EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0411

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 411/2010 z  10. mája 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

OJ L 118, 12.5.2010, p. 10–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 149 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; Zrušil 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/411/oj

12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 411/2010

z 10. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 817/2006 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 194/2008 sú uvedené osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov podľa uvedeného nariadenia.

(2)

V prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 194/2008 sú uvedené podniky, ktoré vlastní alebo kontroluje vláda Barmy/Mjanmarska alebo jej členovia alebo osoby s nimi spojené a na ktoré sa vzťahujú obmedzenia týkajúce sa investícií stanovené v uvedenom nariadení.

(3)

V prílohách II a III rozhodnutia Rady 2009/232/SZBP (2) z 26. apríla 2010 sú určené právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia podľa článku 10 uvedeného rozhodnutia, a nariadenie Rady (ES) č. 194/2008 umožňuje uplatnenie tohto rozhodnutia v rozsahu, v akom je potrebné opatrenie na úrovni Únie. Prílohy VI a VII k nariadeniu (ES) č. 194/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia ustanovené v tomto nariadení účinné, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 194/2008 sa nahrádza textom prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 194/2008 sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2010

Za Komisiu v mene predsedu

João VALE DE ALMEIDA

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. EÚ L 66, 10.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 22.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA VI

Zoznam členov vlády Barmy/Mjanmarska a osôb, subjektov a orgánov, ktoré sú s nimi spojené, uvedených v článku 11

Poznámky

(1)

Prezývky/alternatívne názvy alebo pravopisné varianty sú označené slovom „alias“.

(2)

„Nar.“ znamená dátum narodenia.

(3)

„M. nar.“ znamená miesto narodenia.

(4)

Ak nie je uvedené inak, všetky cestovné pasy a preukazy totožnosti sú vydané Barmou/Mjanmarskom.

A.   ŠTÁTNA RADA PRE MIER A ROZVOJ (SPDC)

#

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné údaje (funkcia/titul, dátum a miesto narodenia, číslo pasu/preukazu totožnosti, manžel/-ka, syn/dcéra …)

Pohlavie (M/Ž)

A1a

vysoký generál Than Shwe

predseda; nar. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

manželka vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1c

Thandar Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1d

major Zaw Phyo Win

manžel Thandar Shwe, námestník riaditeľa sekcie vývozu na ministerstve obchodu

M

A1e

Khin Pyone Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1f

Aye Aye Thit Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1g

Tun Naing Shwe alias Tun Tun Naing

syn vysokého generála Thana Shweho. Majiteľ J and J Company

M

A1h

Khin Thanda

manželka Tuna Nainga Shweho

Ž

A1i

Kyaing San Shwe

syn vysokého generála Thana Shweho, majiteľ J's Donuts

M

A1j

Dr. Khin Win Sein

manželka Kyainga Sana Shweho

Ž

A1k

Thant Zaw Shwe alias Maung Maung

syn vysokého generála Thana Shweho

M

A1l

Dewar Shwe

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1m

Kyi Kyi Shwe alias Ma Aw

dcéra vysokého generála Thana Shweho

Ž

A1n

podplukovník Nay Soe Maung

manžel Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae (Full Moon) alias Nay Shwe Thway Aung

syn Kyi Kyi Shwe a Naya Soea Maunga, riaditeľ Yadanabon Cybercity

M

A2a

zástupca vysokého generála Maung Aye

zástupca predsedu; nar. 25.12.1937

M

1937 M A2b

Mya Mya San

manželka zástupcu vysokého generála Maunga Ayeho

Ž

A2c

Nandar Aye

dcéra zástupcu vysokého generála Maunga Ayeho, manželka majora Pyeho Aunga (D15g). Majiteľka Queen Star Computer Co.

Ž

A3a

generál Thura Shwe Mann

náčelník štábu, koordinátor špeciálnych operácií (pozemné, námorné a vzdušné sily), nar. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

manželka generála Thuru Shweho Manna; nar. 19.6.1947

Ž

A3c

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko

syn generála Thuru Shweho Manna; Ayeya Shwe War (Wah) Company; 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon a spolumajiteľ RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, nar. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

manželka Aunga Theta Manna

Ž

A3e

Toe Naing Mann

syn generála Thuru Shweho Manna, nar. 29.6.1978; majiteľ Global Net and Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon; poskytovatelia internetových služieb

M

A3f

Zay Zin Latt

manželka Toeho Nainga Manna, dcéra Khina Shweho (ref. č. J5a), nar. 24.3.1981

Ž

A4a

generálporučík Thein Sein

„predseda vlády“, nar. 20.4.1945, Pathein

M

A4b

Khin Khin Win

manželka generálporučíka Theina Seina

Ž

A5a

generál (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura je titul), „1. tajomník“, nar. 1950, predseda Mjanmarského národného olympijského výboru a predseda Myanmar Economic Corporation

M

A5b

Khin Saw Hnin

manželka generálporučíka Thihu Thuru Tina Aunga Myinta Ooa

Ž

A5c

kapitán Naing Lin Oo

syn generálporučíka Thihu Thuru Tina Aunga Myinta Ooa

M

A5d

Hnin Yee Mon

manželka kapitána Nainga Lina Ooa

Ž

A6a

generálmajor Min Aung Hlaing

náčelník 2. úradu pre špeciálne operácie (štáty Kaja, Šan) od 23.6.2008

M

A6b

Kyu Kyu Hla

manželka generálmajora Mina Aunga Hlainga

Ž

A7a

generálporučík Tin Aye

náčelník vojenského arzenálu, predseda UMEHL

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

manželka generálporučíka Tina Ayeho

Ž

A7c

Zaw Min Aye

syn generálporučíka Tina Ayeho

M

A8a

generálmajor Thar Aye alias Tha Aye

náčelník 1. úradu pre špeciálne operácie (Kačjin, Čjin, Sagain, Magwej, Mandalaj) od mája 2009, nar. 16. 2.1945 (predtým A11a)

M

A8b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

manželka generálmajora Thara Ayeho (predtým A11b)

Ž

A8c

See Thu Aye

manželka generálmajora Thara Ayeho (predtým A11c)

M

A9a

generálmajor Hla Htay Win

náčelník pre výcvik ozbrojených síl, od 23.6.2008, (predtým B1a). Majiteľ Htay Co. (ťažba a spracovanie dreva)

M

A9b

Mar Mar Wai

manželka generálmajora Hlaa Htaya Wina

Ž

A10a

generálmajor Ko Ko

náčelník 3. úradu pre špeciálne operácie (Pegu, Iravadi, Arakan). od 23.6.2008

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

manželka generálmajora Koa Koa

Ž

A11a

generálporučík Khin Zaw

náčelník 4. úradu pre špeciálne operácie (Karen, Mon, Tenas serim) od mája 2009; predtým náčelník 6. úradu pre špeciálne operácie od júna 2008 (predtým G42a)

M

A11b

Khin Pyone Win

manželka generálporučíka Khina Zawa (predtým G42b)

Ž

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

syn generálporučíka Khina Zawa (predtým G42c)

M

A11d

Su Khin Zaw

dcéra generálporučíka Khina Zawa (predtým G42d)

Ž

A12a

generálporučík Myint Swe

náčelník 5. úradu pre špeciálne operácie (Rangún/Jangoun)

M

A12b

Khin Thet Htay

manželka generálporučíka Myinta Sweho

Ž

A13a

Arnt Maung

generálny riaditeľ vo výslužbe, riaditeľstvo pre náboženské záležitosti

M

A14a

generálporučík Ohn Myint

náčelník 6. úradu pre špeciálne operácie (Naypyidaw a Mandalaj – A8a) od mája 2009. (predtým A8a)

M

A14b

Nu Nu Swe

manželka generálporučíka Ohna Myinta

Ž

A14c

Kyaw Thiha alias Kyaw Thura

syn generálporučíka Ohna Myinta

M

A14d

Nwe Ei Ei Zin

manželka Kyawa Thihu

Ž


B.   REGIONÁLNI VELITELIA

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane veliteľstva)

Pohlavie (M/Ž)

B1a

generálmajor Win Myint

Rangún (Jangoun)

M

B1b

Kyin Myaing

manželka generálmajora Wina Myinta

Ž

B2a

generálmajor Yar Pyae alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye a Yar Pyrit

východné – štát Šan (juh)

M

B2b

Thinzar Win Sein

manželka generálmajora Yara Pyaeho alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye a Yar Pyrit

Ž

B3a

generálmajor Myint Soe

Severozápadná – Sagainská oblasť, regionálny minister bez kresla

M

B4a

generálmajor Khin Zaw Oo

Pobrežná – Taninsarijská oblasť, nar. 24.6.1951

M

B5a

generálmajor Aung Than Htut

Severovýchodná oblasť – Šanský štát (sever)

