EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0883

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/883 z 3. júna 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

ST/8668/2022/REV/1

OJ L 153, 3.6.2022, p. 92–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/883/oj

3.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/92


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/883

z 3. júna 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a naďalej odsudzuje konanie a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Únia čo najdôraznejšie odsudzuje hlásené zverstvá spáchané ozbrojenými silami Ruskej federácie v Buči a ďalších ukrajinských mestách. Únia podporuje všetky opatrenia na vyvodenie zodpovednosti za porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva na Ukrajine ozbrojenými silami Ruskej federácie.

(4)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP, by sa malo doplniť 65 osôb a 18 subjektov.

(5)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu .

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. júna 2022

Za Radu

predsedníčka

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).


PRÍLOHA

Na zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby a subjekty:

1.   OSOBY

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(po rusky: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Plukovník, veliteľ 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Adresa: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Plukovník Azatbek Asanbekovich Omurbekov je veliteľ 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky a z dôvodu priamej zodpovednosti za zabíjanie, znásilňovanie a mučenie v Buči je známy ako „mäsiar z Buče“.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(po rusky: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Plukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 7.1.1970

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 4615 949409

Číslo preukazu totožnosti: Y-184386

Andrei Boevich Kurbanov je plukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(po rusky: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Plukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 19.11.1978

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 8001 142195

Číslo preukazu totožnosti: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov je plukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(po rusky: Александр Викторович ВИНС)

Plukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 24.1.1969

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0801 547363

Číslo preukazu totožnosti: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins je plukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(po rusky: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Plukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 14.1.1978

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 3802 634927

Číslo preukazu totožnosti: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev je plukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(po rusky: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 25.9.1982

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 6804 36337

Číslo preukazu totožnosti: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(po rusky: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 30.10.1978

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 6002 284996

Číslo preukazu totožnosti: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(po rusky: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 5.11.1972

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 1202 583493

Číslo preukazu totožnosti: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(po rusky: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 3.1.1980

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 5003 593303

Číslo preukazu totožnosti: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(po rusky: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 5.9.1979

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 7600 562816

Číslo preukazu totožnosti: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(alias Dmitrii Ivanovich LVIV)

(po rusky: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 15.8.1975

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 7603 794013

Číslo preukazu totožnosti: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(po rusky: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 1.1.1977

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 8103 551489

Číslo preukazu totožnosti: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(po rusky: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 19.9.1976

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0402 274319

Číslo preukazu totožnosti: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(po rusky: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 12.9.1977

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 5301 903199

Číslo preukazu totožnosti: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(po rusky: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 30.7.1977

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 9002 427497

Číslo preukazu totožnosti: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(po rusky: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 20.5.1979

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 1804 68726

Číslo preukazu totožnosti: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(po rusky: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 27.12.1976

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 2702 603048

Číslo preukazu totožnosti: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(po rusky: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 15.3.1976

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0802 576504

Číslo preukazu totožnosti: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(po rusky: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 21.7.1977

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 1002 570526

Číslo preukazu totožnosti: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(po rusky: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 27.10.1972

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0502 898734

Číslo preukazu totožnosti: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov je podplukovník 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(alias Faik Samaddin MAMMADOV)

(po rusky: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 24.11.1978

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 9902 119102

Číslo preukazu totožnosti: 802348

Faik Mamedov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(po rusky: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 9.12.1980

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 6602 516592

Číslo preukazu totožnosti: 845762

Igor Evgenievich Fedotov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(po rusky: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 29.3.1982

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 6702 594036

Číslo preukazu totožnosti: 949685

German Nikolaevich Kulemin je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(po rusky: Роман Викторович БУРДО)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 26.11.1980

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 1003 651875

Číslo preukazu totožnosti: 1083746

Roman Victorovich Burdo je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(po rusky: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 11.10.1978

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0801 272127

Číslo preukazu totožnosti: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(po rusky: Иван Александрович КУРКИН)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 17.1.1982

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0804 232754

Číslo preukazu totožnosti:1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(po rusky: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 27.1.1985

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 1005 944897

Číslo preukazu totožnosti: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(po rusky: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 3.7.1965

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 1005 724322

Číslo preukazu totožnosti: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(po rusky: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 10.12.1971

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0803 940939

Číslo preukazu totožnosti: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(po rusky: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 29.9.1980

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 7301 420589

Číslo preukazu totožnosti: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(po rusky: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 8.10.1980

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0810 999451

Číslo preukazu totožnosti: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(po rusky: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 16.8.1982

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0810 953377

Číslo preukazu totožnosti: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(po rusky: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 26.2.1981

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 2701 493476

Číslo preukazu totožnosti: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(po rusky: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 19.1.1973

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0804 277244

Číslo preukazu totožnosti: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(po rusky: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 25.11.1975

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0501 704733

Dátum vydania: 20.3.2002

Číslo preukazu totožnosti: У-360702

Služobné identifikačné číslo: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(po rusky: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 7.10.1975

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0801 524291

Dátum vydania: 14.3.2002

Číslo preukazu totožnosti: У-268570

Služobné identifikačné číslo: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(po rusky: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Majorka 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 14.12.1981

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Číslo cestovného pasu: 6004 190824

