boli prijaté zmeny príloh k dohovoru. Tieto zmeny by sa mali zohľadniť v nariadení (ES) č. 338/97.

(3)

Do prílohy I k dohovoru boli zaradené tieto taxóny, ktoré by mali byť zaradené do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97: Tiliqua adelaidensis, Kinosternon coraKinosternon vogti.

(4)

Z prílohy II do prílohy I k dohovoru boli preradené tieto druhy, ktoré by mali byť vypustené z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97 a zaradené do prílohy A k danému nariadeniu: Pycnonotus zeylanicus (s neskoršou implementáciou), Batagur kachuga, Cuora galbinifrons, Nilssonia leithii.

(5)

Tieto taxóny preradené z prílohy I do prílohy II k dohovoru, by mali byť vypustené z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97 a zaradené do prílohy B k danému nariadeniu: Ceratotherium simum (populácia Namíbie, s poznámkou), Cynomys mexicanus, Branta canadensis leucopareia, Phoebastria albatrus, Caiman latirostris (populácia Brazílie, s poznámkou), Crocodylus porosus (populácia Palawanských ostrovov, Filipíny, s poznámkou). Druh Chilabothrus inornatus, ktorý bol takisto preradený z prílohy I do prílohy II k dohovoru, by mal byť vypustený z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97, pretože je teraz zaradený v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 pod čeľaďou Boidae spp.

(6)

Do prílohy II k dohovoru boli zaradené tieto čeľade, rody a druhy, ktoré by mali byť zaradené do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97: Copsychus malabaricus, Physignathus cocincinus, Cyrtodactylus jeyporensis, Tarentola chazaliae, Phrynosoma spp., Chelus fimbriatus (vrátane Chelus orinocensis), Macrochelys temminckii, Chelydra serpentina, Graptemys barbouri, Graptemys ernsti, Graptemys gibbonsi, Graptemys pearlensis, Graptemys pulchra, Rhinoclemmys spp., Claudius angustatus, Kinosternon spp. (okrem druhov uvedených v prílohe A), Staurotypus salvinii, Staurotypus triporcatus, Sternotherus spp., Apalone spp. (okrem poddruhov uvedených v prílohe A), Centrolenidae spp., Agalychnis lemur (s poznámkou), Laotriton laoensis (s poznámkou), Carcharhinidae spp. (s neskoršou implementáciou), Sphyrnidae spp., Potamotrygon albimaculata, Potamotrygon henlei, Potamotrygon jabuti, Potamotrygon leopoldi, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon signata, Potamotrygon wallacei, Rhinobatidae spp., Hypancistrus zebra (s poznámkou), Thelenota spp. (s neskoršou implementáciou), Handroanthus spp. (s poznámkou a neskoršou implementáciou), Roseodendron spp. (s poznámkou a neskoršou implementáciou), Tabebuia spp. (s poznámkou a neskoršou implementáciou), Rhodiola spp. (s poznámkou), Afzelia spp. (africké populácie, s poznámkou), Dipteryx spp. (s poznámkou a neskoršou implementáciou), Pterocarpus spp. (africké populácie, s poznámkou), Khaya spp. (africké populácie, s poznámkou).

(7)

Tieto rody a druhy, ktoré boli doposiaľ uvedené v prílohe D k nariadeniu (ES) č. 338/97, by mali byť z danej prílohy vypustené, pretože na CoP19 boli zaradené do prílohy II k dohovoru: Physignathus cocincinus, Laotriton laoensis, Handroanthus spp. (s neskoršou implementáciou), Tabebuia spp. (s neskoršou implementáciou), Roseodendron spp. (s neskoršou implementáciou), Rhodiola spp. a Khaya spp.

(8)

Na CoP19 bola zmenená interpretačná časť príloh k dohovoru a bolo prijatých alebo zmenených niekoľko poznámok týkajúcich sa viacerých taxónov zaradených do týchto príloh, čo je potrebné zohľadniť aj v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(9)

Do príloh k dohovoru boli konkrétne doplnené tieto poznámky:

poznámka pre Ceratotherium simum (populácia Namíbie),

poznámka pre Caiman latirostris (populácia Brazílie),

poznámka pre Crocodylus porosus (populácia Palawanských ostrovov, Filipíny),

poznámka pre Agalychnis lemur,

poznámka pre Laotriton laoensis,

poznámka pre Hypancistrus zebra,

poznámka #17 pre Handroanthus spp., Roseodendron spp. a Tabebuia spp.,

poznámka #2 pre Rhodiola spp.,

poznámka #17 pre Afzelia spp. (africké populácie),

poznámka #17 pre Dipteryx spp.,

poznámka #17 pre Pterocarpus spp. (africké populácie),

poznámka #17 pre Khaya spp. (africké populácie).

(10)

V prílohách k dohovoru boli konkrétne zmenené tieto poznámky:

poznámky #1, #4, #10 a #14,

poznámka v zátvorke pre druhy čeľade Orchidaceae uvedené v prílohe I,

poznámka pre Pterocarpus tinctorius a zaradenie tohto taxónu a druhu Pterocarpus erinaceus pod rod Pterocarpus spp. (africké populácie) s poznámkou #17.

(11)

V dôsledku zmien prijatých na CoP19 je takisto potrebné zmeniť poznámky 12, 13 a 14 k poznámkam o výklade príloh A, B, C a D k nariadeniu (ES) č. 338/97 vrátane vymedzenia pojmov „10 kg na zásielku“ a „opracované drevo“.