M

B5b

Cherry

manželka generálmajora Aunga Thana Htuta

Ž

B6a

generálmajor Tin Ngwe

stredné – Mándalejská oblasť

M

B6b

Khin Thida

manželka generálmajora Tina Ngweho

Ž

B7a

generálmajor Thaung Aye

Západná oblasť – Arakanský štát

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

manželka generálmajora Thaunga Ayeho

Ž

B8a

generálmajor Kyaw Swe

Juhozápadná (Iravadijská oblasť), regionálny minister bez kresla

M

B8b

Win Win Maw

manželka generálmajora Kyawa Sweho

Ž

B9a

generálmajor Soe Win

Sever (Kačjinský štát)

M

B9b

Than Than Nwe

manželka generálmajora Soeho Wina

Ž

B10a

generálmajor Hla Min

Juh (Bagoská oblasť)

M

B11a

generálmajor Thet Naing Win

Juhovýchod (Monský štát)

M

B12a

generálmajor Kyaw Phyo

Trojuholník [Šanský štát (východ)]

M

B13a

generálmajor Wai Lwin

Nepjito (Naypyidaw)

M

B13b

Swe Swe Oo

manželka generálmajora Waia Lwina

Ž

B13c

Wai Phyo Aung

syn generálmajora Waia Lwina

M

B13d

Oanmar Kyaw Tun alias Ohnmar Kyaw Tun

manželka Waia Phyoa Aunga

Ž

B13e

Wai Phyo

syn generálmajora Waia Lwina

M

B13f

Lwin Yamin

dcéra generálmajora Waia Lwina

Ž


C.   ZÁSTUPCOVIA REGIONÁLNYCH VELITEĽOV

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane veliteľstva)

Pohlavie (M/Ž)

C1a

brigádny generál Kyaw Kyaw Tun

Rangún (Jangoun)

M

C1b

Khin May Latt

manželka brigádneho generála Kyawa Kyawa Tuna

Ž

C2a

brigádny generál Than Htut Aung

Stred

M

C2b

Moe Moe Nwe

manželka brigádneho generála Thana Htuta Aunga

Ž

C3a

brigádny generál Tin Maung Ohn

Severozápad

M

C4a

brigádny generál San Tun

Sever, nar. 2.3.1951, Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

dcéra brigádneho generála Sana Tuna, nar. 27.9.1950, Rangoon/Yangon

Ž

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

dcéra brigádneho generála Sana Tuna, nar. 1979, riaditeľka Ar Let Yone Co. Ltd

Ž

C4d

Min Thant

syn brigádneho generála Sana Tuna, nar. 11.11.1982, Rangún/Yangon, riaditeľka Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

dcéra brigádneho generála Sana Tuna, nar. 25.10.1984, Rangún/Yangon, riaditeľka Ar Let Yone Co. Ltd

Ž

C5a

brigádny generál Hla Myint

Severovýchod

M

C5b

Su Su Hlaing

manželka brigádneho generála Hlaa Myinta

Ž

C6a

brigádny generál Wai Lin

Trojuholník

M

C7a

brigádny generál Chit Oo

Východ

M

C7b

Kyin Myaing

manželka brigádneho generála Chita Ooa

Ž

C8a

brigádny generál Zaw Min

Juhovýchod

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

manželka brigádneho generála Zawa Mina

Ž

C9a

brigádny generál Hone Ngaing alias Hon Ngai

pobrežie

M

C9b

Wah Wah

manželka brigádneho generála Honeho Ngainga alias Hong Ngai

Ž

C10a

brigádny generál Win Myint

(predtým C7a) Juh

M

C10b

Mya Mya Aye

manželka brigádneho generála Wina Myinta

Ž

C11a

brigádny generál Tint Swe

Juhozápad

M

C11b

Khin Thaung

manželka brigádneho generála Tinta Sweho

Ž

C11c

Ye Min alias Ye Kyaw Swar Swe

syn brigádneho generála Tinta Sweho

M

C11d

Su Mon Swe

manželka Yeho Mina

Ž

C12a

brigádny generál Tin Hlaing

Západ

M

C12b

Hla Than Htay

manželka brigádneho generála Tina Hlainga

Ž


D.   MINISTRI

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane ministerstva)

Pohlavie (M/Ž)

D1a

generálmajor Htay Oo

poľnohospodárstvo a zavlažovanie, (od 18.9.2004) (predtým družstvá – pozri prílohu II/VII, od 25.8.2003), generálny tajomník Odborového združenia solidarity a rozvoja (USDA), nar. 20.1.1950, m. nar. Hintada, č. pasu DM 105413, preukaz totožnosti č. 10/Khatana (N) 009325

M

D1b

Ni Ni Win

manželka generálmajora Htaya Ooa

Ž

D1c

Thein Zaw Nyo

kadet, syn generálmajora Htaya Ooa

M

D2a

brigádny generál Tin Naing Thein

obchod (od 18.9.2004), predtým námestník ministra lesného hospodárstva, nar. 1955

M

D2b

Aye Aye

manželka brigádneho generála Tina Nainga Theina

Ž

D3a

generálmajor Khin Maung Myint

výstavba, tiež ministerstvo pre elektrickú energiu 2

M

D3b

Win Win Nu

manželka generálmajora Khina Maunga Myinta

Ž

D4a

generálmajor Tin Htut

družstvá (od 15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

manželka generálmajora Tina Htuta

Ž

D5a

generálmajor Khin Aung Myint

kultúra (od 15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

manželka generálmajora Khina Aunga Myinta

Ž

D6a

Dr. Chan Nyein

školstvo, (od 10.8.2005), predtým námestník ministra vedy a techniky, člen výkonného výboru USDA, nar. 15.12.1944

M

D6b

Sandar Aung

manželka Dr. Chana Nyeina

Ž

D7a

plukovník Zaw Min

elektrická energia (1) (od 15.5.2006), nar. 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

manželka plukovníka Zawa Mina

Ž

D8a

brigádny generál Lun Thi

energetika (od 20.12.1997), nar. 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

manželka brigádneho generála Luna Thiho

Ž

D8c

Mya Sein Aye

dcéra brigádneho generála Luna Thiho

Ž

D8d

Zin Maung Lun

syn brigádneho generála Luna Thiho

M

D8e

Zar Chi Ko

manželka Zina Maunga Luna

Ž

D9a

generálmajor Hla Tun

financie a dane (od 1.2.2003), nar. 11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

manželka generálmajora Hlaa Tuna

Ž

D10a

Nyan Win

zahraničné veci (od 18.9.2004), predtým zástupca náčelníka pre výcvik ozbrojených síl, nar. 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

manželka Nyana Wina, nar. 15.1.1953

Ž

D11a

brigádny generál Thein Aung

lesné hospodárstvo (od 25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

manželka brigádneho generála Theina Aunga

Ž

D12a

prof. Dr. Kyaw Myint

zdravotníctvo (od 1.2.2003), nar. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

manželka prof. Dr. Kyawa Myinta

Ž

D13a

generálmajor Maung Oo

vnútro (od 5.11.2004) a minister pre prisťahovalectvo a obyvateľstvo od februára 2009, nar. 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

manželka generálmajora Maunga Ooa

Ž

D14a

generálmajor Maung Maung Swe

sociálne zabezpečenie, pomoc a presídľovanie (od 15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

manželka generálmajora Maunga Maunga Sweho

Ž

D14c

Ei Thet Thet Swe

dcéra generálmajora Maunga Maunga Sweho

Ž

D14d

Kaung Kyaw Swe

syn generálmajora Maunga Maunga Sweho

M

D15a

Aung Thaung

priemysel 1 (od 15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

manželka Aunga Thaunga

Ž

D15c

major Moe Aung

syn Aunga Thaunga

M

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

manželka majora Moeho Aunga

Ž

D15e

Nay Aung

syn Aunga Thaunga, obchodník, výkonný riaditeľ, Aung Yee Phyoe Co. Ltd a riaditeľ IGE Co.Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

manželka Naya Aunga

Ž

D15g

Major Pyi Aung alias Pye Aung

syn Aunga Thaunga (ženatý s A2c). Riaditeľ IGE Co.Ltd.

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

dcéra Aunga Thaunga

Ž

D15i

Dr. Thu Nanda Aung

dcéra Aunga Thaunga

Ž

D15j

Aye Myat Po Aung

dcéra Aunga Thaunga

Ž

D16a

viceadmirál Soe Thein

priemysel 2 (od júna 2008) (predtým G38a).