Dátum vydania: 10.10.2003

Číslo preukazu totožnosti: Ф-142685

Služobné identifikačné číslo: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok je majorka 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedla akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedná za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(po rusky: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 25.10.1982

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0804 98883

Dátum vydania: 30.6.2003

Číslo preukazu totožnosti: У-268857

Služobné identifikačné číslo: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(po rusky: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 31.1.1970

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0802 562844

Dátum vydania: 27.5.2002

Číslo preukazu totožnosti: У-265899

Služobné identifikačné číslo: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(po rusky: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 25.10.1982

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 7503 78809

Dátum vydania: 2.3.2003

Číslo preukazu totožnosti: X-115531

Služobné identifikačné číslo: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(po rusky: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 8.5.1981

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 6603 808655

Dátum vydania: 29.4.2003

Číslo preukazu totožnosti: X-078567

Služobné identifikačné číslo: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(po rusky: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 26.3.1979

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 8110 342164

Dátum vydania: 9.7.2010

Číslo preukazu totožnosti: Ф-594680

Služobné identifikačné číslo: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(po rusky: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 19.1.1978

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0802 688231

Dátum vydania: 18.10.2015

Číslo preukazu totožnosti: Ф-866954

Služobné identifikačné číslo: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(po rusky: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 5.4.1979

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 5004 572078

Dátum vydania: 28.8.2004

Číslo preukazu totožnosti: Ф-879492

Služobné identifikačné číslo: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(po rusky: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie

Dátum narodenia: 15.3.1978

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 0503 357858

Dátum vydania: 30.1.2003

Číslo preukazu totožnosti: У-268030

Služobné identifikačné číslo: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko je major 64. samostatnej motostreleckej brigády 35. kombinovanej armády Ruskej federácie, ktorá zabíjala, znásilňovala a mučila civilistov v Buči na Ukrajine. Tieto zverstvá predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Viedol akcie svojej vojenskej jednotky.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(po rusky: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Dátum narodenia: 17.5.1979

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Osoby, s ktorými je spojená:

Alexey Mordashov (manžel)

Kirill Mordashov (nevlastný syn)

Nikita Mordashov (nevlastný syn)

Subjekty, s ktorými je spojená:

Ondero Limited, Britské Panenské ostrovy

Unifirm Limited, Cyprus

Marina Mordashova je manželkou Alexeja Mordashova, predsedu spoločnosti Severgroup. Alexej Mordashov previedol svoje akcie v cestovnom gigante TUI a spoločnosti zameranej na ťažbu zlata Nordgold v celkovej hodnote viac ako 1,5 miliardy EUR na svoju manželku Marinu Mordashovú prostredníctvom rôznych offshore spoločností vrátane spoločností Unifirm Limited, Ondero Limited a Ranel Assets Limited, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Mariny Mordashovej. Marina Alexandrovna Mordashova je teda fyzická osoba, ktorá je v spojení s osobou zaradenou na zoznam zodpovednou za podporovanie činností a politík, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a za poskytovanie finančnej a materiálnej podpory ruským činiteľom s rozhodovacou právomocou zodpovedným za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, ktorá má z týchto činiteľov prospech.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Britské Panenské ostrovy

Rayglow Limited, Cyprus

ServerGroup LLC (Ruská federácia)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

3.6.2022

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(po rusky: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Veliteľ Národného centra pre riadenie obrany Ruskej federácie, generálplukovník

Dátum narodenia: 10.9.1962

Miesto narodenia: Averinskaya, okres Syamzhensky, región Vologda

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Generálplukovník Mikhail Mizintsev je veliteľom Národného centra pre riadenie obrany Ruskej federácie. Mizintseva, ktorého prezývajú „mäsiar z Mariupolu“, identifikovali ako veliteľa, ktorý dohliadal na obliehanie Mariupolu, pričom pri riadení bombardovania tohto mesta ruskými silami využil taktiku, ktorá sa predtým použila pri obliehaní Aleppa v Sýrii. Mizintsev je obvinený najmä z organizovania bombardovania mesta Mariupol, pri ktorom zahynuli tisíce civilistov, vrátane ostreľovania pôrodnice v Mariupole a divadla, počas ktorého boli zabité stovky detí. Mikhail Mizintsev je preto fyzická osoba zodpovedná za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(po rusky: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Podpredsedníčka Nadácie pre rozvoj rusko-francúzskych historických iniciatív

Dátum narodenia: 9.1.1998

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Osoba, s ktorou je spojená: Dmitry Peskov (otec)

Elizaveta Peskova je dcéra Dmitrija Peskova, tlačového tajomníka prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina, ktorý bol zaradený na zoznam podľa rozhodnutia 2014/145/SZBP.

Elizaveta Peskova je podpredsedníčkou Nadácie pre rozvoj rusko-francúzskych historických iniciatív a zakladateľkou komunikačnej firmy. Tieto lukratívne pozície a luxusný životný štýl získala vďaka konexiám svojho otca.

Je teda v spojení s osobou zaradenou na zoznam, ktorá aktívne podporuje činnosti alebo politiky, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilita a bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(alias Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(po rusky: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(alias Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Dátum narodenia: 3.2.1990

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Číslo cestovného pasu: 721123760

Dátum vydania: 12.9.2012

Dátum uplynutia platnosti: 12.9.2022

Číslo preukazu totožnosti: 4516913332

Osoba, s ktorou je spojený: Dmitry Peskov (otec)

Nikolay Peskov je synom Dmitrija Peskova, tlačového tajomníka prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina, ktorý bol zaradený na zoznam podľa rozhodnutia 2014/145/SZBP.