(12)

Do prílohy III k dohovoru boli zaradené tieto druhy: na žiadosť Izraela: Daboia palaestinae; na žiadosť Únie: Caribena versicolorPapilio phorbanta; na žiadosť Kuby: Melopyrrha nigraTiaris canorus; na žiadosť Južnej Afriky: Conophytum spp., Mestoklema tuberosum, Raphionacme zeyheri, Crassothonna clavifolia, Othonna armiana, Othonna cacalioides, Othonna euphorbioides, Othonna retrorsa, Tylecodon bodleyae, Tylecodon nolteei, Tylecodon reticulatus, Monsonia herrei, Monsonia multifida, Monsonia patersonii, Pelargonium crassicaule, Pelargonium triste, Adenia spinosa, Portulacaria pygmaea; na žiadosť Austrálie: Ctenophorus spp., Intellagama spp., Tympanocryptis spp., Carphodactylus spp., Nephrurus spp., Orraya spp., Phyllurus spp., Saltuarius spp., Strophurus spp., Underwoodisaurus spp., Uvidicolus spp., Egernia spp., Tiliqua multifasciata, Tiliqua nigrolutea, Tiliqua occipitalis, Tiliqua rugosa, Tiliqua scincoides intermediaTiliqua scincoides; na žiadosť Francúzska: Holacanthus limbaughi. Tieto druhy by mali byť preto zaradené do prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(13)

Druh Othonna retrorsa, ktorý bol doteraz zaradený v prílohe D k nariadeniu (ES) č. 338/97, by mal byť z danej prílohy vypustený, pretože bol na žiadosť Južnej Afriky zaradený do prílohy III k dohovoru. Takisto by mal byť z prílohy D k nariadeniu (ES) č. 338/97 vypustený druh Echinotriton andersoni, ktorý do prílohy III k dohovoru 13. februára 2021 zaradilo Japonsko a ktorý bol následne 16. decembra 2021 zaradený do prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(14)

Vedecká preskúmavacia skupina dospela k záveru, že rod Dipteryx spp. (okrem druhu D. panamensis) by mal byť zaradený do prílohy D k nariadeniu (ES) č. 338/97 s poznámkou vymedzujúcou typy exemplárov, na ktoré sa toto zaradenie vzťahuje (poznámka §5), a to až do nadobudnutia účinnosti zaradenia do prílohy B daného nariadenia.

(15)

Únia nevzniesla výhradu voči žiadnej z týchto zmien.

(16)

Na CoP19 bola prijatá nová štandardná nomenklatúra pre živočíchy a rastliny.

(17)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť mená týchto druhov a poddruhov: Allochrocebus solatus, Antigone canadensis, Antigone canadensis nesiotes, Antigone canadensis pulla, Antigone vipio, Aonyx cinereus, Chilabothrus inornatus, Chilabothrus monensis, Chilabothrus subflavus, Chondrohierax wilsonii, Hypotaenidia sylvestris, Leucogeranus, Montivipera wagneri, Protobothrops mangshanensis, Psephotellus chrysopterygius, Psephotellus dissimilis, Psephotellus pulcherrimus, Python molurus, Sclerophrys channingiSclerophrys superciliaris.

(18)

Z dôvodu zmien v nomenklatúre boli do prílohy I k dohovoru zaradené tieto druhy a poddruhy, ktoré by preto mali byť zaradené do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97: Equus hemionus luteus, Pachypodium windsorii, Pezoporus flaviventrisPongo tapanuliensis. Z dôvodu zmien v nomenklatúre boli do prílohy II k dohovoru zaradené tieto druhy a rody, ktoré by preto mali byť zaradené do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97: Agalychnis terranova, Malayemys khoratensis, Paruwrobates andinus, Paruwrobates erythromos, Philantomba maxwellii, Sericopelma angustum, Sericopelma embrithesTliltocatl spp. Hoci boli druhy Circus hudsonius, Phoenicopterus roseus, Piliocolobus bouvieriPiliocolobus epieni z dôvodu zmien v nomenklatúre zaradené do prílohy II k dohovoru, mali by byť zaradené do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97, pretože druhy, od ktorých boli oddelené, sú uvedené v prílohe A k danému nariadeniu.

(19)

Z dôvodu zmien v nomenklatúre boli z prílohy I k dohovoru boli vypustené tieto druhy, ktoré by preto mali byť vypustené aj z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97: Alouatta coibensis (z dôvodu, že tento druh je synonymom druhu Alouatta palliata) a Falco pelegrinoides (z dôvodu, že tento druh je synonymom druhu Falco peregrinus). Z prílohy II k dohovoru boli z dôvodu zmien v nomenklatúre vypustené tieto druhy, ktoré by preto mali byť vypustené aj z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97: Aphonopelma albiceps (z dôvodu presunu celého rodu Aphonopelma do rodu Brachypelma) a Manta spp. (z dôvodu, že tento rod je synonymom rodu Mobula).

(20)

Vzhľadom na rozsah potrebných zmien, ktoré je potrebné vykonať v prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97, je z dôvodov jasnosti vhodné nahradiť uvedenú prílohu v celom rozsahu.

(21)

Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(22)

V súlade s článkom XV ods. 1 písm. c) dohovoru majú zmeny prijaté na zasadnutí konferencie zmluvných strán nadobudnúť účinnosť 90 dní po danom zasadnutí zmluvných strán, a to pre všetky zmluvné strany. S cieľom zabezpečiť včasné nadobudnutie účinnosti zmien prílohy k tomuto nariadeniu by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení.

(23)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1.   

Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:

a)

menom druhu; alebo

b)

menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitej definovateľnej časti.

2.   

Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.

3.   

Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.

4.   

Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (1) alebo smernice Rady 92/43/EHS (2).

5.   

Na označenie taxónov rastlín nižších ako je druh, sa používajú tieto skratky:

a)

„ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;

b)

„vars).“ sa používa na označenie odrody (odrôd); a

c)

„fa.“ sa používa na označenie formy.

6.   

Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.

7.   

(I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.

8.   

(II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.

9.   

(III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.

10.   

„Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho meno a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín.

11.   

Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlíšiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

12.   

Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, tá istá príloha sa vždy vzťahuje na celého živočícha alebo rastlinu, či už sú živé alebo mŕtve. Okrem toho sú v tej istej prílohe uvedené aj všetky ich časti a deriváty, pokiaľ v prípade živočíšnych druhov uvedených v prílohe C a rastlinných druhov uvedených v prílohe B alebo C nie je druh označený symbolom #, za ktorým nasleduje číslo označujúce, že v prílohe sú zahrnuté len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

#1

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)

semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

b)

semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)

rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a

d)

plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla.

#2

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)

semien a peľu; a

b)

hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#3

Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov, ako napríklad prášky, tablety, extrakty, toniká, čaje a cukrovinky.

#4

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)

semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov Beccariophoenix madagascariensisDypsis decaryi vyvezené z Madagaskaru;

b)

semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)

rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;

d)

plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;

e)

stoniek, kvetov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu Opuntia podrodov OpuntiaSelenicereus (Cactaceae);

f)

hotových výrobkov z Aloe feroxEuphorbia antisyphilitica, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, a

g)

hotových výrobkov získaných umelým vypestovaním, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj kozmetiky, ktorá obsahuje časti a deriváty druhov Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis alebo Phalaenopsis lobbii.

#5

Označuje guľatinu, rezivo a dyhové dosky.

#6

Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky a preglejku.

#7

Označuje guľatinu, drevené triesky, prášok a extrakty.

#8

Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.

#9

Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu Hoodia spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]“.

#10

Označuje všetky časti, deriváty a hotové výrobky okrem opätovného vývozu hotových hudobných nástrojov, hotového príslušenstva hudobných nástrojov a hotových častí a súčastí hudobných nástrojov.

#11

Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku, prášok a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, vrátane voňavých esencií, sa táto poznámka nevzťahuje.

#12

Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, vrátane voňavých esencií, sa táto poznámka nevzťahuje.

#13

Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty, okrem hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#14

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)

semien a peľu;

b)

semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)

plodov;

d)

listov;

e)

vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch; a

f)

hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na drevné triesky, korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

#15

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)

listov, kvetov, peľu, plodov a semien;

b)

hotových výrobkov s maximálnou hmotnosťou dreva druhov uvedených v prílohách do 10 kg na zásielku;

c)

hotových hudobných nástrojov, hotových častí a súčastí hudobných nástrojov a hotového príslušenstva hudobných nástrojov;

d)

častí a derivátov druhu Dalbergia cochinchinensis, na ktoré sa vzťahuje poznámka #4;

e)

častí a derivátov rodu Dalbergia spp., ktoré pochádzajú a sú vyvážané z Mexika a vzťahuje sa na ne poznámka #6.

#16

Označuje semená, plody a oleje.

#17

Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a opracované drevo.

#18

Okrem častí a derivátov iných, ako sú vajcia.

13.   

Pre pojmy a výrazy uvádzané v poznámkach v týchto prílohách platí toto vymedzenie:

Extrakt

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Extrakt môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gumy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové hudobné nástroje

Hudobný nástroj (ako sa uvádza v kapitole 92 Harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie; Hudobné nástroje, časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), na ktorom možno hneď hrať alebo ktorý vyžaduje na to, aby na ňom bolo možné hrať, len inštaláciu častí a súčastí. Tento pojem zahŕňa starožitné nástroje (v harmonizovanom systéme vymedzené kódom 97.05 a 97.06; Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti).

Hotové príslušenstvo hudobných nástrojov

Príslušenstvo hudobného nástroja (ako sa uvádza v kapitole 92 Harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie; Hudobné nástroje, časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), ktoré je oddelené od hudobného nástroja, osobitne navrhnuté alebo tvarované tak, aby sa dalo používať výlučne v spojení s nástrojom, a ktoré si nevyžaduje žiadnu ďalšiu úpravu na to, aby ho bolo možné použiť.

Hotové časti a súčasti hudobných nástrojov

Časť a súčasť (ako sa uvádza v kapitole 92 Harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie; Hudobné nástroje, časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov) hudobného nástroja, ktorú možno hneď nainštalovať a ktorá je osobitne navrhnutá a tvarovaná tak, aby sa dala používať výlučne v spojení s nástrojom a umožnila na ňom hrať.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Zásielka

Náklad prepravovaný na základe jedného nákladného listu alebo leteckého nákladného listu bez ohľadu na množstvo alebo počet kontajnerov alebo nákladových kusov, či kusov nosených, prepravovaných alebo zahrnutých v osobnej batožine.