M

D16b

Khin Aye Kyin alias Aye Aye

manželka viceadmirála Soeho Theina

Ž

D16c

Yimon Aye

dcéra viceadmirála Soeho Theina, nar. 12.7.1980, v súčasnosti je v USA

Ž

D16d

Aye Chan

syn viceadmirála Soeho Theina, nar. 23.9.1973

M

D16e

Thida Aye

dcéra viceadmirála Soeho Theina, nar. 23.3.1979

Ž

D17a

brigádny generál Kyaw Hsan

informácie (od 13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

manželka brigádneho generála Kyawa Hsana. Vedúca oddelenia informácií Mjanmarskej federácie pre otázky žien

Ž

D18a

brigádny generál Maung Maung Thein

hospodárske zvieratá a rybné hospodárstvo

M

D18b

Myint Myint Aye

manželka brigádneho generála Maunga Maunga Theina

Ž

D18c

Min Thein alias Ko Pauk

syn brigádneho generála Maunga Maunga Theina

M

D19a

brigádny generál Ohn Myint

banský priemysel (od 15.11.1997)

M

D19b

San San

manželka brigádneho generála Ohna Myinta

Ž

D19c

Thet Naing Oo

syn brigádneho generála Ohna Myinta

M

D19d

Min Thet Oo

syn brigádneho generála Ohna Myinta

M

D20a

Soe Tha

štátne plánovanie a hospodársky rozvoj (od 20.12.1997), nar. 7.11.1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

manželka Soeho Thaa, nar. 3.11.1949

Ž

D20c

Kyaw Myat Soe aka Aung Myat Soe

syn Soeho Thaa, nar. 14.2.1973/7.10.1974, v súčasnosti je v Austrálii

M

D20d

Wei Wei Lay

manželka Kyawa Myata Soeho, nar. 12.9.1978/18.8.1975, v súčasnosti je v Austrálii

Ž

D20e

Aung Soe Tha

syn Soeho Thaa, nar. 5.10.1980

M

D20f

Myat Myitzu Soe

dcéra Soeho Thaa, nar. 14.2.1973

Ž

D20g

San Thida Soe

dcéra Soeho Thaa, nar. 12.9.1978

Ž

D20h

Phone Myat Soe

syn Soeho Thaa, nar. 3.3.1983

M

D21a

plukovník Thein Nyunt

rozvoj pohraničných oblastí, národné etniká a rozvojové otázky (od 15.11.1997), tiež starosta mesta Nepjito (Naypyidaw)

M

D21b

Kyin Khaing alias Kyin Khine

manželka plukovníka Theina Nyunta

Ž

D22a

generálmajor Aung Min

železničná doprava (od 1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha

manželka generálmajora Aunga Mina

Ž

D22c

Aye Min Aung

dcéra generálmajora Aunga Mina

Ž

D22d

Htoo Char Aung

syn generálmajora Aunga Mina

M

D23a

brigádny generál Thura Myint Maung

náboženské otázky (od 25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

syn brigádneho generála Thuru Myinta Maunga

M

D23c

Su Su Sandi

manželka Aunga Kyawa Soeho

Ž

D23d

Zin Myint Maung

dcéra brigádneho generála Thuru Myinta Maunga

Ž

D24a

Thaung

veda a technika (od novembra 1998), nar. 6.7.1937, Kyaukse

M

D24b

May Kyi Sein

manželka Thaunga

Ž

D24c

Aung Kyi

syn Thaunga, nar. 1971

M

D25a

brigádny generál Thura Aye Myint

šport (od 29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

manželka brigádneho generála Thuru Ayeho Myinta

Ž

D25c

Nay Linn

syn brigádneho generála Thuru Ayeho Myinta

M

D26a

brigádny generál Thein Zaw

minister telekomunikácií, pôšt a telegrafie (od 10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

manželka brigádneho generála Theina Zawa

Ž

D27a

generálmajor Thein Swe

doprava (od 18.9.2004), predtým kancelária predsedu vlády (od 25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

manželka generálmajora Theina Sweho

Ž

D28a

generálmajor Soe Naing

minister pre hotelierstvo a cestovný ruch (od 15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

manželka generálmajora Soeho Nainga

Ž

D28c

Wut Yi Oo

dcéra generálmajora Soeho Nainga

Ž

D28d

kapitán Htun Zaw Win

manžel Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

dcéra generálmajora Soeho Nainga

Ž

D28f

Yi Phone Zaw

syn generálmajora Soeho Nainga

M

D29a

Aung Kyi

zamestnanosť/práca (8.10.2007 vymenovaný za ministra pre vzťahy, zodpovedný za vzťahy s Aung San Suu Kyi)

M

D29b

Thet Thet Swe

manželka Aunga Kyiho

Ž

D30a

Kyaw Thu

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu, nar. 15.8.1949

M

D30b

Lei Lei Kyi

manželka Kyawa Thuho

Ž


E.   NÁMESTNÍCI MINISTROV

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane ministerstva)

Pohlavie (M/Ž)

E1a

Ohn Myint

poľnohospodárstvo a zavlažovanie (od 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

manželka Ohna Myinta

Ž

E2a

brigádny generál Aung Tun

obchod (od 13.9.2003)

M

E3a

brigádny generál Myint Thein

výstavba (od 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

manželka brigádneho generála Myinta Theina

Ž

E4a

Tint Swe

výstavba, nar. 7.11.1936 (od 7.5.1998)

M

E5a

generálmajor Aye Myint

obrana (od 15.5.2006)

M

E6a

brigádny generál Aung Myo Min

školstvo (od 19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

manželka brigádneho generála Aunga Myoa Mina

Ž

E6c

Si Thun Aung

syn brigádneho generála Aunga Myoa Mina

M

E7a

Myo Myint

elektrická energia 1 (od 29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

manželka Myoa Myinta

Ž

E8a

brigádny generál Than Htay

energetika (od 25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

manželka brigádneho generála Thana Htaya

Ž

E9a

plukovník Hla Thein Swe

Nar. 8.3.1957, financie a dane (od 25.8.2003)

M

E9b

Thida Win

manželka plukovníka Hlaa Theina Sweho

Ž

E10a

brigádny generál Win Myint

Elektrická energia 2

M

E10b

Tin Ma Ma Than

manželka brigádneho generála Wina Myinta

Ž

E11a

Maung Myint

zahraničné veci; nar. 21.5.1958, Mandalaj (od 18.9.2004)

M

E11b

Dr. Khin Mya Win

nar. 21.1.1956, manželka Maunga Myinta

Ž

E12a

prof. Dr. Mya Oo

zdravotníctvo (od 16.11.1997), nar. 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

manželka prof. Dr. Myaa Ooa

Ž

E12c

Dr. Tun Tun Oo

syn prof. Dr. Mya Ooa, nar. 26.7.1965

M

E12d

Dr. Mya Thuzar

dcéra prof. Dr. Myaa Ooa, nar. 23.9.1971

Ž

E12e

Mya Thidar

dcéra prof. Dr. Myaa Ooa, nar. 10.6.1973

Ž

E12f

Mya Nandar

dcéra prof. Dr. Myaa Ooa, nar. 29.5.1976

Ž

E13a

brigádny generál Phone Swe

vnútro (od 25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

manželka brigádneho generála Phona Sweho

Ž

E14a

brigádny generál Aye Myint Kyu

hotelierstvo a cestovný ruch (od 16.11.1997)

M

E14b

Prof. Khin Swe Myint

manželka brigádneho generála Ayeho Myinta Kyua

Ž

E15a

brigádny generál Win Sein

prisťahovalectvo a obyvateľstvo (od novembra 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

manželka brigádneho generála Wina Seina

Ž

E16a

brigádny generál Thein Tun

Priemysel 1 (ďalší námestník ministra)

M

E17a

podplukovník Khin Maung Kyaw

priemysel 2 (od 5.1.2000)

M

E17b

Mi Mi Wai

manželka podplukovníka Khina Maunga Kyawa

Ž

E18a

generálmajor Kyaw Swa Khine

Priemysel 2 (od 24.10.2007) (predtým G29a), (ďalší námestník ministra)

M

E18b

Khin Phyu Mar

manželka generálmajora Kyawa Khineho

Ž

E19a

plukovník Tin Ngwe

rozvoj pohraničných oblastí, národné etniká a rozvojové otázky (od 25.8.2003)

M

E19b

Khin Mya Chit

manželka plukovníka Tina Ngweho

Ž

E20a

Thaung Lwin

železničná doprava (od 16.11.1997)

M

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

manželka Thuru Thaunga Lwina

Ž

E21a

brigádny generál Aung Ko

náboženské otázky, člen ústredného výkonného výboru USDA (od 17.11.1997)

M

E21b

Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint

manželka brigádneho generála Thuru Aunga Koa

Ž

E22a

Kyaw Soe

Veda a technika, nar. 16.10.1944 (od 15.11.2004)

M

E23a

plukovník Thurein Zaw

štátne plánovanie a hospodársky rozvoj (od 10.8.2005)

M

E23b

Tin Ohn Myint

manželka plukovníka Thureina Zawa

Ž

E24a

brigádny generál Kyaw Myin

sociálne zabezpečenie, pomoc a presídľovanie (od 25.8.2003)

M

E24b

Khin Nwe Nwe

manželka brigádneho generála Kyawa Myina

Ž

E25a

Pe Than

železničná doprava (od 14.11.1998)