Nikolay Peskov využíva majetok a peniaze svojho otca, a preto má priamy prospech zo svojho úzkeho spojenia s otcom. Je teda v spojení s osobou zaradenou na zoznam, ktorá aktívne podporuje činnosti alebo politiky, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilita a bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(po rusky: Татьяна Александровна НАВКА)

Dátum narodenia: 13.4.1975

Miesto narodenia: Ukrajina

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Tatiana Navka je manželkou Dmitrija Peskova, tlačového tajomníka prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina, ktorý bol zaradený na zoznam podľa rozhodnutia 2014/145/SZBP.

Tatiana Navka je spoluvlastníčkou spoločností a majetku, ktoré sa nachádzajú okrem iného aj na Krymskom polostrove, ktorý Ruská federácia protiprávne anektovala. Aktívne teda podporuje konanie, ktoré narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho je v spojení s osobou zaradenou na zoznam, ktorá aktívne podporuje činnosti alebo politiky, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilita a bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(po rusky: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Poslanec moskovského mestského zastupiteľstva

Dátum narodenia: 22.8.1984

Miesto narodenia: Lyubertsy, Moskovská oblasť, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Sergey Savostyanov je ruský štátnik a politik. Za poslanca moskovského mestského zastupiteľstva bol zvolený 8. septembra 2019.

Popiera územnú celistvosť nezávislých krajín a podporuje obnovenie hraníc bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, čím verejne podporuje činnosť Ruskej federácie na Ukrajine. Preto je zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(po rusky: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Vedúci Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor)

Dátum narodenia: 23.11.1969

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Andrei Lipov je vedúci Ruskej federálnej služby pre dohľad nad telekomunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ústredným nástrojom cenzúry a potláčania slobodných médií v Rusku.

Ako riaditeľ Roskomnadzoru je Lipov zodpovedný za rozhodnutia, ktoré viedli k cenzúre a zrušeniu nezávislých ruských médií.

Týmito krokmi sa vytvára cenzurovaný informačný priestor, ktorý propaguje a schvaľuje ruskú ozbrojenú agresiu proti Ukrajine a zároveň jej napomáha.

3.6.2022

 

 

 

Okrem toho Roskomnadzor pod vedením Lipova aktívne narúša územnú celistvosť Ukrajiny, keďže podporuje separatistické regióny na Ukrajine, tzv. republiky v Donbase, a najmä Denisa Pušilina, ktorý je hlavou tzv. Doneckej ľudovej republiky.

Lipov je teda zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(po ukrajinsky: Володимир Васильович САЛЬДО)

Člen mestskej Rady v Chersone, člen „Salvation Committee for Peace and Order“ (Výbor spásy pre mier a poriadok) v Chersone

Bývalý starosta mesta Cherson (2002 – 2012) a bývalý poslanec parlamentu (Strana regiónov, 2012 – 2014)

Dátum narodenia: 12.6.1956

Štátna príslušnosť: ukrajinská

Pohlavie: muž

Volodymir Saldo sa v marci 2022 zúčastnil na demonštrácii na podporu ruskej agresie proti Ukrajine a potom sa podieľal na zakladaní tzv. „Výboru spásy pre mier a poriadok“, orgánu pre kolaboráciu s ruskou okupáciou v Chersonskej oblasti. Saldo preto podporoval a propagoval politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(po ukrajinsky: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Predseda „Salvation Committee for Peace and Order“ (Výbor spásy pre mier a poriadok) v Chersone

dátum narodenia.: 1976

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Kyrylo Stremousov sa v marci 2022 podieľal na zakladaní tzv. „Výboru spásy pre mier a poriadok“, orgánu pre kolaboráciu s ruskou okupáciou v Chersonskej oblasti.

Stremousov preto podporoval a propagoval politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(po ukrajinsky: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Člen „Salvation Committee for Peace and Order“ (Výbor spásy pre mier a poriadok) v Chersone

Dátum narodenia: 11.8.1975

Štátna príslušnosť: ukrajinská

Pohlavie: muž

Serhiy Cherevko sa v marci 2022 podieľal na zakladaní tzv. „Výboru spásy pre mier a poriadok“, orgánu pre kolaboráciu s ruskou okupáciou v Chersonskej oblasti.

Cherevko preto podporoval a propagoval politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(po ukrajinsky: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Členka „Salvation Committee for Peace and Order“ (Výbor spásy pre mier a poriadok) v Chersone

Bývalá zástupkyňa starostu mesta Cherson

Predsedníčka organizácie občianskej spoločnosti „Russian National Community (Rusich)“

Dátum narodenia: 10.4.1968

Štátna príslušnosť: ukrajinská

Pohlavie: žena

Tetiana Kuzmich sa v marci 2022 podieľala na zakladaní tzv. „Výboru spásy pre mier a poriadok“, orgánu pre kolaboráciu s ruskou okupáciou v Chersonskej oblasti.