10 kg na zásielku

V prípade pojmu „10 kg na zásielku“ sa 10 kg limit vykladá tak, že sa vzťahuje na hmotnosť dreva každého jednotlivého poznámkou označeného druhu rodu Dalbergia alebo Guibourtia obsiahnutého v položkách zásielky. Limit 10 kg sa posudzuje len na základe jednotlivých hmotností častí dreva každého jednotlivého poznámkou označeného druhu a obsiahnutého v každej položke zásielky, a nie na základe celkovej hmotnosti zásielky. Celková hmotnosť každého jednotlivého poznámkou označeného druhu sa posudzuje individuálne s cieľom určiť, či sa pre každý jednotlivý poznámkou označený druh vyžaduje CITES povolenie alebo potvrdenie a na tento účel sa hmotnosti jednotlivých poznámkou označených druhov nespočítavajú.

Opracované drevo

V harmonizovanom systéme vymedzené kódom 44.09. Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14.   

Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s certifikátom o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané in vitro, ktoré sú prepravované v sterilných nádobách, sa toto nariadenie nevzťahuje.

15.   

Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.

16.   

Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§1

Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

17.   

Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§2

Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

§4

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)

semien a peľu,

b)

hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

§5

Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a opracované drevo.

(*)

V harmonizovanom systéme vymedzené kódom 44.09. Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch.

 

Príloha A

Príloha B

Príloha C

Slovenské meno

ŽIVOČÍCHY

CHORDATA (CHORDÁTY)

MAMMALIA

 

 

 

Cicavce

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

vidlorohovité

 

Antilocapra americana (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

 

vidloroh prériový

Bovidae

 

 

 

turovité

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

antilopa adax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

paovca hrivnatá

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepál/Pakistan)

antilopa indická

 

Bos gaurus (I) (Okrem domestikovanej formy označovanej ako Bos frontalis, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

 

 

gaur

 

Bos mutus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bos grunniens, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

 

 

jak

 

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

antilopa nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy označovanej ako Bubalus bubalis, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

byvol vodný

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa nížinný

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

byvol tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

anoa horský

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin dlhosrstý

 

Capra falconeri (I)

 

 

koza skrutkorohá

 

 

Capra caucasica (II)

 

kozorožec kaukazský

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje)

koza bezoárová

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

kozorožec sibírsky

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

serov sumatriansky

 

Capricornis thar (I)

 

 

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

chocholatka čiernochrbtá

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

chocholatka Jentinkova

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

chocholatka Ogilbyho

 

 

Cephalophus slvicultor (II)

 

chocholatka žltochrbtá

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

chocholatka pásavá

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

byvolec bieloritný

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

gazela činkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

gazela atlaská

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžírsko/Tunisko)

gazela dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

gazela piesočná

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

antilopa vraná

 

 

Kobus leche (II)

 

vodárka lečve

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

 

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

 

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

 

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

 

 

Nanger dama (I)

 

 

 

 

Oryx dammah (I)

 

 

oryx šabľorohý

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

oryx arabský

 

 

Ovis ammon (II)

 

 

 

 

Ovis arabica (II)

 

 

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

ovca hruborohá

 

 

Ovis collium (II)

 

 

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

 

 

 

Ovis darwini (II)

 

 

 

Ovis gmelini (I) (populácia Cypru)

 

 

 

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

 

 

 

Ovis jubata (II)

 

 

 

 

Ovis karelini (II)

 

 

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

 

 

 

Ovis polii (II)

 

 

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

 

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

 

 

Ovis vignei (I)

 

 

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

antilopa čiru

 

 

Philantomba maxwellii (II)

 

chocholatka Maxwellova

 

 

Philantomba monticola (II)

 

chocholatka modrá

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

nahur modrý

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

kamzík abruzský

 

 

Saiga borealis (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)

 

sajga mongolská

 

 

Saiga tatarica (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)

 

sajga stepná

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

antilopa štvorrohá

Camelidae

 

 

 

ťavovité

 

 

Lama guanicoe (II)

 

lama huanako

 

Vicugna vicugna (I) (Okrem populácií Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)

Vicugna vicugna (II) (Len populácie Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónov Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A) (3)

 

lama vikuňa

Cervidae

 

 

 

jeleňovité

 

Axis calamianensis (I)

 

 

 

 

Axis kuhlii (I)

 

 

 

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A))

 

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

 

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

jeleník močiarny

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

jeleň bucharský

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)

jeleň berberský

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

jeleň hangul

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

daniel škvrnitý mezopotámsky

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

jeleník

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

 

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

mundžak čierny

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

mundžak veľký

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

jeleník bielochvostý

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

jeleník pampový

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

pudu severný

 

Pudu puda (I)

 

 

pudu južný

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

jeleň barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

jeleň thamin

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

žirafovité

žirafa

Hippopotamidae

 

 

 

hrochovité

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

hrošík pralesný

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

hroch obojživelný

Moschidae

 

 

 

kabarovité

 

Moschus spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

Moschus spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)

 

kabar

Suidae

 

 

 

diviakovité

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

babirusa

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

diviak trpasličí

Tayassuidae

 

 

 

pekariovité

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií Pecari tajacu v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

 

pekariovité

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

pekari Wagnerov

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

pandovité

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

panda červená

Canidae

 

 

 

psovité

 

 

 

Canis aureus (III India)

šakal zlatý

 

Canis lupus (I/II)

(Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od rieky Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky, ktoré sú uvedené v prílohe B. Populácie Bhutánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Len populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

 

vlk dravý

 

Canis simensis

 

 

vlk etiópsky

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

 

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

vlk hrivnatý

 

 

Cuon alpinus (II)

 

dhoul červený

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

 

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

 

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

 

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

 

 

Speothos venaticus (I)

 

 

pes pralesný

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

líška bengálska

 

 

Vulpes cana (II)

 

líška Blanfordova

 

 

Vulpes zerda (II)

 

líška fenek

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

falanuk štíhly

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka malgašská

Felidae

 

 

 

mačkovité

 

 

Felidae spp. (II) [Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje. Pre Panthera leo (africké populácie): pre exempláre kostí, častí kostí, výrobkov z kostí, pazúrov, kostier, lebiek a zubov odobratých z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

Stanovia sa a sekretariátu dohovoru CITES sa budú každoročne oznamovať ročné vývozné kvóty na obchodovanie na komerčné účely s kosťami, časťami kostí, výrobkami z kostí, pazúrmi, kostrami, lebkami a so zubami získanými z chovných zariadení v Juhoafrickej republike.]

