EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0661R(01)

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 661/2009 z  13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá ( Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009 )

OJ L 337, 20.12.2011, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/661/corrigendum/2011-12-20/1/oj

20.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/27


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

( Úradný vestník Európskej únie L 200 z 31. júla 2009 )

Na strane 14 v článku 20 treťom a štvrtom odseku:

namiesto:

„Článok 13 ods. 15, článok 14 a príloha III bod 1 písm. a) bod iii), bod 1 písm. b) bod iii) a iv), bod 2 písm. c), bod 3 písm. a) bod iii), bod 3 písm. b) bod iii), bod 3 písm. c) bod iii), bod 3 písm. d) bod iii), bod 3 písm. e) bod iii) a bod 3 písm. f) bod i) sa uplatňujú od 20. augusta 2009.

Príloha III bod 1 písm. a) bod i), bod 1 písm. b) bod i), bod 2 písm. a), bod 3 písm. a) bod i), bod 3 písm. b) bod i), bod 3 písm. c) bod i), bod 3 písm. d) bod i), bod 3 písm. e) bod i) a bod 3 písm. f) bod ii) sa uplatňujú od 1. novembra 2014.“

má byť:

„Článok 13 ods. 15, článok 14 a príloha III bod 1 písm. a) bod iii), bod 1 písm. b) body iii) a iv), bod 2 písm. c), bod 3 písm. a) bod iii), bod 3 písm. b) bod iii), bod 3 písm. c) bod iii), bod 3 písm. d) bod iii), bod 3 písm. e) bod iii) a bod 3 písm. f) bod ii) sa uplatňujú od 20. augusta 2009.

Príloha III bod 1 písm. a) bod i), bod 1 písm. b) bod i), bod 2 písm. a), bod 3 písm. a) bod i), bod 3 písm. b) bod i), bod 3 písm. c) bod i), bod 3 písm. d) bod i), bod 3 písm. e) bod i) a bod 3 písm. f) bod i) sa uplatňujú od 1. novembra 2014.“

Na strane 17 v prílohe II časti B vo vete za tabuľkou 2:

namiesto:

„V prípade pneumatík pre jazdu na snehu sa limitné hodnoty uvedené v tabuľke 2 zvyšujú o 1 kg/t.“

má byť:

„V prípade pneumatík pre jazdu na snehu sa limitné hodnoty uvedené v tabuľkách 1 a 2 zvyšujú o 1 kg/t.“


Top