M

E25b

Cho Cho Tun

manželka Peho Thana

Ž

E26a

plukovník Nyan Tun Aung

doprava (od 25.8.2003)

M

E26b

Wai Wai

manželka plukovníka Nyana Tuna Aunga

Ž

E27a

Dr. Paing Soe

zdravotníctvo (ďalší námestník ministra) (od 15.5.2006)

M

E27b

Khin Mar Swe

manželka Dr. Painga Soeho

Ž

E28a

generálmajor Thein Tun

námestník ministra pôšt a telekomunikácií

M

E28b

Mya Mya Win

manželka Theina Tuna

Ž

E29a

generálmajor Kyaw Swa Khaing

námestník ministra priemyslu 2

M

E29b

Khin Phyu Mar

manželka Kyawa Swa Khainga

Ž

E30a

generálmajor Thein Htay

námestník ministra obrany

M

E30b

Myint Myint Khine

manželka generálmajora Theina Htaya

Ž

E31a

brigádny generál Tin Tun Aung

námestník ministra práce (od 7.11.2007)

M


F.   ĎALŠIE FUNKCIE V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

F1a

Hla Htay

generálny riaditeľ, riaditeľstvo hotelierstva a cestovného ruchu (výkonný riaditeľ mjanmarských hotelov a turistických služieb do augusta 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

námestník generálneho riaditeľa, riaditeľstvo hotelierstva a cestovného ruchu

M

F3a

Soe Thein

výkonný riaditeľ, mjanmarské hotely a turistické služby od októbra 2004 (predtým generálny manažér)

M

F4a

Khin Maung Soe

generálny manažér

M

F5a

Tint Swe

generálny manažér

M

F6a

podplukovník Yan Naing

generálny manažér, ministerstvo hotelierstva a cestovného ruchu

M

F7a

Kyi Kyi Aye

riaditeľka pre propagáciu cestovného ruchu, ministerstvo hotelierstva a cestovného ruchu

Ž

G.   VYSOKÍ VOJENSKÍ DÔSTOJNÍCI

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G1a

generálmajor Hla Shwe

zástupca pobočníka generála

M

G2a

generálmajor Soe Maung

hlavný vojenský prokurátor

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

manželka generálmajora Soeho Maunga

Ž

G3a

generálmajor Thein Htaik alias Hteik

generálny inšpektor

M

G4a

generálmajor Saw Hla

náčelník vojenskej polície

M

G4b

Cho Cho Maw

manželka generálmajora Sawa Hlaa

Ž

G5a

generálmajor Htin Aung Kyaw

zástupca náčelníka zásobovania

M

G5b

Khin Khin Maw

manželka generálmajora Htina Aunga Kyawa

Ž

G6a

generálporučík Lun Maung

Auditor General

M

G6b

May Mya Sein

manželka generálporučíka Luna Maunga

Ž

G7a

generálmajor Nay Win

vojenský asistent predsedu SPDC

M

G8a

generálmajor Hsan Hsint

generál pre vojenské vymenovania, nar. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

manželka generálmajora Hsana Hsinta

Ž

G8c

Okkar San Sint

syn generálmajora Hsana Hsinta

M

G9a

generálmajor Hla Aung Thein

veliteľ tábora, Rangún

M

G9b

Amy Khaing

manželka Hlaa Aunga Theina

Ž

G10a

generálporučík Ye Myint

náčelník bezpečnosti vojenských vecí

M

G10b

Myat Ngwe

manželka generálporučíka Yeho Myinta

Ž

G11a

brigádny generál Mya Win

veliteľ, Vysoká škola národnej obrany

M

G12a

brigádny generál Maung Maung Aye

veliteľ, Vysoká škola generálneho štábu (od júna 2008)

M

G12b

San San Yee

manželka brigádneho generála Maunga Maunga Ayeho

Ž

G13a

brigádny generál Tun Tun Oo

riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou a psychologickú vojnu

M

G14a

generálmajor Thein Tun

náčelník pre signalizáciu; člen riadiaceho výboru zvolávajúceho zasadanie Národného zhromaždenia

M

G15a

generálmajor Than Htay

náčelník pre zásobovanie a dopravu

M

G15b

Nwe Nwe Win

manželka generálmajora Thana Htaya

Ž

G16a

generálmajor Khin Maung Tint

riaditeľ pre bezpečnostné tlačoviny

M

G17a

generálmajor Sein Lin

riaditeľ, ministerstvo obrany (Presné pracovné zaradenie neznáme. Predtým náčelník arzenálu)

M

G18a

generálmajor Kyi Win

riaditeľ delostrelectva a obrnenej techniky, člen rady UMEHL.

M

G18b

Khin Mya Mon

manželka generálmajora Kyiho Wina

Ž

G19a

generálmajor Tin Tun

náčelník vojenských inžinierov

M

G19b

Khin Myint Wai

manželka generálmajora Tina Tuna

Ž

G20a

generálmajor Aung Thein

náčelník pre presídľovanie

M

G20b

Htwe Yi alias Htwe Htwe Yi

manželka generálmajora Aunga Theina

Ž

G21a

brigádny generál Than Maung

zástupca veliteľa Vysokej školy národnej obrany

M

G22a

brigádny generál Win Myint

rektor Technickej akadémie obranných služieb

M

G23a

brigádny generál Tun Nay Lin

rektor/veliteľ, Lekárska akadémia obranných služieb

M

G24a

brigádny generál Than Sein

Veliteľ Nemocnice obranných služieb, Mingaladon, nar. 1.2.1946, m. nar. Bago

M

G24b

Rosy Mya Than

manželka brigádneho generála Thana Seina

Ž

G25a

brigádny generál Win Than

riaditeľ pre obstarávanie a výkonný riaditeľ Union of Myanmar Economic Holdings (predtým generálmajor Win Hlaing, K1a)

M

G26a

brigádny generál Than Maung

náčelník ľudových milícií a pohraničných síl

M

G27a

generálmajor Khin Maung Win

riaditeľ, obranný priemysel

M

G28a

brigádny generál Win Aung

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu

M

G29a

brigádny generál Soe Oo

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu

M

G30a

brigádny generál Nyi Tun alias Nyi Htun

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu

M

G31a

brigádny generál Kyaw Aung

člen Výberovej a školiacej rady pre štátnu službu

M

G32a

generálporučík Myint Hlaing

náčelník štábu (vzdušná obrana)

M

G32b

Khin Thant Sin

manželka generálporučíka Myinta Hlainga

Ž

G32c

Hnin Nandar Hlaing

dcéra generálporučíka Myinta Hlainga

Ž

G32d

Thant Sin Hlaing

syn generálporučíka Myinta Hlainga

M

G33a

generálmajor Mya Win

riaditeľ delostrelectva, ministerstvo obrany

M

G34a

generálmajor Tin Soe

riaditeľ obrnených vozidiel, ministerstvo obrany

M

G35a

generálmajor Than Aung

riaditeľ, ministerstvo obrany, riaditeľstvo zdravotníckeho personálu

M

G36a

generálmajor Ngwe Thein

ministerstvo obrany

M

G37a

plukovník Thant Shin

generálny riaditeľ Úradu predsedu vlády

M

G38a

Generálporučík Thura Myint Aung

pobočník generála (predtým B8a, povýšený z veliteľstva juhozápadnej oblasti)

M

G39a

generálmajor Maung Shein

Inšpekcia obranných služieb a generálny audítor

M

G40a

generálmajor Tha Aye

ministerstvo obrany

M

G41a

plukovník Myat Thu

veliteľ vojenskej oblasti Rangún 1 (severný Rangún)

M

G42a

plukovník Nay Myo

veliteľ vojenskej oblasti Rangún 2 (východný Rangún)

M

G43a

plukovník Tin Hsan

veliteľ vojenskej oblasti Rangún 3 (západný Rangún)

M

G44a

plukovník Khin Maung Htun

veliteľ vojenskej oblasti Rangún 4 (južný Rangún)

M

G45a

plukovník Tint Wai

veliteľ veliteľstva operačnej kontroly č. 4 (Mawbi)

M

G46a

San Nyunt

veliteľ jednotky vojenskej podpory č. 2 vojenskej bezpečnostnej služby

M

G47a

podplukovník Zaw Win

veliteľ 3. základne práporu Lon Htein, Shwemyayar (po čiarke netreba skloňovať

M

G48a

major Mya Thaung

veliteľ 5. základne práporu Lon Htein, Mawbi

M

G49a

major Aung San Win

veliteľ 7. základne práporu Lon Htein, kraj Thanlin

M


Námorné sily

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G50a

kontreadmirál Nyan Tun

najvyšší veliteľ (námorné sily), od júna 2008. Člen rady UMEHL. (predtým G39a)