 

mačkovité

 

Acinonyx jubatus (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)

 

 

gepard

 

Caracal caracal (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

karakal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

mačka Temminckova

 

Felis nigripes (I)

 

 

mačka čiernonohá

 

Felis silvestris (II)

 

 

mačka divá

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

mačka jaguarundi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

mačka maloškvrnná

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

 

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

mačka horská

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

oncila

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

margaj

 

Lynx lynx (II)

 

 

rys ostrovid

 

Lynx pardinus (I)

 

 

rys španielsky

 

Neofelis diardi (I)

 

 

 

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

leopard obláčkový

 

Panthera leo (I) (Len populácie Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

lev

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguár

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard škvrnitý

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Panthera uncia (I)

 

 

leopard snežný

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

mačka mramorovaná

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

mačka bengálska

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

mačka iriomotská

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

mačka plochočelá

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

mačka červenoškvrnná

 

Puma concolor (I) (Len populácie Kostariky a Panamy; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

puma

Herpestidae

 

 

 

mungovité

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)

mungo indický

 

 

 

Herpestes fuscus (III India)

mungo hnedý

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

mungo Geoffroyov

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

mungo zlatoškvrnný

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

mungo Smithov

 

 

 

Herpestes urva (III India)

mungo krabožravý

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

mungo pásavokrký

Hyaenidae

 

 

 

hyenovité

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

hyena pásavá

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

hyenka cibetkovitá

Mephitidae

 

 

 

skunkovité

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

skunk patagónsky

Mustelidae

 

 

 

lasicovité

Lutrinae

 

 

 

vydrorodé

 

 

Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

vydrorodé

 

Aonyx capensis microdon (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

 

 

vydra africká

 

Aonyx cinereus (I)

 

 

vydra ázijská

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

vydra morská

 

Lontra felina (I)

 

 

vydra pobrežná

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

vydra dlhochvostá

 

Lontra provocax (I)

 

 

vydra južná

 

Lutra lutra (I)

 

 

vydra riečna

 

Lutra nippon (I)

 

 

vydra

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

vydra hladkosrstá

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

vydra obrovská

Mustelinae

 

 

 

lasicorodé

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

tajra stromová

 

 

 

Martes flavigula (III India)

kuna charza

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

kuna skalná

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

 

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

mediar svetlochrbtý

 

Mustela nigripes (I)

 

 

tchor čiernonohý

Odobenidae

 

 

 

mrožovité

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mrož ľadový

Otariidae

 

 

 

uškatcovité

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

uškatec

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

uškatec čílsky

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

uškatec guadelupský

Phocidae

 

 

 

tuleňovité

 

 

Mirounga leonina (II)

 

tuleň sloní

 

Monachus spp. (I)

 

 

tuleň

Procyonidae

 

 

 

medvedíkovité

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

 

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguaj)

nosáľ bieloústy

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

medvedík kynkažu

Ursidae

 

 

 

medveďovité

 

 

Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

medveďovité

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

panda veľká

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

medveď malajský

 

Melursus ursinus (I)

 

 

medveď pyskatý

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

medveď okuliarnatý

 

Ursus arctos (I/II)

(V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh Ursus arctos isabellinus; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)

 

 

medveď hnedý

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

medveď himalájsky

Viverridae

 

 

 

cibetkovité

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

biturong stromový

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

cibetka africká

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

cibetka vydrovitá

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

cibetka pásavá

 

 

 

Paguma larvata (III India)

cibetka škrabošková

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

musang škvrnitý

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

musang tmavý

 

 

Prionodon linsang (II)

 

linsang pásavý

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

linsang škvrnitý

 

 

 

Viverra civettina (III India)

 

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

cibetka veľká

 

 

 

Viverricula indica (III India)

cibetka malá

CETACEA

 

 

 

veľrybotvaré cicavce

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

veľrybotvaré cicavce

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

listonosovité

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguaj)

listonos čiarkovaný

Pteropodidae

 

 

 

kaloňovité

 

 

Acerodon spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kaloň

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

kaloň hrivnatý

 

 

Pteropus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem Pteropus brunneus, ktorý nie je uvedený v prílohách)

 

kaloň

 

Pteropus insularis (I)

 

 

kaloň Hombronov

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

kaloň komorský

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

kaloň mariánsky

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

 

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

kaloň mikronézsky

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

kaloň palauský

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

kaloň zlatý

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

kaloň samojský

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

kaloň tonžský

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

kaloň pembský

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

 

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

pásavcovité

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguaj)

pásavec tatoa

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

 

pásavec bolívijský

 

Priodontes maximus (I)

 

 

pásavec obrovský

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

kunovcovité

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

vakomyš dlhochvostá

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

vakomyš piesočná

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

kengurovité

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

kengura Müllerova

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

kengura medveďovitá

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

valabia chvostnatá

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

valabia pásavá

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

valabia uzdičková

Phalangeridae

 