Tetiana Kuzmich podporovala a propagovala politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(po ukrajinsky: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Vymenovaná za úradujúcu starostku Melitopolu ruskými okupačnými silami

Dátum narodenia: 1964

Štátna príslušnosť: Ukrajina

Pohlavie: žena

Galina Danilchenko je úradujúcou starostkou mesta Melitopol.

Ruské sily uniesli 4. marca 2022 legitímneho starostu Melitopolu a ona bola vymenovaná ako náhrada. Okrem toho vydala niekoľko vyhlásení na podporu prítomnosti Ruska vo svojom meste a vyzvala obyvateľstvo, aby sa nebránilo okupantom.

V tejto funkcii teda podporovala a propagovala politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(po rusky: Петр АКОПОВ)

Funkcia: Ruský propagandista: publicista RIA Novosti

Dátum narodenia: 7.10.1968

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Ruský propagandista a publicista RIA Novosti – ruskej štátnej tlačovej agentúry, ktorá podlieha účinnej štátnej kontrole zo strany Rusko dnes (Rossija Segodňa). Je ústrednou postavou vládnej propagandy a autorom článkov, v ktorých sa Ukrajine upiera právo na štátnosť, a vyzýva na „denacifikáciu“ ako aj na „deukrainizáciu“ Ukrajiny, čím sa presadzuje myšlienka, že Ukrajina by mala byť neoddeliteľnou súčasťou Ruska.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(po rusky: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Funkcia: Ruský propagandista: publicista RIA Novosti

Dátum narodenia: 3.11.1963

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Ruský propagandista a redaktor RIA Novosti – ruskej štátnej tlačovej agentúry, ktorá podlieha účinnej štátnej kontrole zo strany Rusko dnes (Rossija Segodňa). Je ústrednou postavou vládnej propagandy a autorom článkov, v ktorých sa Ukrajine upiera právo na štátnosť, a vyzýva na „denacifikáciu“ ako aj na „deukrainizáciu“ Ukrajiny, čím sa presadzuje myšlienka, že Ukrajina by mala byť neoddeliteľnou súčasťou Ruska.

Je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(Виктория НИКИФОРОВА)

Funkcia: Ruská propagandistka: pracuje v RIA Novosti

Dátum narodenia: 12.6.1971

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Ruská propagandistka a publicistka RIA Novosti – ruskej štátnej tlačovej agentúry, ktorá podlieha účinnej štátnej kontrole zo strany Rusko dnes (Rossija Segodňa). Je ústrednou postavou vládnej propagandy, upiera Ukrajine právo na štátnosť a Ukrajincom spôsobilosť rozhodovať o svojom osude. Opisuje Ukrajincov ako ľudí „s vymytými mozgami“ a ako „rukojemníkov“, čím propaguje pozitívny postoj k ruskej agresii voči Ukrajine.

Je preto zodpovedná za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(a.k.a. Alina Maratovna KABAYEVA)

(po rusky: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Funkcia: predsedníčka predstavenstva National Media Group (NMG)

Dátum narodenia: 12.5.1983

Miesto narodenia: Taškent, Uzbekistan

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Subjekty, s ktorými je spojená: National Media Group (NMG)

Je predsedníčkou predstavenstva skupiny National Media Group (NMG), ktorá vlastní veľký podiel v takmer všetkých významných ruských federálnych médiách, ktoré reprodukujú propagandu ruskej vlády. Je bývalou ruskou gymnastkou a bývalou poslankyňou Štátnej dumy. Má blízky vzťah k prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Je preto zodpovedná za podporu činností a politík, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Okrem toho je prepojená s osobou uvedenou na zozname, ktorá je zodpovedná za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a ktorá tieto činnosti aktívne podporuje.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(srbsky: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Dátum narodenia: 21.4.1977

Miesto narodenia: Belehrad, Srbsko

Osoba, s ktorou je spojená: Andrey Igorevich Melnichenko (manžel)

Štátna príslušnosť: srbská, chorvátska

Pohlavie: žena

Číslo cestovného pasu: chorvátsky cestovný pas č. 094949450 (dátum uplynutia platnosti: 23.12.2023)

Je manželkou Andreya Igorevicha Melnichenka, ruského priemyselníka, ktorý vlastní významného výrobcu hnojív – skupinu EuroChem Group, ako aj uhoľnú spoločnosť SUEK. Tento majetok značne využíva a má prospech z bohatstva svojho manžela. Spolu s ním vlastní dva strešné byty v hodnote viac ako 30 miliónov dolárov. V marci 2022 nahradila svojho manžela ako skutočný vlastník spoločnosti Firstline Trust spravovanej spoločnosťou Linetrust PTC Ltd, ktorá zastupuje konečného vlastníka skupiny EuroChem Group.

Je preto spojená s poprednými podnikateľmi zapojenými do hospodárskych odvetví poskytujúcich významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny. Andrey Igorevich Melnichenko navyše podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Dátum narodenia: 11.9.1960

Miesto narodenia: Šymkent, ZSSR (dnešný Kazachstan)

Štátna príslušnosť: ruská

Číslo cestovného pasu: 753296761 (ruský)

Pohlavie: muž

Eduard Jurijevič Chudajnatov je ruský podnikateľ pôsobiaci v odvetví energetiky. Je vlastníkom „Independent Oil and Gas Company“ (Nezávislá ropná a plynová spoločnosť – NOC, JSC Neftegazholding), jednej z najväčších ruských súkromných spoločností a jednej z popredných producentov ropy, ktorá sa venuje vyhľadávaniu, prieskumu a rozvoju ropných a plynových polí, rafinácii ropy, ako aj výrobe ropných výrobkov a ich uvádzaniu na trh. V roku 2015 dosiahli príjmy spoločnosti 2,2 miliardy USD.