M

G50b

Khin Aye Myint

manželka Nyana Tuna

Ž

G51a

komodor Win Shein

veliteľ, veliteľstvo námorného výcviku

M

G52a

komodor, brigádny generál Thura Thet Swe

veliteľ veliteľstva námornej oblasti Taninthayi

M

G53a

komodor Myint Lwin

veliteľ veliteľstva námornej oblasti Iravadi

M


Vzdušné sily

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G54a

generálporučík Myat Hein

najvyšší veliteľ (vzdušné sily)

M

G54b

Htwe Htwe Nyunt

manželka generálporučíka Myata Heina

Ž

G55a

generálmajor Khin Aung Myint

náčelník štábu (vzdušná obrana)

M

G56a

brigádny generál Ye Chit Pe

štáb najvyššieho veliteľa vzdušných síl, Mingaladon

M

G57a

brigádny generál Khin Maung Tin

veliteľ Školy leteckého výcviku, Šande, Meiktila

M

G58a

brigádny generál Zin Yaw

veliteľ leteckej základne Pathein, náčelník štábu (vzdušné sily), člen rady UMEHL

M

G58b

Khin Thiri

manželka brigádneho generála Zina Yawa

Ž

G58c

Zin Mon Aye

dcéra brigádneho generála Zina Yawa, nar. 26.3.1985

Ž

G58d

Htet Aung

syn brigádneho generála Zina Yawa, nar. 9.7.1988

M


Ľahké pechotné divízie (LID)

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G59a

brigádny generál Than Htut

11 LID

M

G60a

brigádny generál Tun Nay Lin

22 LID

M

G61a

brigádny generál Kyaw Htoo Lwin

33 LID, Sagaing

M

G62a

brigádny generál Taut Tun

44 LID

M

G63a

brigádny generál Aye Khin

55 LID, Lalaw

M

G64a

brigádny generál San Myint

66 LID, Pyi

M

G65a

brigádny generál Tun Than

77 LID, Bago

M

G66a

brigádny generál Aung Kyaw Hla

88 LID, Magwe

M

G67a

brigádny generál Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

M

G68a

brigádny generál Sein Win

101 LID, Pakokku

M

G69a

plukovník Than Han

LID 66

M

G70a

podplukovník Htwe Hla

LID 66

M

G71a

podplukovník Han Nyunt

LID 66

M

G72a

plukovník Ohn Myint

LID 77

M

G73a

podplukovník Aung Kyaw Zaw

LID 77

M

G74a

major Hla Phyo

LID 77

M

G75a

plukovník Myat Thu

taktický veliteľ 11. LID

M

G76a

plukovník Htein Lin

taktický veliteľ 11. LID

M

G77a

podplukovník Tun Hla Aung

taktický veliteľ 11. LID

M

G78a

plukovník Aung Tun

brigáda 66

M

G79a

kapitán Thein Han

brigáda 66

M

G79b

Hnin Wutyi Aung

manželka kapitána Theina Hana

Ž

G80a

podplukovník Mya Win

taktický veliteľ 77. LID

M

G81a

plukovník Win Te

taktický veliteľ 77. LID

M

G82a

plukovník Soe Htway

taktický veliteľ 77. LID

M

G83a

podplukovník Tun Aye

veliteľ 702. práporu ľahkej pechoty

M

G84a

Nyan Myint Kyaw

veliteľ práporu pechoty č. 281 [Mongyang, štát Šan (východ)]

M


Ostatní brigádni generáli

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

G85a

brigádny generál Htein Win

posádka Taikkyi

M

G86a

brigádny generál Khin Maung Htay

veliteľ posádky Meiktila

M

G87a

brigádny generál Kyaw Oo Lwin

veliteľ posádky Kalay

M

G88a

brigádny generál Khin Zaw Win

posádka Khamaukgyi

M

G89a

brigádny generál Kyaw Aung

južná vojenská oblasť, veliteľ posádky Toungoo

M

G90a

brigádny generál Myint Hein

veliteľstvo vojenských operácií – 3, stanica Mogaung

M

G91a

brigádny generál Tin Ngwe

ministerstvo obrany

M

G92a

brigádny generál Myo Lwin

veliteľstvo vojenských operácií – 7, posádka Pekon

M

G93a

brigádny generál Myint Soe

veliteľstvo vojenských operácií – 5, posádka Taungup

M

G94a

brigádny generál Myint Aye

veliteľstvo vojenských operácií – 9, posádka Kyauktaw

M

G95a

brigádny generál Nyunt Hlaing

veliteľstvo vojenských operácií – 17, posádka Mong Pan

M

G96a

brigádny generál Ohn Myint

Monský štát, člen USDA CEC

M

G97a

brigádny generál Soe Nwe

veliteľstvo vojenských operácií – 21, posádka Bhamo

M

G98a

brigádny generál Than Tun

veliteľ posádky Kyaukpadaung

M

G99a

brigádny generál Than Tun Aung

veliteľstvo regionálnych operácií – Sittwe

M

G100a

brigádny generál Thet Naing

veliteľ posádky Aungban

M

G101a

brigádny generál Thein Hteik

veliteľstvo vojenských operácií – 13, posádka Bokpyin

M

G102a

brigádny generál Thura Myint Thein

veliteľstvo taktických operácií – Namhsan, v súčasnosti výkonný riaditeľ Myanmar Economic Corporation (MEC)

M

G103a

brigádny generál Win Aung

veliteľ posádky Mong Hsat

M

G104a

brigádny generál Myo Tint

dôstojník špeciálneho poverenia, ministerstvo dopravy

M

G105a

brigádny generál Thura Sein Thaung

dôstojník špeciálneho poverenia, ministerstvo sociálneho zabezpečenia

M

G106a

brigádny generál Phone Zaw Han

primátor mesta Mandalaj od februára 2005 a predseda výboru pre rozvoj mesta Mandalaj, predtým veliteľ Kyaukme

M

G106b

Moe Thidar

manželka brigádneho generála Phonea Zawa Hana

Ž

G107a

brigádny generál Win Myint

veliteľ posádky Pyinmana

M

G108a

brigádny generál Kyaw Swe

veliteľ posádky Pyin Oo Lwin

M

G109a

brigádny generál Soe Win

veliteľ posádky Bahtoo

M

G110a

brigádny generál Thein Htay

zástupca náčelníka pre výrobu vojenských zbraní, ministerstvo obrany

M

G111a

brigádny generál Myint Soe

veliteľ posádky Rangún

M

G112a

brigádny generál Myo Myint Thein

veliteľ Nemocnice obranných služieb, Pyin Oo Lwin

M

G113a

brigádny generál Sein Myint

podpredseda Rady pre mier a rozvoj v Bagoskej (Peguskej) oblasti

M

G114a

brigádny generál Hong Ngai (Ngaing)

predseda Rady pre mier a rozvoj v štáte Čin

M

G115a

brigádny generál Win Myint

predseda Rady pre mier a rozvoj v štáte Čin

M

H.   VOJENSKÍ DÔSTOJNÍCI RIADIACI VÄZNICE A POLÍCIU

#

Meno

Identifikačné údaje (vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

H1a

brigádny generál Khin Yi

generálny riaditeľ mjanmarských policajných síl, nar. 29.12.1952

M

H1b

Khin May Soe

manželka brigádneho generála Khina Yiho

Ž

H2a

Zaw Win

generálny riaditeľ odboru väzenstva (ministerstvo vnútra) od augusta 2004, predtým námestník generálneho riaditeľa mjanmarských policajných síl a bývalý brigádny generál, predtým príslušník armády

M

H2b

Nwe Ni San

manželka Zawa Wina

Ž

H3a

Aung Saw Win

generálny riaditeľ, Úrad špeciálneho vyšetrovania

M

H4a

brigádny generál polície Khin Maung Si

náčelník policajného štábu

M

H5a

podplukovník Tin Thaw

veliteľ vládneho technologického inštitútu

M

H6a

Maung Maung Oo

vedúci vyšetrovacej skupiny vojenskej bezpečnostnej služby vo väznici Insein

M

H7a

Myo Aung

riaditeľ rangúnskych väzenských zariadení

M

H8a

brigádny generál polície Zaw Win

zástupca policajného riaditeľa

M

H9a

podplukovník polície Zaw Min Aung

špeciálna zložka

M


I.   ODBOROVÉ ZDRUŽENIE SOLIDARITY A ROZVOJA (USDA)

(vysokí úradníci USDA nezahrnutí inde)

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane funkcie)

Pohlavie (M/Ž)

I1a

brigádny generál Aung Thein Lin alias Aung Thein Lynn

starosta mesta Rangún a predseda rangúnskeho mestského výboru pre rozvoj (tajomník), člen ústredného výkonného výboru USDA, nar. 1952