 

 

kuskusovité

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

kuskus

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

kuskus šedý

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

kuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

kuskus škvrnitý

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

kuskus

Potoroidae

 

 

 

potkanokengurovité

 

Bettongia spp. (I)

 

 

potkanokengura

Vombatidae

 

 

 

vombatovité

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

vombat severný

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

zajacovité

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

králik štetinatý

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

králik lávový

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

ježurovité

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

ježura

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

bandikut hrubosrstý

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

bandikut králikovitý

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

koňovité

 

Equus africanus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Equus asinus, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)

 

 

somár africký

 

Equus grevyi (I)

 

 

zebra Grévyho

 

Equus hemionus (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy Equus hemionus hemionusEquus hemionus khur sú uvedené v prílohe I)

 

 

somár ázijský

 

Equus kiang (II)

 

 

kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

kôň Przewalského

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

zebra horská Hartmanovej

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

zebra horská kapská

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorožcovité

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)

 

 

nosorožcovité

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Len populácie Eswatini, Namíbie a Juhoafrickej republiky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Pre populácie Eswatini a Juhoafrickej republiky: Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. V prípade populácie Namíbie: výlučne na účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi určeného výlučne na ochranu in situ a iba v rámci oblasti prirodzeného a historického výskytu druhu Ceratotherium simum v Afrike. Všetky ostatné exempláre populácií Eswatini, Namíbie a Juhoafrickej republiky sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

 

nosorožec tuponosý južný

Tapiridae

 

 

 

tapírovité

 

Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)

 

 

tapírovité

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapír juhoamerický

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

šupinavcovité

 

 

Manis spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v Prílohe A)

 

šupinavec

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

šupinavec indický

 

Manis culionensis (I)

 

 

šupinavec

 

Manis gigantea (I)

 

 

šupinavec obrovský

 

Manis javanica (I)

 

 

šupinavec jávsky

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

šupinavec čínsky

 

Manis temminckii (I)

 

 

šupinavec stepný

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

šupinavec dlhochvostý

 

Manis tricuspis (I)

 

 

šupinavec bielobruchý

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

leňochovité

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

leňoch

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

leňoch hnedokrký

Myrmecophagidae

 

 

 

mravčiarovité

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

mravčiar trojprstý

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

mravčiar mexický

PRIMATES

 

 

 

primáty

 

 

PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

primáty

Atelidae

 

 

 

malpovité

 

Alouatta palliata (I)

 

 

vrešťan pláštikový

 

Alouatta pigra (I)

 

 

vrešťan mexický

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

pavučiak

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

pavučiak

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

muriki južný

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

muriki severný

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

pavučiak žltochvostý

Cebidae

 

 

 

malpovité

 

Callimico goeldii (I)

 

 

kalimiko

 

Callithrix aurita (I)

 

 

kosmáč žltouchý

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

kosmáč žltohlavý

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

levík

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

tamarín dvojfarebný

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

tamarín Geoffroyov

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

tamarín bielonohý

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

tamarín Martinsov

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

tamarín pinčí

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

saimiri

Cercopithecidae

 

 

 

mačiakovité

 

Allochrocebus solatus (II)

 

 

mačiak zlatochvostý

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

mangabej chocholatý

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

mačiak diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

mačiak Rolowayov

 

Colobus satanas (II)

 

 

gueréza čierna

 

Macaca silenus (I)

 

 

makak vanderu

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

makak magot

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

mandril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

kahau nosatý

 

Piliocolobus bouvieri (II)

 

 

 

 

Piliocolobus epieni (II)

 

 

 

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

gueréza stredoafrická

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

gueréza iringa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

gueréza zanzibarská

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

gueréza Pennantova

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

gueréza Preussova

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

gueréza tanská

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

gueréza ugandská

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

gueréza Thollonova

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

langur mentavejský

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

langur

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

langur

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

hulman kašmírsky

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

hulman malabarský

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hulman posvätný

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

hulman

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

hulman čiernonohý

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

hulman južný

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

hulman nepálsky

 

Simias concolor (I)

 

 

kahau mentavejský

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

hulman čiernobiely

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

hulman Francoisov

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

hulman zlatý

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

hulman hatinský

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

hulman nilgirský

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

hulman laoský

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

hulman čiapočkový

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hulman bielohlavý

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

makiovité

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

makiovité

Daubentoniidae

 

 

 

ksukolovité

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

ksukol

Hominidae

 

 

 

ľudoopovité

 

Gorilla beringei (I)

 

 

gorila východná

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila západná

 

Pan spp. (I)

 

 

šimpanz

 

Pongo abelii (I)

 

 

orangutan sumatriansky

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan bornejský

 

Pongo tapanuliensis (I)

 

 

 

Hylobatidae

 

 

 

gibonovité

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibonovité

Indriidae

 

 

 

indriovité

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indriovité

Lemuridae

 

 

 

lemurovité

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

lemurovité

Lepilemuridae

 

 

 

 

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

 

Lorisidae

 

 

 

lorisovité

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

útloň

Pitheciidae

 

 

 

 

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

titi

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

titi

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

titi

 

Callicebus personatus (II)

 

 

titi čiernohlavý

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

saki bielonosý

Tarsiidae

 

 

 

okáľovité

 

Tarsius spp. (II)

 

 

okáľ

PROBOSCIDEA

 

 

 

chobotnáče

Elephantidae

 

 

 

slonovité

 

Elephas maximus (I)

 

 

slon ázijský

 

Loxodonta africana (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)

Loxodonta africana (II)

(Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe) (5); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)

 

slon africký

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

činčilovité

 

Chinchilla spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje)

 

 

činčila

Cuniculidae

 

 

 

 

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka nížinná

Dasyproctidae

 

 

 

agutiovité

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti bodkovaný

Erethizontidae

 

 

 

urzonovité

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

kuandu mexický

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguaj)

kuandu paraguajský

Hystricidae

 

 

 

dikobrazovité

 

Hystrix cristata

 

 

dikobraz hrebenatý

Muridae

 

 

 

myšovité

 

 

Leporillus conditor (II)

 

potkan dlhouchý

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

 

 

 

Xeromys myoides (II)

 

myš vodná

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

potkan hrubochvostý

Sciuridae

 

 

 

vevericovité

 

 

Cynomys mexicanus (I)

 

svišť mexický

 

 

 

Marmota caudata (III India)

svišť dlhochvostý

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

svišť himalájsky

 

 

Ratufa spp. (II)

 

ratufa

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tany

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

dugongovité

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

lamantínovité

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

lamantín amazonský

 

Trichechus manatus (I)

 

 

lamantín karibký

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

lamantín africký

AVES

 

 

 

vtáky

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

kačicovité

 

Anas aucklandica (I)

 

 

kačica nelietavá

 

 

Anas bernieri (II)

 

kačica červenonohá

 

Anas chlorotis (I)

 

 

kačica hnedá

 

 

Anas formosa (II)

 

kačica pestrá

 

Anas laysanensis (I)

 

 

kačica laysanská

 

Anas nesiotis (I)

 

 

kačica ostrovná

 

Anas querquedula

 

 

kačica chrapačka

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

pižmovka pralesná

 

Aythya innotata

 

 

chochlačka madagaskarská

 

Aythya nyroca

 

 

chochlačka bielooká

 

 

Branta canadensis leucopareia (II)

 

bernikla aleutská

 

Branta ruficollis (II)

 

 

bernikla červenokrká

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

bernikla vlnkovaná

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

koskoroba biela

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

labuť čiernokrká

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

stromárka veľká

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

stromárka sivokrká

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

stromárka hrdzavá

 

Mergus octosetaceus

 

 

potápač tmavý

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

potápnica bielohlavá

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

ružovokrčka močiarna

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

hrebenatka škvrnitá

 

Tadorna cristata

 

 

kazarka chochlatá

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

kolibríkovité

 

 

Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

kolibríkovité

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

pustovníček krivozobý

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

ležiakovité

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

ležiak dvojpásy

Laridae

 

 

 

čajkovité

 

Larus relictus (I)

 

 

čajka reliktná

Scolopacidae

 

 

 

slukovité

 

Numenius borealis (I)

 

 

hvizdák krátkozobý

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

hvizdák tenkozobý

 

Tringa guttifer (I)

 

 

kalužiak kulíkovitý

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

volavkovité

 

Ardea alba

 

 

beluša veľká

 

Bubulcus ibis

 

 

hltavka chochlatá

 

Egretta garzetta

 

 

beluša malá

Balaenicipitidae

 

 

 

člnozobcovité

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

člnozobec veľký

Ciconiidae

 

 

 

bocianovité

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

bocian čiernozobý

 

Ciconia nigra (II)

 

 

bocian čierny

 

Ciconia stormi

 

 

bocian okuliarnatý

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru veľký

 

Leptoptilos dubius

 

 

marabu veľký

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

myktéria alabastrová

Phoenicopteridae

 

 

 

plameniakovité

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

plameniakovité

 

Phoenicopterus roseus (II)

 

 

plameniak ružový

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

plameniak červený

Threskiornithidae

 

 

 

ibisovité

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

kvara červená

 

Geronticus calvus (II)

 

 

ibis lysý

 

Geronticus eremita (I)

 

 

ibis skalný

 

Nipponia nippon (I)

 

 

ibis chochlatý

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

lyžičiar biely

 

Pseudibis gigantea

 

 

ibis veľký

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

holubovité

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

veľkohrivec bradavičnatý

 

Claravis godefrida

 

 

dudlavec pásavokrídly

 

Columba livia

 

 

holub divý

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

plodožer okuliarnatý

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

holubček červenoprsý

 

 

Goura spp. (II)

 

korunáč

 

Leptotila wellsi

 

 

holubec grenadský

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Maurícius)

hrdlička ružová

 

Streptopelia turtur

 

 

hrdlička poľná

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

zobákorožcovité

 

 

Aceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

zobákorožec

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

zobákorožec hrdzavý

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

zobákorožec

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

zobákorožec

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

 

 

 

Buceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

zobákorožec

 

Buceros bicornis (I)

 

 

zobákorožec dvojrohý

 

 

Penelopides spp. (II)

 

zobákorožec

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

zobákorožec ostražitý

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

zobákorožec

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

zobákorožec bielohrdlý

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

turakovité

 

 

Tauraco spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

turako

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

turako zlatistý

FALCONIFORMES

 

 

 

sokolotvaré

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem druhu Caracara lutosa, na ktorý sa toto nariadenie nevzťahuje)

 

sokolotvaré

Accipitridae

 

 

 

jastrabovité

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

jastrab krátkoprstý

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

jastrab veľký

 

Accipiter nisus (II)

 

 

jastrab krahulec

 

Aegypius monachus (II)

 

 

sup tmavohnedý

 

Aquila adalberti (I)

 

 

orol iberský

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

orol skalný

 

Aquila clanga (II)

 

 

orol hrubozobý

 

