EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0933

Rozhodnutie Rady 2009/933/SZBP z  30. novembra 2009 o rozšírení územnej pôsobnosti Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými v mene Európskej únie

OJ L 325, 11.12.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 004 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/933/oj

11.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/4


ROZHODNUTIE RADY 2009/933/SZBP

z 30. novembra 2009

o rozšírení územnej pôsobnosti Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými v mene Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 24 a 38,

so zreteľom na článok 3 rozhodnutia Rady 2003/516/ES zo 6. júna 2003 o podpísaní dohôd medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach,

keďže:

(1)

Na základe poverenia Rady z 26. apríla 2002 na začatie rokovaní so Spojenými štátmi americkými predsedníctvo s pomocou Komisiou vyjednalo so Spojenými štátmi americkými dve dohody o medzinárodnej spolupráci v trestných veciach, jednu o extradícii a druhú o vzájomnej právnej pomoci.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady 2003/516/ES zo 6. júna 2003 (1) sa Dohoda o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (2) a Dohoda o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (3) podpísali v mene Európskej únie 25. júna 2003.

(3)

V súlade s rozhodnutím Rady 2009/820/ES z 23. októbra 2009 (4) sa uzavreli Dohoda o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a Dohoda o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. V súlade s týmto rozhodnutím si predsedníctvo Rady a minister spravodlivosti Spojených štátov amerických 28. októbra 2009 vo Washingtone DC vymenili listiny o schválení.

(4)

Obe dohody nadobudnú platnosť 1. februára 2010.

(5)

Holandsko informovalo predsedníctvo, že si želá rozšíriť územnú pôsobnosť dohody o extradícii v súlade s jej článkom 20 ods. 1 písm. b) na Holandské Antily a Arubu. Toto rozšírenie sa vykonalo prostredníctvom výmeny diplomatickej nóty medzi Generálnym sekretariátom Rady a Misiou Spojených štátov amerických pri Európskej únii 9. júna 2009, ktorá bola uznaná v diplomatickej nóte Misie Spojených štátov amerických pri Európskej únii z 16. júna 2009.

(6)

Vzhľadom na blížiace sa nadobudnutie platnosti Dohody o extradícii medzi EÚ a USA by Rada mala toto rozšírenie územnej pôsobnosti schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V súlade s článkom 20 ods. 1 písm. b) Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje rozšírenie územnej pôsobnosti tejto dohody na Holandské Antily a Arubu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Radu

predsedníčka

B. ASK


(1)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 27.

(3)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 34.

(4)  Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 40.


Top