„Independent Oil and Gas Company“ získala v posledných rokoch od štátom vlastnenej spoločnosti Rosneft významné podiely v spoločnostiach pôsobiacich v odvetví energetiky spolu so ich povoleniami na ťažbu. Okrem toho sa NOC spolu so spoločnosťou Rosneft zúčastňujú na projekte Vostok Oil. V posledných pár rokoch spoločnosť Rosneft takisto zaplatila Chudajnatovovi 9,6 miliardy USD za spoločnosť, ktorá vlastní ropné pole na Tajmýrskom polostrove.

3.6.2022

 

 

 

V roku 2019 NOC a Rosneft požiadali prezidenta Putina o zvýhodnenie v súvislosti so svojou ťažbou v arktickej oblasti a získali ho.

Chudajnatov je spojený s ruským oligarchom Igorom Sečinom a prezidentom Vladimirom Putinom.

Chudajnatov a Sečin spolupracovali v Rosnefte a ich spoločnosti spoločne vykonávajú obchodné činnosti v odvetví energetiky.

Chudajnatov pracoval na Putinovej prvej prezidentskej volebnej kampani v roku 2000, ktorú riadil v Ťumenskej oblasti, kde bol od roku 1997 členom regionálnej dumy.

 

 

 

 

Bol mu udelený rad „Za služby vlasti“, konkrétne za „posilnenie postavenia Ruska na svetovom trhu s energiou a zlepšenie jeho investičných vyhliadok“.

Eduard Jurijevič Chudajnatov je preto popredným podnikateľom pôsobiacim v hospodárskych odvetviach, ktoré poskytujú vláde Ruskej federácie významný zdroj príjmov. Má prospech z väzieb na vládu Ruskej federácie a je spojený s osobami zaradenými na zoznam.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Dátum narodenia: 1996

Štátna príslušnosť: ruská

Identifikačné číslo daňovníka: 780103765308

Osoby, s ktorými je spojený: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (otec), Lyubov Valentinovna Prigozhina (matka), Polina Evgenievna Prigozhina (sestra)

Subjekty, s ktorými je spojený: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Pohlavie: muž

Pavel Prigožin je synom Jevgenija Prigožina, prominentného ruského podnikateľa s úzkymi väzbami na prezidenta Putina a ruské ministerstvo obrany. Jevgenij Prigožin financuje a neoficiálne vedie Wagnerovu skupinu, súkromný vojenský subjekt so sídlom v Rusku, ktorý je zodpovedný za nasadenie žoldnierov na Ukrajine.

Spoločnosť Concord, známa aj ako KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, ktorú Jevgenij Prigožin založil a vlastnil do novembra 2019, a skupina ďalších spoločností, ktoré sú s ním prepojené, vrátane Concord Management and Consulting LLC a Megaline LLC, využívajú od nezákonnej anexie Krymu Ruskou federáciou a okupácie východnej Ukrajiny separatistami podporovanými Ruskom rozsiahle verejné zákazky s ruským ministerstvom obrany.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigožin je vlastníkom piatich spoločností, ktoré predtým vlastnila jeho matka Ľubov Valentinovna Prigožinová: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC a Lakhta Plaza LLC.

Je teda spojený s poprednými podnikateľmi alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi, ktoré sú súčasťou hospodárskych odvetví poskytujúcich významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Funkcia: spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Yandex N.V.

Dátum narodenia: 11.2.1964

Miesto narodenia: Atyrau, Kazašská sovietska socialistická republika, ZSSR (dnešný Kazachstan)

Štátna príslušnosť: ruská, maltská

Pohlavie: muž

Arkadij Jurijevič Volož je ruský podnikateľ s obchodnými záujmami v oblasti IT a technológií. Je zakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Yandex. Yandex je najväčšou internetovou spoločnosťou v Rusku, ktorá prevádzkuje najobľúbenejší ruský vyhľadávač.

Akcionármi a investormi v spoločnosti Yandex sú ruské banky vo vlastníctve štátu, ako sú Sberbank a VTB.

V roku 2019 spoločnosť Yandex súhlasila s reštrukturalizáciou, v rámci ktorej previedla „zlatú akciu“ na novovytvorenú Nadáciu verejného záujmu založenú na „obranu záujmov Ruskej federácie“. Prostredníctvom Nadácie verejného záujmu môže vláda Ruskej federácie použiť právo veta v rámci vymedzeného zoznamu otázok, ako je predaj dôležitého duševného vlastníctva a predaj či prenos osobných údajov ruských používateľov zahraničným spoločnostiam, čo sa považuje za otázky, ktoré sa týkajú „národného záujmu“ Ruska. Spoločnosť Yandex je zodpovedná aj za to, že vo svojich výsledkoch vyhľadávania podporuje štátne médiá a naratívy a že odstraňuje obsah kritický voči Kremľu, napríklad obsah v súvislosti s ruskou útočnou vojnou voči Ukrajine.

