EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1151

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1151/2011 zo 14. novembra 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

Ú. v. EÚ L 296, 15.11.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; Zrušil 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1151/oj

15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1151/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 442/2011 z 9. mája 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 9. mája 2011 prijala nariadenie (ES) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii.

(2)

Vzhľadom na závažnosť situácie v Sýrii a v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/736/SZBP 14. novembra 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (2), by sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011, mali zaradiť ďalšie osoby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2)  Pozri stranu 55 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Osoby podľa článku 1

 

Priezvisko a meno

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Generálmajor Jumah Al-Ahmad

 

Veliteľ jednotiek zvláštneho nasadenia. Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

2.

Plukovník Lu'ai al-Ali

 

Veliteľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby, pobočka v Dera'a. Zodpovedný za násilie voči protestujúcim v Dera'a.

14.11.2011

3.

Generálporučík Ali Abdullah Ayyub

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (personál a ľudské zdroje). Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

4.

Generálporučík Jasim al-Furayj

 

Náčelník generálneho štábu. Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

5.

Generál Aous (Aws) ASLAN

Narodený v roku 1958

Veliteľ práporu v rámci republikánskej gardy. Osoba blízka Maherovi al-ASSADOVI a prezidentovi al-ASSADOVI. Účasť na násilných represiách voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

6.

Generál Ghassan BELAL

 

Generál veliaci oddeleniu vojakov v zálohe 4. divízie. Poradca Mahera al-ASSADA a koordinátor bezpečnostných operácií. Zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Riadi milície rodiny BERRIOVCOV. Zodpovedný za provládne milície zapojené do násilných represií voči civilnému obyvateľstvu v ALEPE.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Účasť na násilných represiách a výzva k násiliu voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

9.

Generálmajor Zuhair Hamad

 

Zástupca riaditeľa riaditeľstva pre všeobecné spravodajstvo. Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii a za zastrašovanie a mučenie protestujúcich.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civilná osoba – šéf sýrskej elektronickej armády (informačná služba pozemného vojska). Účasť na násilných represiách a výzva k násiliu voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Účasť na násilných represiách a výzva k násiliu voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Námestník ministra vnútra. Zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

14.11.2011

13.

Generálmajor Nazih

 

Zástupca riaditeľa riaditeľstva pre všeobecné spravodajstvo. Zodpovedný za použitie násilia v celej Sýrii a za zastrašovanie a mučenie protestujúcich.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Veliteľ práporu v rámci 4. divízie. Zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Deïr el-Zore.

14.11.2011

15.

Generálmajor Wajih Mahmud

 

Veliteľ 18. obrnenej divízie. Zodpovedný za násilie voči protestujúcim v Homse.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Narodený 24. augusta 1959 v Damasku. Adresa: Kasaa, ulica Anwar al Attar, budova al Midani, Damask. Sýrsky pas č.: 004326765, vydaný 2. 11. 2008, platný do novembra 2014.

Vedie kanceláriu Sabbagh a spol (Damask), člen Parížskej advokátskej komory. Právny a finančný poradca a správca záležitostí Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Spolupracuje s Bacharom al-Assadom pri financovaní realitného projektu v Lattaquié. Poskytuje finančnú podporu režimu.

14.11.2011

17.

Generálporučík Tala Mustafa Tlass

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (logistika a zásobovanie). Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

18.

Generálmajor Fu'ad Tawil

 

Zástupca veliteľa sýrskej spravodajskej služby vojenského letectva. Zodpovedný za použitie násilia v celej Sýrii a za zastrašovanie a mučenie protestujúcich.

14.11.2011


Top