EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2424R(02)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015)

OJ L 110, 26.4.2016, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 110, 26.4.2016, p. 1–1 (GA)
OJ L 110, 26.4.2016, p. 4–5 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/corrigendum/2016-04-26/oj

26.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/4


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

( Úradný vestník Európskej únie L 341 z 24. decembra 2015 )

Na strane 63 v článku 1 bode 97 (novom článku 113 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009): Slová „v článku 84 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „v článku 87 ods. 2“.

Na strane 88 sa do článku 2 sa vkladajú tieto body:

„6a.

V pravidle 10 sa v odseku 1 slová ‚v pravidle 4 písm. c)‘ nahrádzajú slovami ‚v článku 38 ods. 2 nariadenia‘.“;

„8a.

Pravidlo 23 sa vypúšťa.

8b.

V pravidle 24 sa v odseku 1 slová ‚v pravidle 84 ods. 2‘ nahrádzajú slovami ‚v článku 87 ods. 2 nariadenia‘.“;

„9a.

V pravidle 47 sa slová ‚v pravidle 84 ods. 2‘ nahrádzajú slovami ‚v článku 87 ods. 2 nariadenia‘.“;

„16a.

V pravidle 93 sa v odseku 1 vypúšťajú slová ‚v opačnom prípade sa pravidlo 89 neuplatňuje‘.

16b.

V pravidle 93 sa v odseku 3 vypúšťajú slová ‚a pravidla 88‘.“;

„17a.

V pravidle 115 sa v odseku 6 vypúšťa odkaz na pravidlo 112 ods. 2.

17b.

V pravidle 121 sa v druhom pododseku odseku 3 vypúšťa odkaz na pravidlo 112 ods.2.“.


Top