EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1111

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1111 z 20. júla 2020 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

ST/8356/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1111/oj

29.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 244/8


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/1111

z 20. júla 2020

o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek, v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 10. septembra 2010 poverila Komisiu, aby začala rokovania s vládou Čínskej ľudovej republiky o dohode o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane. Rokovania boli úspešne ukončené parafovaním Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane (ďalej len „dohoda“).

(2)

Cieľom dohody je dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň ochrany zemepisných označení a poskytnúť nástroje na boj proti podvodným praktikám a neoprávnenému používaniu zemepisných označení.

(3)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Únie s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane s výhradou uzavretia uvedenej dohody (1).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. júla 2020

Za Radu

predsedníčka

J. KLOECKNER


(1)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


Top