EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0376

2009/376/ES: Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2009) 3442] (Text s významom pre EHP)

OJ L 116, 9.5.2009, p. 58–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/376/oj

9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/58


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2009) 3442]

(Text s významom pre EHP)

(2009/376/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 42,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/716/ES (2) sa ustanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa štrukturálnych požiadaviek na určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) a (ES) č. 853/2004 (4). Pokiaľ sú tieto prevádzkarne v procese transformácie, výrobky pochádzajúce z nich by sa mali umiestňovať iba na domáci trh alebo používať na ďalšie spracovanie iba v bulharských prevádzkarniach, ktoré sú v procese transformácie.

(2)

Rozhodnutie 2007/716/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutiami Komisie 2008/290/ES (5), 2008/330/ES (6), 2008/552/ES (7), 2008/678/ES (8), 2008/828/ES (9) a 2009/31/ES (10).

(3)

Z úradného vyhlásenia príslušného bulharského orgánu vyplýva, že určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka ukončili svoju činnosť alebo zavŕšili modernizačný proces a v súčasnosti sú v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, ktoré sú v procese transformácie.

(4)

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Ú. v. EÚ L 96, 9.4.2008, s. 35.

(6)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 94.

(7)  Ú. v. EÚ L 178, 5.7.2008, s. 43.

(8)  Ú. v. EÚ L 221, 19.8.2008, s. 32.

(9)  Ú. v. EÚ L 294, 1.11.2008, s. 11.

(10)  Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2009, s. 84.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vypúšťajú sa tieto položky týkajúce sa prevádzkarní na spracovanie mäsa:

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

„10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro,

obsht. Kameno

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M.P.Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdivska

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

68.

BG 2001017

„VZHK-N.Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

105.

BG 0602005

„Feniks-Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

kv. Industrialen

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. “Belomorski” 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdiv zh.p.gara Filipovo

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

193.

BG 2205084

EOOD „Vini-M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers-Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul. „Makedonia“ 78

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svihtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 44

305.

BG 1804020

SD „Alfa Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

347.

ВG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo

obsht. V. Preslav

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2“

2.

Vypúšťajú sa tieto položky týkajúce sa prevádzkarní na spracovanie mlieka:

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

„4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

62.

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

64.

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

66.

0212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

68.

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

73.

0412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

75.

0512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

77.

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

0612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

0612042

ET „Mlechen puls-95-Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom

ul. „Al.Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo

ul. „Asen Zlatarev“ 2

111.

1612024

SD „Kostovi-EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

141.

2012012

ET „Olimp-P.Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata““


Top