3.6.2022“

 

Volož je popredným podnikateľom zapojeným do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny. Okrem toho ako zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Yandex materiálne alebo finančne podporuje vládu Ruskej federácie a je zodpovedný za podporu činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

2.   SUBJEKTY

 

Názov

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„84.

JSC GARNIZON

(po rusky: АО Гарнизон)

Adresa: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1

Poštová adresa: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Telefón: +7 (499) 790-92-12

Webové sídlo: http://ao-garnizon.ru

E-mail: info@ao-garnizon.ru

Akciová spoločnosť Garnizon je holdingová spoločnosť podriadená Ministerstvu obrany Ruskej federácie. Jej štruktúra zahŕňa viac ako 60 subjektov. Plní úlohy stanovené ministerstvom obrany a chráni záujmy ozbrojených síl Ruskej federácie. Vystupovala ako verejný obstarávateľ vo verejných súťažiach v záujme ministerstva obrany.

Je to preto právnická osoba, ktorá materiálne alebo finančne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(po rusky: АО Оборонэнерго)

Adresa: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Telefón: +7 (495) 532-13-06

Webové sídlo: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

Akciová spoločnosť Oboronenergo je vojenský dodávateľ energie, ktorý na základe vládnych zmlúv zabezpečuje služby súvisiace s dodávaním elektriny ruským vojenským jednotkám a iným subjektom podriadeným ministerstvu obrany. Zúčastnila sa na modernizácii vojenskej leteckej základne v Korenovsku, ktorú použili ozbrojené sily Ruskej federácie na začatie útokov na ciele nachádzajúce sa na Ukrajine počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine

Preto materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech. Materiálne tiež podporovala konanie, ktoré narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(po rusky: ООО „Ульяновский автомобильный завод“ (УАЗ))

Adresa: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefón: +7 (8422) 40-91-09

Webové sídlo: https://uaz.global/

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

UAZ je ruský výrobca automobilov. Poskytuje ozbrojeným silám Ruskej federácie vozidlá UAZ Patriot, ktoré ruská armáda používala počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie proti Ukrajine.

Preto materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech. Je zodpovedný za materiálnu podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(po rusky: АО „Воентелеком“)

Adresa: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefón: +7 (495) 609-50-05 , +7 (985) 900-50-05

Webové sídlo: https://voentelecom.ru

E-mail: info@voentelecom.ru

Voentelecom je vedúci poskytovateľ telekomunikačných služieb Ministerstvu obrany Ruskej federácie. Vláda Ruskej federácie uznala Voentelecom za spoločnosť federálneho významu. Vykonáva údržbu a opravu IT infraštruktúry, vojenského komunikačného vybavenia, komunikačných liniek a prostriedkov elektronického boja ozbrojených síl Ruskej federácie, a to aj na území protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopola. Spoločnosť vyvinula jednotný automatizovaný digitálny komunikačný systém pre ruskú armádu. Ruskému námorníctvu poskytuje bezpečnú širokopásmovú rádiovú komunikáciu, a to aj na území protiprávne anektovaného Krymského polostrova. Voentelecom spolupracoval s Rostecom na vývoji normy LTE na území protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopola.

3.6.2022

 

 

 

Preto materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech. Materiálne tiež podporoval konanie, ktoré narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

88.

JSC VOENTORG

(po rusky: АО „Военторг“)

Adresa: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefón: +7 (495) 609-5200

Webové sídlo: http://www.oaovoentorg.ru

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Subjekty, s ktorými je spojený: podriadené spoločnosti:

 

JSC „Voentorg-West“;

 

JSC „Voentorg-South“;

 

JSC „Voentorg-Center“;

 

JSC „Voentorg-Vostok“;

 

JSC „Voentorg-Moscow“;

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg je dodávateľom Ministerstva obrany Ruskej federácie. Poskytuje reštauračné a pracie služby, ako aj vojenské uniformy ozbrojeným silám Ruskej federácie. Okrem toho dcérska spoločnosť Voentorgu, Voentorg Retail, predávala tričká v štýle ruskej armády s vojenským symbolom „Z“, ktorý využíva ruská propaganda na podporu nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Voentorg preto materiálne alebo finančne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny. Materiálne alebo finančne tiež podporuje konanie, ktoré narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(po rusky: ООО ВоенТекстильПром)

Adresa: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Telefón: 8-499-444-32-84;

Fax: 8-499-611-90-46

Webové sídlo: https://voentekstilprom.ru/

E-mail: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom vyrába odevy pre potreby vlády Ruskej federácie. Dodáva oblečenie ruskej armáde ako súčasť zákazky na obranu štátu. Vyrába poľné uniformy pre Národnú gardu Ruska a tričká pre vojakov ruského námorníctva a Národnú gardu Ruska.

