EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0926(01)R(03)

Zápisnica o opravách k druhému dodatkovému protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, podpísanému 24. júla 2007 v Bruseli ( Ú. v. EÚ L 251, 26.9.2007 )

OJ L 70, 14.3.2015, p. 61–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 70, 14.3.2015, p. 61–65 (BG)
OJ L 70, 14.3.2015, p. 61–66 (PL)
OJ L 70, 14.3.2015, p. 61–63 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2007/611/corrigendum/2015-03-14/oj

14.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 70/61


Zápisnica o opravách k druhému dodatkovému protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, podpísanému 24. júla 2007 v Bruseli

( Úradný vestník EÚ L 251 z 26. septembra 2007 )

Tieto opravy boli vykonané na základe zápisnice o opravách, ktorá bola podpísaná v Bruseli 18. decembra 2014 a ktorej depozitárom je Rada.

1.a)

Na strane 12 v prílohe III tabuľke I. Horizontálne záväzky v záhlaví:

namiesto:

„I.   HORIZONTÁLNE ZÁVÄZKY

VŠETKY SEKTORY ZARADENÉ DO TOHTO ZOZNAMU“

 

 

 

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky

I.   HORIZONTÁLNE ZÁVÄZKY

VŠETKY SEKTORY ZARADENÉ DO TOHTO ZOZNAMU“

 

 

 

b)

Na stranách 13 – 25 v prílohe III tabuľke I. Horizontálne záväzky v záhlaví:

namiesto:

[žiadny text] (1)

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky“

2.a)

Na strana 26 v prílohe III tabuľke II. Záväzky spojené s konkrétnymi sektormi v záhlaví:

namiesto:

„II.

ZÁVÄZKY SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI SEKTORMI“

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky

II.

ZÁVÄZKY SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI SEKTORMI“

b)

Na stranách 27 – 111 v prílohe III tabuľke II. Záväzky spojené s konkrétnymi sektormi v záhlaví:

namiesto:

[žiadny text] (2)

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky“

3.a)

Na strane 115 v prílohe IV tabuľke I. Horizontálne záväzky v záhlaví:

namiesto:

„I.   HORIZONTÁLNE ZÁVäZKY

VŠETKY SEKTORY UVEDENÉ NA TOMTO ZOZNAME“

 

 

 

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky

I.   HORIZONTÁLNE ZÁVäZKY

VŠETKY SEKTORY UVEDENÉ V TOMTO ZOZNAME“

 

 

 

b)

Na stranách 116 – 125 v prílohe IV tabuľke I. Horizontálne záväzky v záhlaví:

namiesto:

[žiadny text] (3)

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky“

4.a)

Na strane 126 v prílohe IV tabuľke II.1. Finančné služby – špecifické záväzky (prvá časť) (1) v záhlaví:

namiesto:

„II.1.

FINANČNÉ SLUŽBY – ŠPECIFICKÉ ZÁVÄZKY (prvá časť) (1)(*)“

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky

II.1.

FINANČNÉ SLUŽBY – ŠPECIFICKÉ ZÁVÄZKY (prvá časť)1

b)

Na stranách 127 – 142 v prílohe IV tabuľke II.1. Finančné služby – špecifické záväzky (prvá časť) v záhlaví:

namiesto:

[žiadny text] (4)  (5)

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky“

5.a)

Na strane 143 v prílohe IV tabuľke II.2. Finančné služby – špecifické záväzky (druhá časť) v záhlaví:

namiesto:

„II.2.

FINANČNÉ SLUŽBY – ŠPECIFICKÉ ZÁVÄZKY (druhá časť)“

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky

II.2.

FINANČNÉ SLUŽBY – ŠPECIFICKÉ ZÁVÄZKY (druhá časť)“

b)

Na stranách 144 – 155v prílohe IV tabuľke II.2. Finančné služby – špecifické záväzky (druhá časť) v záhlaví:

namiesto:

[žiadny text] (6)

má byť:

„Režimy dodávky:

1.

Cezhraničné

2.

Zahraničná spotreba

3.

Obchodná prítomnosť

4.

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia prístupu na trh

Obmedzenia národného zaobchádzania

Ďalšie záväzky“


(1)  Záhlavie chýba v podpísanom druhom dodatkovom protokole, ale v súlade s príručkou Úradu pre publikácie je v uverejnenom znení (Ú. v. EÚ L 251, 26.9.2007, s. 13).

(2)  Záhlavie chýba v podpísanom druhom dodatkovom protokole, ale v súlade s príručkou Úradu pre publikácie je v uverejnenom znení (Ú. v. EÚ L 251, 26.9.2007, s. 27).

(3)  Záhlavie chýba v podpísanom druhom dodatkovom protokole, ale v súlade s príručkou Úradu pre publikácie je v uverejnenom znení (Ú. v. EÚ L 251, 26.9.2007, s. 116).

(4)  Záhlavie chýba v podpísanom druhom dodatkovom protokole, ale v súlade s príručkou Úradu pre publikácie je v uverejnenom znení (Ú. v. EÚ L 251, 26.9.2007, s. 127).

(5)  Chyba v uverejnenom znení (Ú. v. EÚ L 251, 26.9.2007, s. 127: namiesto „II.“, má byť „II.1.“.

(6)  Záhlavie chýba v podpísanom druhom dodatkovom protokole, ale v súlade s príručkou Úradu pre publikácie je v uverejnenom znení (Ú. v. EÚ L 251, 26.9.2007, s. 144).


Top