EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0280

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/280 z 25. februára 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

OJ L 52, 27.2.2016, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/280/oj

27.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 52/30


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/280

z 25. februára 2016,

ktorým sa mení rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 15. októbra 2012 rozhodnutie 2012/642/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2012/642/SZBP by sa uplatňovanie reštriktívnych opatrení voči Bielorusku malo predĺžiť do 28. februára 2017.

(3)

V uplatňovaní zákazu cestovania a zmrazenia aktív by sa malo pokračovať v prípade štyroch osôb uvedených v prílohe I k rozhodnutiu 2012/642/SZBP.

(4)

Rozhodnutie 2012/642/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2012/642/SZBP sa mení takto:

1.

V celom rozhodnutí sa pojem „príloha I“ nahrádza pojmom „príloha“.

2.

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prijme zmeny v zozname uvedenom v prílohe podľa toho, ako si to vyžaduje politický vývoj v Bielorusku.“

3.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 28. februára 2017.

2.   Toto rozhodnutie je predmetom sústavnej revízie a obnovuje sa alebo sa prípadne mení, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.“

4.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

5.

Príloha II sa vypúšťa.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2016

Za Radu

predseda

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Rozhodnutie Rady 2012/642/SZBP z 15. októbra 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 285, 17.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Osoby podľa článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1

 

Priezvisko a meno

Prepis z bieloruštiny do angličtiny

Prepis z ruštiny do angličtiny

Priezvisko a meno

(v bieloruštine)

Priezvisko a meno

(v ruštine)

Identifikačné údaje

Odôvodnenie zaradenia do zoznamu

1.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Dátum narodenia: 7.2.1956

Miesto narodenia: Smolensk (Rusko)

Nepodnikol kroky na vyšetrenie prípadu nevyriešeného zmiznutia Jurija Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovského a Dmitrija Zavadského v Bielorusku v rokoch 1999 – 2000. Bývalý minister vnútra a tiež bývalý veliteľ prezidentskej bezpečnostnej služby. Ako minister vnútra bol až do svojho odchodu z funkcie zo zdravotných dôvodov 6. apríla 2009 zodpovedný za potláčanie pokojných demonštrácií. Prezidentská kancelária mu poskytla rezidenciu v nomenklatúrnom obvode Drozdy v Minsku. V októbri 2014 mu prezident Lukašenko udelil rad ‚za zásluhy‘ III. stupňa.

2.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Dátum narodenia: 1966

Miesto narodenia: Vicebsk

Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД ‚Честь‘

220028, Минск Маяковского, 111

Kľúčová osoba v súvislosti s nevyriešeným zmiznutím Jurija Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovského a Dmitrija Zavadského v Bielorusku v rokoch 1999 – 2000. Bývalý veliteľ jednotky zvláštneho nasadenia ministerstva vnútra (SOBR).

Podnikateľ, veliteľ Združenia veteránov zo zvláštnych jednotiek ministerstva vnútra.

3.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Dátum narodenia: 26.5.1958

Miesto narodenia: Hrodnianska oblasť

Adresa:

Управлениe

Делами Президента

ул. К. Маркса, 38

220016, г. Минск

Vedúci oddelenia manažmentu v rámci prezidentskej kancelárie. Zodpovedný za nevyriešené zmiznutie Jurija Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovského a Dmitrija Zavadského v Bielorusku v rokoch 1999 – 2000. Bývalý tajomník bezpečnostnej rady. Šejman je naďalej osobitným asistentom/poradcom prezidenta.

4.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Dátum narodenia: 5.8.1946

Miesto narodenia: Onory, Sachalinská oblasť

Adresa:

Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД ‚Честь‘

220028, Минск Маяковского, 111

Zorganizoval nevyriešené zmiznutie Jurija Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovského a Dmitrija Zavadského v Bielorusku v rokoch 1999 – 2000. Bývalý minister cestovného ruchu a športu, bývalý minister vnútra a bývalý zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie.“.


Top