Je to preto právnická osoba, ktorá materiálne alebo finančne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, alebo z nej má prospech.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(po rusky: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adresa: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Telefón: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Webové sídlo: www.nsg-ins.ru

E-mail: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd je poisťovateľom ruských obranných spoločností. Je na zozname poisťovateľov, ktorí poskytujú poisťovacie služby pre medzinárodnú prepravu vojenského tovaru. Spolupracuje s ruskými štátnymi spoločnosťami a poisťuje ich, najmä vo vojenskom a obrannom sektore. Independent Insurance Group Ltd bola hlavným poisťovateľom rizík ruského štátneho obranného konglomerátu Rostec. Spoločnosť patrí medzi sponzorov a účastníkov Medzinárodného vojensko-technického fóra „Army2022“, ktoré organizuje Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

3.6.2022

Spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Podporuje tiež materiálne alebo finančne vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, alebo má z nej prospech.

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(po rusky: ПАО „КАМАЗ“)

Adresa: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Telefón: +7 (800) 555-00-99

Webové sídlo: https://kamaz.ru/en

E-mail: callcentre@kamaz.ru

Spoločnosť KAMAZ je ruský vývojár a výrobca vozidiel a vojenského vybavenia. Vyrobila vozidlá KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ 6560, ktoré používali ozbrojené sily Ruskej federácie počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(po rusky: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adresa: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefón: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva);

+7 (812) 449-90-90 (Petrohrad)

Webové sídlo: https://kronshtadt.ru

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

Akciová spoločnosť Kronshtadt Tekhnologii je ruský vojenský dodávateľ, ktorý vyvíja a vyrába zariadenia, softvér a integrované riešenia pre bezpilotné vzdušné prostriedky a ruský obranný priemysel. Ozbrojené sily Ruskej federácie používali bezpilotné vzdušné prostriedky Orion vyrobené spoločnosťou Kronshtadt Tekhnologii počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Táto spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(po rusky: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adresa: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Telefón: +7(8555) 49-73-42 ,

+7(8555) 49-75-86,

Fax: +7(8555) 49-75-86

Webové sídlo: www.neftehim.tatneft.ru

E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru

Subjekty, s ktorými je spojená:

 

JSC Nizhnekamskshina;

 

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

 

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

 

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

 

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);

 

TD „Kama“ Trading House;

 

LLC „Kama“ Scientific & Technical Center;

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

 

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

 

LLC Energoshinservis

Správcovská spoločnosť Tatneft-NefteKhim riadi a koordinuje dcérske spoločnosti Tatneftu zamerané na pneumatiky, medzi ktoré patria TD KAMA, Nizhnekamskshina a Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Spája všetky podniky súvisiace s aktivitami Tatneftu v oblasti pneumatík a riadi ich výrobu, procesy plánovania, obchodné operácie, ľudské zdroje a vzťahy s verejnosťou.

TD KAMA, hlavný distribútor výrobkov Tatneftu v oblasti pneumatík, dodáva pneumatiky ozbrojeným silám Ruskej federácie a Národnej garde Ruskej federácie. Nizhnekamskshina vyrába pneumatiky, ktoré sa montujú na obrnené vozidlá typu Typhoon-VDV K4386. Výrobky spoločnosti Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant zahŕňajú pneumatiky KAMA NU402, ktoré sa montujú na dopravné vozidlá pre pechotu Tigr vybavené mobilnými protitankovými strelami typu Kornet. Ozbrojené sily Ruskej federácie používali obrnené vozidlá typu K4386 Typhoon-VDV, dopravné vozidlá pre pechotu TIGR a mobilné protitankové strely Kornet počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Táto spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

3.6.2022

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(po rusky: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adresa: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Telefón: +7 (8555) 49-73-40

Webové sídlo: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-mail: nkastp@tatneft.ru

Subjekty, s ktorými je spojená:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant vyrába celooceľové pneumatiky. Je dcérskou spoločnosťou Tatneftu. Jej výrobky odoberá Ministerstvo obrany Ruskej federácie.

Vyrába pneumatiky KAMA NU402, ktoré sa montujú na dopravné vozidlá pre pechotu Tigr vybavené mobilnými protitankovými strelami typu Kornet. Ozbrojené sily Ruskej federácie používali dopravné vozidlá pre pechotu TIGR a mobilné protitankové strely Kornet počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Táto spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(po rusky: ПАО „Нижнекамскшина“)

Adresa: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Telefón: +8 555 49-79-30,

fax: + 8 555 24-15-70

Webové sídlo: https://shinakama.tatneft.ru

E-mail: nksh@tatneft.ru

Subjekty, s ktorými je spojená:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina je popredným ruským výrobcom pneumatík. Je dcérskou spoločnosťou Tatneftu. Vyrába pneumatiky pod značkami KAMA a Viatti. Medzi jej výrobky patria pneumatiky s dvojakým použitím a vojenské pneumatiky dodávané vláde Ruskej federácie. Nizhnekamskshina vyrába pneumatiky, ktoré sa montujú na obrnené vozidlá typu Typhoon-VDV K4386. Ozbrojené sily Ruskej federácie používali obrnené vozidlá typu Typhoon-VDV K4386 počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Táto spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(po rusky: ООО ТД „КАМА“)

Adresa: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefón: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Webové sídlo: https://www.td-kama.com

E-mail: info@td-kama.com

TD KAMA je hlavný distribútor výrobkov Tatneftu v oblasti pneumatík, ktoré vyrábajú spoločnosti Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant a Nizhnekamskshina. Dodáva pneumatiky ozbrojeným silám Ruskej federácie a Národnej garde Ruskej federácie.

