EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0730

2012/730/EÚ: Rozhodnutie Rady z  20. novembra 2012 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únii zaujať v rámci Medzinárodnej skupiny pre jutu, pokiaľ ide o rokovanie o novom referenčnom rámci po roku 2014

OJ L 328, 28.11.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/730/oj

28.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/18


ROZHODNUTIE RADY

z 20. novembra 2012

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únii zaujať v rámci Medzinárodnej skupiny pre jutu, pokiaľ ide o rokovanie o novom referenčnom rámci po roku 2014

(2012/730/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 3 a 4 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2002/312/ES (1) sa v mene Európskeho spoločenstva schválila Dohoda o vytvorení referenčného rámca Medzinárodnej skupiny pre jutu z roku 2001 (ďalej len „dohoda“).

(2)

Platnosť súčasného referenčného rámca skončí 30. apríla 2014 a o otázke začatia rokovaní o jeho obnovení sa bude diskutovať na 15. zasadnutí rady Medzinárodnej skupiny pre jutu, ktoré sa uskutoční v decembri 2012.

(3)

Obnovenie platnosti dohody nie je v záujme Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únii zastúpenej Komisiou zaujať v rámci Medzinárodnej skupiny pre jutu, je hlasovať proti začatiu rokovaní o obnovení referenčného rámca po roku 2014.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. novembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. ES L 112, 27.4.2002, s. 34.


Top