M

I1b

Khin San Nwe

manželka brigádneho generála Aunga Theina Lina

Ž

I1c

Thidar Myo

dcéra brigádneho generála Aunga Theina Lina

Ž

I2a

plukovník Maung Par alias Maung Pa

zástupca starostu mesta Rangún pre rozvoj I (člen ústredného výkonného orgánu I)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

manželka plukovníka Maunga Para

Ž

I2c

Naing Win Par

syn plukovníka Maunga Para

M

I3a

Nyan Tun Aung

člen ústredného výkonného výboru

M

I4a

Aye Myint

člen výkonného výboru mesta Rangún

M

I5a

Tin Hlaing

člen výkonného výboru mesta Rangún

M

I6a

Soe Nyunt

dôstojník štábu Yangon východ

M

I7a

Chit Ko Ko

predseda Rady pre mier a rozvoj v kraji Mingala Taungnyunt

M

I8a

Soe Hlaing Oo

tajomník Rady pre mier a rozvoj v kraji Mingala Taungnyunt

M

I9a

kapitán Kan Win

riaditeľ polície v kraji Mingala Taungnyunt

M

I10a

That Zin Thein

vedúci výboru pre otázky rozvoja v kraji Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

vedúci oddelenia pre prisťahovalectvo a obyvateľstvo v kraji Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

tajomník USDA v kraji Mingala Taungnyunt

M

I13a

Win Hlaing

spoločný tajomník USDA v kraji Mingala Taungnyunt

M

I14a

San San Kyaw

štábny dôstojník oddelenia ministerstva informácií pre informačné otázky a vzťahy s verejnosťou v kraji Mingala Taungnyunt

Ž

I15a

generálporučík Myint Hlaing

Ministerstvo obrany, člen USDA

M

J.   OSOBY, KTORÉ MAJÚ PROSPECH Z HOSPODÁRSKEJ POLITIKY VLÁDY A OSTATNÉ OSOBY SPOJENÉ S REŽIMOM

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane spoločnosti)

Pohlavie (M/Ž)

J1a

Tay Za

výkonný riaditeľ Htoo Trading Co, Htoo Construction Co., nar. 18.7.1964, preukaz totožnosti MYGN 006415.

majiteľ Yangon United Football Club. Otec: Myint Swe (6.11.1924), matka: Ohn (12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

manželka Taya Zaa; nar. 24.2.1964,

preukaz totožnosti KMYT 006865.

Rodičia: Zaw Nyunt (zosnulý), Htoo (zosnulá)

Ž

J1c

Pye Phyo Tay Za

syn Taya Zaa, nar. 29.1.1987

M

J1d

Ohn

matka Taya Zaa, nar. 12.8.1934

Ž

J2a

Thiha

brat Taya Zaa (J1a), nar. 24.6.1960.

Riaditeľ Htoo Trading. Distribútor cigariet London (Myawaddy Trading)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

manželka Thihu

Ž

J3a

Aung Ko Win alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank, takisto Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd a zástupca spoločnosti London Cigarettes v štátoch Šan a Kaja a majiteľ Kanbawza Football Club

M

J3b

Nan Than Htwe alias Nan Than Htay

manželka Aunga Koa Wina

Ž

J3c

Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan

dcéra Aunga Koa Wina, nar. 1.6.1988

Ž

J4a

Tun Myint Naing alias Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Asia World Co., Ltd, nar. 15.5.1958 alebo 27.8.1960, majiteľ Magway Football Club

M

J4b

Ng Seng Hong, alias Seng Hong, Cecilia Ng alebo Ng Sor Hon

manželka Tuna Myinta Nainga. Vedúci riadiaci pracovník Golden Aaron Pte Ltd (Singapore)

Ž

J4c

Lo Hsing-han

otec Tuna Myinta Nainga alias Stewen Law z Asia World Co., nar. 1938 alebo 1935

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, nar. 21.1.1952. pozri tiež A3f

M

J5b

San San Kywe

manželka Khina Shweho

Ž

J5c

Zay Thiha

syn Khina Shweho, nar. 1.1.1977, výkonný riaditeľ Zaykabar Co. Ltd

M

J5d

Nandar Hlaing

manželka Zaya Thihu

Ž

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., nar. 6.2.1955, tiež Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project a majiteľ Southern Myanmar United Football Club

M

J6b

Aye Aye Maw

manželka Htaya Myinta, nar. 17.11.1957

Ž

J6c

Win Myint

brat Htaya Myinta, nar. 29.5.1952, riaditeľ Yuzana Co.

M

J6d

Lay Myint

brat Htaya Myinta, nar. 6.2.1955, riaditeľ Yuzana Co.

M

J6e

Kyin Toe

brat Htaya Myinta, nar. 29.4.1957, riaditeľ Yuzana Co.

M

J6f

Zar Chi Htay

dcéra Htaya Myinta, riaditeľka Yuzana Co., nar. 17.2.1981

Ž

J6g

Khin Htay Lin

riaditeľ, Yuzana Co., nar. 14.4.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (výhradný distribútor pneumatík Thaton Tires podriadený ministerstvu priemyslu 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

manželka Kyawa Wina

Ž

J8a

generálmajor (vo výslužbe) Nyunt Tin

bývalý minister poľnohospodárstva a zavlažovania, vo výslužbe od septembra 2004

M

J8b

Khin Myo Oo

manželka generálmajora (vo výslužbe) Nyunta Tina

Ž

J8c

Kyaw Myo Nyunt

syn generálmajora (vo výslužbe) Nyunta Tina

M

J8d

Thu Thu Ei Han

dcéra generálmajora (vo výslužbe) Nyunta Tina

Ž

J9a

Than Than Nwe

manželka generála Soeho Wina, bývalého predsedu vlády (zosnulý)

Ž

J9b

Nay Soe

syn generála Soeho Wina, bývalého predsedu vlády (zosnulý)

M

J9c

Theint Theint Soe

dcéra generála Soeho Wina, bývalého predsedu vlády (zosnulý)

Ž

J9d

Sabai Myaing

manželka Naya Soeho

Ž

J9e

Htin Htut

manžel Theint Theint Soe

M

J10a

Maung Maung Myint

výkonný riaditeľ Myangon Myint Co Ltd

M

J11a

Maung Ko

riaditeľ banskej spoločnosti Htarwara

M

J12a

Zaw Zaw alias Phoe Zaw

výkonný riaditeľ Max Myanmar, nar. 22.10.1966

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

manželka Zawa Zawa

Ž

J13a

Chit Khaing alias Chit Khine

výkonný riaditeľ Eden group of companies a majiteľ Delta United Football Club

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

M

J15a

Aung Htwe

výkonný riaditeľ Golden Flower Construction Company

M

J16a

Kyaw Thein

riaditeľ a partner v Htoo Trading, nar. 25.10.1947

M

J17a

Kyaw Myint

majiteľ, Golden Flower Co. Ltd., 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

predseda Združenia obchodných a priemyselných komôr Mjanmarského zväzu (UMFCCI) a majiteľ spoločnosti Shwe Nagar Min Co a majiteľ Zeya Shwe Myay Football Club

M

J20a

Eike (Eik) Htun alias Ayke Htun alias Aik Tun alias Patric Linn

nar. 21.10.1948, m. nar. Mongkai Výkonný riaditeľ Olympic Construction Co. a Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street a Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) a Asia Wealth Bank

M

J20b

Sandar Tun

dcéra Eikeho Htuna, nar. 23.8.1974, Yangon

Ž

J20c

Aung Zaw Naing

syn Eikeho Htuna

M

J20d

Mi Mi Khaing

syn Eikeho Htuna

M

J21a

„Dagon“ Win Aung

Dagon International Co. Ltd, nar. 30.9.1953, m. nar. Pyay, preukaz totožnosti: PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

manželka „Dagona“ Wina Aunga, nar. 28.8.1958, preukaz totožnosti: B/ RGN 021998

Ž

J21c

Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung

dcéra „Dagona“ Wina Aunga,

nar. 22.2.1981,

riaditeľka Palm Beach Resort Ngwe Saung

Ž

J21d

Thurane Aung alias Christopher Aung, Thurein Aung

syn „Dagona“ Wina Aunga, nar. 23.7.1982

M

J21e

Ei Hnin Khine alias Christina Aung

dcéra „Dagona“ Wina Aunga, nar. 18.12.1983, v súčasnosti je v Spojenom kráľovstve

Ž

J22a

Aung Myat alias Aung Myint

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co. spolupracujúca s Ministerstvom priemyslu č. 1, majiteľ Yadanabon Football Club

M

J25a

San San Yee (Yi)

skupina spoločností Super One Group

Ž

J26a

Aung Zaw Ye Myint

majiteľ Yetagun Construction Co

M


Členovia justičného zboru

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane spoločnosti)

Pohlavie (M/Ž)

J27a

Aung Toe

predseda Najvyššieho súdu

M

J28a

Aye Maung

generálny prokurátor

M

J29a

Thaung Nyunt

právny radca

M

J30a

Dr. Tun Shin

nar. 2.10.1948, námestník generálneho prokurátora

M

J31a

Tun Tun Oo alias Htun Htun Oo

námestník generálneho prokurátora

M

J32a

Tun Tun Oo

podpredseda Najvyššieho súdu

M

J33a

Thein Soe

podpredseda Najvyššieho súdu

M

J34a

Tin Aung Aye

sudca Najvyššieho súdu

M

J35a

Tin Aye

sudca Najvyššieho súdu

M

J36a

Myint Thein

sudca Najvyššieho súdu

M

J37a

Chit Lwin

sudca Najvyššieho súdu

M

J38a

sudca Thaung Lwin

Krajský súd Kyauktada

M

J39a

Thaung Nyunt

sudca, súd pre severný okruh; tiež tajomník pracovného výboru pre zvolávanie Národného konventu

M

J40a

Nyi Nyi Soe

sudca, súd pre západný okruh;

adresa (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Barma

M

J41a

Myint Kyine

štátny prokurátor, súd pre severný okruh

M

K.   PODNIKY VO VLASTNÍCTVE ARMÁDY

Jednotlivci

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane spoločnosti)

Pohlavie (M/Ž)

K1a

generálmajor (vo výslužbe) Win Hlaing

bývalý výkonný riaditeľ, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

dcéra generálmajora (vo výslužbe) Wina Hlainga

Ž

K1c

Zaw Win Naing

výkonný riaditeľ Kambawza (Kanbawza) Bank. Manžel Ma Ngeh (K1b) a synovec Aunga Koa Wina (J3a).