Aquila heliaca (I)

 

 

orol kráľovský

 

Aquila pomarina (II)

 

 

orol krikľavý

 

Buteo buteo (II)

 

 

myšiak hôrny

 

Buteo lagopus (II)

 

 

myšiak severský

 

Buteo rufinus (II)

 

 

myšiak hrdzavý

 

Chondrohierax wilsonii (I)

 

 

luň kubánsky

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

hadiar krátkoprstý

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

kaňa močiarna

 

Circus cyaneus (II)

 

 

kaňa sivá

 

Circus hudsonius (II)

 

 

kaňa americká

 

Circus macrourus (II)

 

 

kaňa stepná

 

Circus pygargus (II)

 

 

kaňa popolavá

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

luniak sivý

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

hadožer jastrabí

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

bradáň žltohlavý

 

Gyps fulvus (II)

 

 

sup bielohlavý

 

Haliaeetus spp. (I/II) (druh Haliaeetus albicilla je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)

 

 

orliak

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpya opičiarka

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

orol jastrabovitý

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

orol malý

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

myšiak čiarkavohlavý

 

Milvus migrans (II) (Okrem poddruhu Milvus migrans lineatus, ktorý je uvedený v prílohe B)

 

 

haja tmavá

 

Milvus milvus (II)

 

 

haja červená

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

zdochlinár biely

 

Pernis apivorus (II)

 

 

včelár lesný

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

opičiar veľkozobý

Cathartidae

 

 

 

kondorovité

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kondor veľkozobý

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kondor kráľovský

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor veľký

Falconidae

 

 

 

sokolovité

 

Falco araeus (I)

 

 

sokol seychelský

 

Falco biarmicus (II)

 

 

sokol laner

 

Falco cherrug (II)

 

 

sokol rároh

 

Falco columbarius (II)

 

 

sokol kobec

 

Falco eleonorae (II)

 

 

sokol ostrovný

 

Falco jugger (I)

 

 

sokol lagar

 

Falco naumanni (II)

 

 

sokol bielopazúrový

 

Falco newtoni (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)

 

 

sokol hrdzavochrbtý

 

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol sťahovavý

 

Falco punctatus (I)

 

 

sokol bodkavý

 

Falco rusticolus (I)

 

 

sokol poľovnícky

 

Falco subbuteo (II)

 

 

sokol lastovičiar

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

sokol myšiar (pustovka)

 

Falco vespertinus (II)

 

 

sokol kobcovitý

Pandionidae

 

 

 

kršiakovité

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

kršiak rybár

GALLIFORMES

 

 

 

hrabavce

Cracidae

 

 

 

hokovité

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

hoko modrozobý

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

hoko červenozobý

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

hoko žltozobý

 

 

Crax fasciolata

 

hoko kučeravý

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbia)

hoko korunkatý

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbia/Guatemala/Honduras)

hoko hrbozobý

 

Mitu mitu (I)

 

 

hoko mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

roháň horský

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

šuan plodožravý

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

hoko prilbatý

 

Penelope albipennis (I)

 

 

šuan bielokrídly

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

šuan chochlatý

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

morkovec horský

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

morkovec čiernočelý

 

Pipile pipile (I)

 

 

morkovec hvízdavý

Megapodiidae

 

 

 

tabonovité

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

tabon prilbatý

Phasianidae

 

 

 

bažantovité

 

 

Argusianus argus (II)

 

argus páví

 

Catreus wallichii (I)

 

 

bažant škvrnitý

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

prepelka masková

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

uškáň biely

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

uškáň bielochrbtý

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

kura čiarkovaná

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

vrchár krvavý

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

monal lesklý

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

monal zelenochvostý

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

monal bielochvostý

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

bažant pestrý

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

bažant čiernochrbtý

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

bažant lesklý

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

morka lesklá

 

Odontophorus strophium

 

 

prepelka goliernatá

 

Ophrysia superciliosa

 

 

garvalka himalájska

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

páv korunkatý

 

 

Pavo muticus (II)

 

páv chocholatý

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

okáč činkvis

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

okáč hnedý

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

okáč malajský

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

okáč tmavý

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

okáč bielobradý

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

koklas chochlatý

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

argus perlový

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

bažant pásavý

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

bažant pásavokrídly

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

bažant čierny

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

bažant kráľovský

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

ular kaspický

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

ular tibetský

 

Tragopan blythii (I)

 

 

tragopan žltolíci

 

Tragopan caboti (I)

 

 

tragopan perlavý

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

tragopan čiernohlavý

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

tragopan rožkatý

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

kupido texaský

GRUIFORMES

 

 

 

krátkokrídlovce

Gruidae

 

 

 

žeriavovité

 

 

Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

žeriavovité

 

Antigone canadensis (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy Antigone canadensis nesiotesAntigone canadensis pulla sú uvedené v prílohe I)

 

 

žeriav plavokrký

 

Antigone vipio (I)

 

 

žeriav bielokrký

 

Balearica pavonina (I)

 

 

žeriav korunkatý

 

Grus americana (I)

 

 

žeriav škriekavý

 

Grus grus (II)

 

 

žeriav popolavý

 

Grus japonensis (I)

 

 

žeriav čierno-biely

 

Grus monacha (I)

 

 

žeriav čierny

 

Grus nigricollis (I)

 

 

žeriav čiernokrký

 

Leucogeranus leucogeranus (I)

 

 

žeriav biely

Otididae

 

 

 

dropovité

 

 

Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

 

dropovité

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

drop čiernotemenný

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

drop hrivnatý