EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1972R(01)

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018)

ST/12438/2019/INIT

OJ L 334, 27.12.2019, p. 164–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/corrigendum/2019-12-27/oj

27.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/164


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií

( Úradný vestník Európskej únie L 321 zo 17. decembra 2018 )

1.

Na strane 122 v článku 32 ods. 4 písm. b):

namiesto:

„b)

identifikáciu podniku ako podniku, ktorý má samostatne alebo spoločne s inými podnikmi významný vplyv na trhu podľa článku 67 ods. 3 alebo 4;“

má byť:

„b)

rozhodnutie o tom, či sa podnik identifikuje ako podnik, ktorý má samostatne alebo spoločne s inými podnikmi významný vplyv na trhu podľa článku 67 ods. 3 alebo 4;“.

2.

Na strane 145 v článku 61 ods. 1 prvom pododseku:

namiesto:

„1.   Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány v prípade písmen b) a c) prvého pododseku odseku 2 tohto článku pri plnení cieľov stanovených v článku 3 ...“

má byť:

„1.   Národné regulačné orgány alebo v prípade písmen b) a c) prvého pododseku odseku 2 tohto článku národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány pri plnení cieľov stanovených v článku 3 ...“.

3.

Na strane 145 v článku 61 ods 2 prvom pododseku:

namiesto:

„2.   Národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány v prípade písmen b) a c) tohto pododseku majú predovšetkým, a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré môžu byť prijaté vo vzťahu k podnikom určeným ako podniky s významným vplyvom na trhu podľa článku 68, možnosť uložiť: ...“

má byť:

„2.   Národné regulačné orgány alebo v prípade písmen b) a c) tohto pododseku národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány majú predovšetkým, a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré môžu byť prijaté vo vzťahu k podnikom určeným ako podniky s významným vplyvom na trhu podľa článku 68, možnosť uložiť: ...“.


Top