M

K1d

Win Htway Hlaing

syn generálmajora (vo výslužbe) Wina Hlainga, zástupca KESCO company

M

K2a

plukovník Myo Myint

výkonný riaditeľ, Union of Myanmar Economic Holding Ltd (UMEHL)

M

K2b

Khin Htay Htay

manželka plukovníka Myoa Myinta

Ž

K3a

plukovník Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K4a

plukovník Myint Aung

výkonný riaditeľ Myawaddy Trading Co., nar. 11.8.1949

M

K4b

Nu Nu Yee

manželka Myinta Aunga, laborantka, nar. 11.11.1954

Ž

K4c

Thiha Aung

syn Myinta Aunga, zamestnaný vo firme Schlumberger, nar. 11.6.1982

M

K4d

Nay Linn Aung

syn Myinta Aunga, námorník, nar. 11.4.1981

M

K5a

plukovník Myo Myint

výkonný riaditeľ Bandoola Transportation Co.

M

K6a

plukovník (vo výslužbe) Thant Zin

výkonný riaditeľ Myanmar Land and Development

M

K7a

podplukovník (vo výslužbe) Maung Maung Aye

výkonný riaditeľ, Union of Myanmar Economic Holding Ltd (UMEHL)

M

K8a

plukovník Aung San

výkonný riaditeľ Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K9a

generálmajor Maung Nyo

správna rada, Union of Myanmar economic holdingsLtd.

M

K10a

generálmajor Kyaw Win

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K11a

brigádny generál Khin Aung Myint

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K12a

plukovník Nyun Tun (námorníctvo)

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K13a

plukovník Thein Htay (vo výslužbe)

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K14a

podplukovník Chit Swe (vo výslužbe)

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K15a

Myo Nyunt

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K16a

Myint Kyine

správna rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd.

M

K17a

podplukovník Nay Wynn

výkonný riaditeľ odboru, Myawaddy Trading

M


Vládné finančné inštitúcie

#

Meno

Identifikačné údaje

(vrátane spoločnosti)

Pohlavie (M/Ž)

K18a

Than Nyein

guvernér centrálnej banky Mjanmarska (podlieha ministerstvu financií)

M

K19a

Maung Maung Win

viceguvernér centrálnej banky Mjanmarska (podlieha ministerstvu financií)

M

K20a

Mya Than

poverený funkciou výkonného riaditeľa Mjanmarskej investičnej a obchodnej banky (MICB)

M

K21a

Soe Min

generálny riaditeľ Mjanmarskej investičnej a obchodnej banky (MICB)

M


Podniky

#

Názov

Adresa

Riaditeľ/majiteľ/ďalšie informácie

Dátum zaradenia do zoznamu

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL) alias UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.

K22a

Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd. alias Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

Chairman: generálporučík Tin Aye; výkonný riaditeľ: generálmajor Win Than

13.8.2009

A.   

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

K22b

Myanmar Ruby Enterprise alias Mayanma Ruby Enterprise

24/26, 2nd Fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009

K22c

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd alias Myanma Imperial Jade Co.

Ltd 24/26, 2nd Fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009

K22d

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd. alias Myanma Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

13.8.2009

K22e

Myanmar Pineapple Juice Production alias Myanma Pineapple Juice Production

 

 

13.8.2009

K22f

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22g

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

plukovník Maung Maung Aye, výkonný riaditeľ

13.8.2009

K22h

Tailoring Shop Service

 

 

13.8.2009

K22i

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K22j

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

K22k

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

plukovník Myint Aung, výkonný riaditeľ

13.8.2009

B.   

OBCHOD

K22l

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

plukovník Myint Aung, výkonný riaditeľ

13.8.2009

C.   

SLUŽBY

K22m

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon a/alebo Parami Road, South Okkalapa, Yangon

plukovník Myo Myint, výkonný riaditeľ

13.8.2009

K22n

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

13.8.2009

K22o

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

plukovník (vo výslužbe) Maung Thaung, výkonný riaditeľ

13.8.2009

K22p

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

K22q

Myanmar Ar (Power) Construction Services alias Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009

SPOLOČNÉ PODNIKY

A.   

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

#

Názov

Adresa

Riaditeľ/majiteľ/ďalšie informácie

Dátum zaradenia do zoznamu

K22r

Myanmar Segal International Ltd. alias Myanma Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, manažér

13.8.2009

K22s

Myanmar Daewoo International alias Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22t

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd. alias

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

generálny riaditeľ Lai Wei Chin

13.8.2009

K22u

Myanmar Brewery Ltd. alias

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

podplukovník (vo výslužbe) Ne Win,

predseda; alias Nay Win

13.8.2009

K22v

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

alias Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22w

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd. alias Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22x

Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

13.8.2009

K22y

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho a/alebo podplukovník Tun Myint, výkonný riaditeľ

13.8.2009

B.   

SLUŽBY

K22z

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, predseda

13.8.2009

K22aa

Hantha Waddy Golf Resort

a Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

and Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

13.8.2009

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) alias MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

K23a

Myanmar Economic

Corporation (MEC) alias

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

Predseda, generálporučík Tin Aung

Myint Oo,

plukovník Ye Htut alebo brigádny generál,

Kyaw Win,

výkonný riaditeľ: brigádny generál (vo výslužbe) Thura Myint Thein

13.8.2009

K23b

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

plukovník Khin Maung Soe

13.8.2009

K23c

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23d

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/ Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

plukovník Khin Maung Soe

13.8.2009

K23e

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

13.8.2009

K23f

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23g

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

13.8.2009

K23h

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

13.8.2009

K23i

Mec Myanmar Cable Wire Factory alias Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

13.8.2009

K23j

MEC Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

13.8.2009

K23k

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009

K23l

Gypsum Mine

Thibaw

 

13.8.2009

III.   OBCHODNÉ PODNIKY VLASTNENÉ VLÁDOU

K24a

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise alias Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

kraj Thakayta, Yangon

výkonný riaditeľ: Win Htain (ministerstvo banského priemyslu)

13.8.2009

K25a

Myanmar Defence Products Industry alias Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(ministerstvo obrany)

13.8.2009

K26a

Myanma Timber Enterprise alias Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon a 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

výkonný riaditeľ: Win Tun

13.8.2009

K27a

Myanmar Gems Enterprise alias Myanma Gems Enterprise

(ministerstvo banského priemyslu, Head Office Building 19, Naypyitaw Výkonní riaditelia:

výkonný riaditeľ: Thein Swe

13.8.2009

K28a

Myanmar Pearls Enterprise alias Myanma Pearls Enterprise

(ministerstvo banského priemyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný riaditeľ: Maung Toe

13.8.2009

K29a

Myanmar Mining Enterprise Number 1 alias Myanma Mining Enterprise Number 1

(ministerstvo banského priemyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný riaditeľ: Saw Lwin

13.8.2009

K30a

Myanmar Mining Enterprise Number 2 alias Myanma Mining Enterprise Number 2

(ministerstvo banského priemyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný riaditeľ: Hla Theing

13.8.2009

K31a

Myanmar Mining Enterprise Number 3 alias Myanma Mining Enterprise Number 1

(ministerstvo banského priemyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw

výkonný riaditeľ: San Tun

13.8.2009

K32a

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) alias Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Mjanmarsko, telefón: 095-1-660437, 662324, 650822

výkonný riaditeľ: Kyaw Win

riaditeľ: Win Tint

13.8.2009

K33a

Myanmar Paper & Chemical Industries alias Myanma Paper & Chemical Industries

 

výkonný riaditeľ: Nyunt Aung

13.8.2009

K34a

Myanma General and Maintenance Industries alias Myanmar General and Maintenance Industries

