EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0518

2012/518/EÚ: Rozhodnutie Rady z  24. septembra 2012 , ktorým sa vymenúvajú dvaja cyperskí členovia a traja cyperskí náhradníci Výboru regiónov

OJ L 258, 26.9.2012, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/518/oj

26.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/30


ROZHODNUTIE RADY

z 24. septembra 2012,

ktorým sa vymenúvajú dvaja cyperskí členovia a traja cyperskí náhradníci Výboru regiónov

(2012/518/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh cyperskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčných období pána Savvasa ELIOFOTOUA a pána Evyeniosa MICHAILA sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov. V dôsledku skončenia funkčných období pána Andreasa MOUSEOSA, pána Andreasa HADZILOIZOUA a pána Christofisa ANTONIOUA sa uvoľnili tri miesta náhradníkov Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pani Louisa MAVROMMÁTIOVÁ, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης

pán Louis KOUMENIDES, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων

a

b)

za náhradníkov:

pán Sávvas VÉRGΑS, Δήμαρχος Πάφου

pán Glavkos KARIÓLOU, Δήμαρχος Κερύνειας

pán Georgios IAKOVOU, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 24. septembra 2012

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


Top