EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0487

2011/487/CFSP: Rozhodnutie Rady 2011/487/SZBP z  1. augusta 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2002/402/SZBP o obmedzujúcich opatreniach proti Usáma bin Ládinovi, členom organizácie Al-Qaida a Taliban a ďalším jednotlivcom, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

OJ L 199, 2.8.2011, p. 73–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 19 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2016; Nepriamo zrušil 32016D1693

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/487/oj

2.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/73


ROZHODNUTIE RADY 2011/487/SZBP

z 1. augusta 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2002/402/SZBP o obmedzujúcich opatreniach proti Usáma bin Ládinovi, členom organizácie Al-Qaida a Taliban a ďalším jednotlivcom, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže

(1)

Rada 27. mája 2002 prijala spoločnú pozíciu 2002/402/SZBP (1).

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 17. júna 2011 rezolúciu 1989 (2011) (ďalej len „rezolúcia BR OSN 1989 (2011)“), v ktorej s veľkým znepokojením berie na vedomie pokračujúcu hrozbu, ktorú pre medzinárodný mier a bezpečnosť predstavuje Al Káida a iní jednotlivci, skupiny, podniky a subjekty, ktoré sú s ňou spojené, a opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie riešiť všetky aspekty tejto hrozby.

(3)

V rezolúcii BR OSN 1989 (2011) sa v tomto kontexte zachovali vo vzťahu k Al Káide a iným jednotlivcom, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s ňou spojené, vrátane tých, ktorí sa uvádzajú v oddiele C („Osoby spojené s Al Káidou“) a oddiele D („Subjekty a iné skupiny a podniky spojené s Al Káidou“) konsolidovaného zoznamu zostaveného podľa rezolúcií 1267 (1999) a 1333 (2000), reštriktívne opatrenia uložené v bode 8 písm. c) rezolúcie 1333 (2000) a bodoch 1 a 2 rezolúcie 1390 (2002), ako aj vo vzťahu k tým, ktorí sa určili po dátume prijatia rezolúcie BR OSN 1989 (2011).

(4)

Spoločná pozícia 2002/402/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Vykonávacie opatrenia Únie sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 881/2002 (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločná pozícia 2002/402/SBZP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Táto spoločná pozícia sa uplatňuje na členov organizácie Al Káida a ďalších jednotlivcov, skupiny, podniky a subjekty, ktoré sú s nimi spojené, ako sa uvádzajú v zozname zostavenom podľa rezolúcií BR OSN 1267(1999) a 1333(2000), ktorý bude pravidelne aktualizovaný výborom zriadeným podľa rezolúcie BR OSN 1267(1999).“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 1. augusta 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9).


Top