 

výkonný riaditeľ: Aye Mauk

13.8.2009

K35a

Road Transport Enterprise

(ministerstvo dopravy)

výkonný riaditeľ:

Thein Swe

13.8.2009

K36a

Inland Water Transport

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Mjanmarský zväz

výkonný riaditeľ: Soe Tint

13.8.2009

K37a

Myanma Shipyards, alias Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

výkonný riaditeľ: Kyi Soe

13.8.2009

K38a

Myanma Five Star Line, alias Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

výkonný riaditeľ: Maung Maung Nyein

13.8.2009

K39a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries alias Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

výkonný riaditeľ: Hla Myint Thein

13.8.2009

K40a

Myanmar Infotech alias Myanma Infotech

 

(ministerstvo pôšt a telekomunikácií)

13.8.2009

K41a

Myanma Industrial Construction Services alias Myanmar Industrial Construction Services

No. (1), Thitsa Road, Yankin

Township, Yangon, Mjanmarsko

výkonný riaditeľ: Soe Win

13.8.2009

K42a

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise alias Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

13.8.2009

IV.   ŠTÁTOM VLASTNENÉ MEDIÁLNE SPOLOČNOSTI, KTORÉ SA PODIEĽAJÚ NA PODPORE POLITIKY REŽIMU A PROPAGANDE

K43a

Myanmar News and Periodicals Enterprise alias Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95-1-200810, +95-1-200809)

výkonný riaditeľ: Soe Win (manželka Than Than Aye, členka MWAF)

13.8.2009

K44a

Myanmar Radio and Television (MRTV) alias Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95-1-527122, +95-1-527119)

generálny riaditeľ: Khin Maung Htay (manželka: Nwe New, členka MWAF)

13.8.2009

K45a

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(tel.: +95-1-600294)

 

13.8.2009

K46a

Myanma Motion Picture Enterprise, alias Myanmar Motion Picture Enterprise

 

výkonný riaditeľ: Aung Myo Myint (manželka: Malar Win, členka MWAF)

13.8.2009“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VII

Zoznam podnikov uvedených v článku 15, ktoré vlastní alebo kontroluje vláda Barmy/Mjanmarska alebo jej členovia, alebo osoby s nimi spojené

Názov

Adresa

Riaditeľ/majiteľ/ďalšie informácie

Dátum zaradenia do zoznamu

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

SLUŽBY

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

brigádny generál Win Hlaing (K1a, príloha II) a U Tun Kyi, výkonní riaditelia

25.10.2004

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554-556, Merchant Street,

Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, generálny riaditeľ

25.10.2004

III.   OBCHODNÉ PODNIKY VLASTNENÉ VLÁDOU

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(ministerstvo pre elektrickú energiu 2)

výkonný riaditeľ: Dr. San Oo alias Sann Oo

29.4.2008

2.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(ministerstvo pre elektrickú energiu 2),

výkonný riaditeľ: Tin Aung

27.4.2009

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

výkonný riaditeľ: Kyaw Htoo (ministerstvo obchodu)

29.4.2008

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Mjanmarsko

(ministerstvo priemyslu 2), výkonný riaditeľ: Oo Zune

29.4.2008

5.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(ministerstvo pre družstvá),

výkonný riaditeľ: Hla Moe

29.4.2008

IV.   OSTATNÉ

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, príloha II)

10.3.2008

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

 

 (1)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

4.

Htoo Furniture, alias Htoo Wood Products, alias Htoo Wood based Industry, alias Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon And5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

Tay Za

29.4.2008

5.

Treasure Hotels and Resorts (including Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle;

41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Aureum Palace Hotels And Resorts (including Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

Yangon United Football Club

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Mjanmarsko

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd alias Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

13.

Kanbawza Bank

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, príloha II)

10.3.2008

14.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Chairman: Khin Shwe (J5a, príloha), výkonný riaditeľ: Zay Thiha (J5c, príloha II)

10.3.2008

15.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, príloha II)

10.3.2008

16.

Max Myanmar Co. Ltd (vrátane: Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw alias Phoe Zaw (J12a, príloha II) Daw Htay Htay Khaing (J12b, príloha II), manželka Zawa Zawa. Člen vedenia U Than Zaw

10.3.2008

17.

Hsinmin Cement Plant

Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

plukovník Aung San (K8a, príloha II)

10.3.2008

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko (A3c, príloha II) a Tay Za

10.3.2008

19.

Myanmar Land And Development

 

plukovník (vo výslužbe) Thant Zin (K6a, príloha II)

10.3.2008

20.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing alias Chit Khine (J13a, príloha II)

10.3.2008

21.

Eden Hotels and Resorts (vrátane: Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant and Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

výkonný riaditeľ: Chit Khaing alias Chit Khine (J13a, príloha II)

 (1)

22.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

výkonný riaditeľ: Aung Htwe (J15a, príloha II),

majiteľ: Kyaw Myint (J17a, príloha II)

10.3.2008

23.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, príloha II)

10.3.2008

24.

National Development

Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

25.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel.: 00-95-1-241905/245323/254812

Fax: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

výkonný riaditeľ: U Yan Win

10.3.2008

26.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon a 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, príloha II)

10.3.2008

27.

dcérske spoločnosti Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

predseda/riaditeľ: Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, príloha II)

29.4.2008

28.

Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

predseda/riaditeľ: Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, príloha II)

 (1)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

predseda/riaditeľ: Htay Myint (J6a, príloha II)

10.3.2008

30.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

predseda/riaditeľ: Htay Myint (J6a, príloha II)

10.3.2008

31.

Yuzana Hotels (vrátane: Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

predseda/riaditeľ: Htay Myint

 (1)

32.

Myangonmyint Co (podnik v držbe USDA)

 

 

10.3.2008

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

riaditelia: ‚Dagon‘ Win Aung (J21a, príloha II) a Daw Moe Mya Mya (J21b, príloha II)

29.4.2008

34.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

vlastnené spoločnosťou Dagon International, Riaditelia: ‚Dagon‘ Win Aung (J21a, príloha II),

Daw Moe Mya Mya (J21b, príloha II) a Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung (J21c, príloha II)

29.4.2008

35.

IGE Co Ltd

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tel.: 95-1-558266

Fax: 95-1-555369

ako aj

No. H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Tel.: 95-67-41-4211

riaditelia Nay Aung (D15e, príloha II) a Pyi (Pye) Aung (D15g, príloha II) a

Výkonný riaditeľ Win Kyaing

29.4.2008

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

vo vlastníctve rodiny Aunga Thaunga (ministerstvo priemyslu 1) (D15a, príloha II)

27.4.2009

37.

Queen Star Computer Company

 

majiteľom je Nandar Aye (A2c, príloha II), dcéra Maunga Ayeho

27.4.2009

38.

Htay Co.

 

majiteľom je generálmajor Hla Htay Win (A9a, príloha II)

27.4.2009

39.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street,Bahosi

Ward, Lanmadaw, Yangon

Tel.: 95-1-21-0514

E-mail:

mother.trade@mptmail.net.mm

riaditeľ Aung Myat alias Aung Myint (J22a, príloha II)

29.4.2008

40.

Kyaw Tha Company a Kyaw Tha Construction Group

98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel.: 95-1-296733

Fax: 95-1-296914

E-mail:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Internetová lokalita: http://www.kyawtha.com

riaditeľ: U Win Lwin (J23a, príloha II),

výkonný riaditeľ: Maung Aye

29.4.2008

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

majiteľ: Aung Zaw Ye Myint (J26a, príloha II) syn generála Yeho Myinta (predtým A9a)

29.4.2008

42.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel.: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon

Tel.: 95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

Tel.: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel.: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel.: 95-1-243178

majiteľ: Kyaing San Shwe(A1i, príloha II) syn vysokého generála Thana Shweho (A1a, príloha II)

29.4.2008

43.

Sun Tac alebo Sun Tec Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel.: 01- 650021 654463

majiteľ: Sit Taing Aung, syn Aunga Phonea (bývalého ministra lesného hospodárstva)

29.4.2008

44.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Tsp. Tel.: 95-1-511098,

514262 E-mail:

mms@mptmail.net.mm

akcionár Kyaw Myo Nyunt (J8c, príloha II), syn generálmajora Nyunta Tina, ministra poľnohospodárstva, (vo výslužbe) (J8a, príloha II)

29.4.2008

45.

Myanmar Information and Communication Technology alias Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

spolumajiteľ: Aung Soe Tha (D20e, príloha II)

29.4.2008

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

majiteľ: Yin Win Thu, partner:

Nandar Aye (A2c príloha II)

29.4.2008

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel.: 95-1-204013,

95-1-204107

e-mail:

forevergroup@mptmail.net.mm

výkonný riaditeľ: Daw Khin Khin Lay, člen predstavenstva: Khin Maung Htay,

člen vedenia: U Kyaw Kyaw

29.4.2008


(1)  Ú. v. EÚ: Vložiť dátum prijatia rozhodnutia.“


Top