Medzi výrobky spoločnosti Nizhnekamskshina, ktoré distribuuje TD KAMA, patria pneumatiky s dvojakým použitím a vojenské pneumatiky dodávané vláde Ruskej federácie. Nizhnekamskshina vyrába pneumatiky, ktoré sa montujú na obrnené vozidlá typu Typhoon-VDV K4386. Medzi výrobky spoločnosti Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, ktoré distribuuje TD KAMA, patria pneumatiky KAMA NU402, ktoré sa montujú na dopravné vozidlá pre pechotu Tigr vybavené mobilnými protitankovými strelami typu Kornet. Ozbrojené sily Ruskej federácie používali obrnené vozidlá typu K4386 Typhoon-VDV, dopravné vozidlá pre pechotu TIGR a mobilné protitankové strely Kornet počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

3.6.2022

Táto spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(po rusky: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

alias OJSC BLMZ

(po rusky: ОАО БЛМЗ)

Adresa: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Russian Federation

Telefón: +7 (495) 639-94-94

Webové sídlo: https://www.blmz.ru

E-mail: info@blmz.ru

BLMZ je ruský zlievárenský a strojársky závod. Dodáva materiál používaný na výrobu zbraní ruským poskytovateľom vojenského vybavenia, ktorí boli sankcionovaní Úniou s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.

Je zmluvným dodávateľom ozbrojených síl Ruskej federácie. Poskytuje vybavenie a materiál na výrobu niekoľkých druhov lietadiel a vrtuľníkov vrátane Ka-52, ktoré používali ozbrojené sily Ruskej federácie počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

3.6.2022

 

Táto spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho materiálne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech.

98.

JSC REMDIZEL

(po rusky: АО „Ремдизель“)

Adresa: 423800 , Republic of Tatarstan , Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Telefón: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Webové sídlo: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Subjekty, s ktorými je spojená:

KAMAZ

Spoločnosť Remdizel vyrába a opravuje kolesové a pásové vozidlá. Vyrába vozidlá obrnené vozidlá odolné voči mínam a improvizovaným výbušným zariadeniam Typhoon K-63968, ktoré používali ozbrojené sily Ruskej federácie počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Táto spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(po rusky: ПАО Компания „Сухой“)

Adresa: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefón: +7 (499) 550-01-06

Webové sídlo: https://www.sukhoi.org

E-mail: info@sukhoi.org

Subjekty, s ktorými je spojená:

United Aircraft Corporation (materská spoločnosť)

Suchoj je ruský výrobca lietadiel. Ozbrojené sily Ruskej federácie používali bojové lietadlá vyrobené spoločnosťou Suchoj počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Táto spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu alebo finančnú podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

3.6.2022

100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR PLANT“

(po rusky: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод“)

Adresa: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefón: +7(498) 677-95-11

Webové sídlo: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

Spoločnosť 121 Aircraft Repair opravuje lietadlá typu Su-25, Su-27 a MiG-29. Je to jediná spoločnosť v Rusku, ktorá súčasne opravuje a modernizuje lietadlá Su-25 na verziu Su-25 SM. Lietadlá typu Su-25 SM používali ozbrojené sily Ruskej federácie počas nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Táto spoločnosť je preto zodpovedná za materiálnu podporu konania, ktoré narušilo alebo ohrozilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Podporuje tiež materiálne alebo finančne vládu Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny, alebo má z nej prospech.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (Národný zúčtovací depozitár, NSD)

(po rusky: Национальный расчетный депозитарий)

Adresa: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Typ spoločnosti: nebanková úverová inštitúcia, akciová spoločnosť

Dátum registrácie: 27.6.1996

Štátne registračné číslo: 3294

Hlavné štátne registračné číslo: 1027739132563

Identifikačné číslo daňovníka: 7702165310 / 770101001

Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Ruská federácia

NSD je ruská nebanková finančná inštitúcia a ruský centrálny depozitár cenných papierov. Podľa trhovej hodnoty majetkových a dlhových cenných papierov držaných v úschove je najväčším depozitárom cenných papierov v Rusku a jediným depozitárom, ktorý má prístup k medzinárodnému finančnému systému.

Ruská vláda a Centrálna banka Ruska ho považujú za systémovo významnú ruskú finančnú inštitúciu. Zohráva zásadnú úlohu vo fungovaní ruského finančného systému a v jeho prepojení s medzinárodným finančným systémom, čím ruskej vláde priamo a nepriamo umožňuje vykonávať jej činnosti a politiky a využívať zdroje.

3.6.2022“

Subjekty, s ktorými je spojený: väčšinový akcionár/materská spoločnosť s podielom 99,997 % (bez samostatného záznamu):

Verejná akciová spoločnosť „Moscow Exchange MICEX-RTS“ (Moskovská burza alebo MOEX) Adresa sídla: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moscow, Russian Federation

Identifikačné číslo daňovníka: 7702077840

Hlavné štátne registračné číslo: 1027739387411

Je takmer v plnom vlastníctve Moskovskej burzy, ktorej úlohou je poskytovať úplný prístup na ruské finančné trhy. Moskovská burza je vďaka svojej úlohe a akcionárom vo veľkej miere kontrolovaná ruskou vládou. NSD je preto subjektom alebo orgánom, ktorý materiálne alebo finančne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.


Top