EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0797

2009/797/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady z  27. októbra 2009 , ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

OJ L 285, 31.10.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/797/oj

31.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/40


ROZHODNUTIE RADY

z 27. októbra 2009,

ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2009/797/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 167,

so zreteľom na rozhodnutia Rady 2006/524/ES, Euratom (1) a 2006/651/ES, Euratom (2),

so zreteľom na návrh talianskej vlády,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

keďže v dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Susanny FLORIOVEJ sa uvoľnilo jedno miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pán Stefano PALMIERI, responsabile dell'area di ricerca Sviluppo locale e politica industriale dell'IRES CGIL - Istituto di ricerche economiche e sociali Confederazione generale italiana del lavoro (skupina II – skupina Zamestnanci), sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 27. októbra 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 207, 28.7.2006, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 269, 28.9.2006, s. 13.


Top