EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1394R(01)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z  13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 ( Ú. v. Eú L 324, 10.12.2007 )

OJ L 87, 31.3.2009, p. 174–174 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1394/corrigendum/2009-03-31/oj

31.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/174


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004

( Úradný vestník Európskej únie L 324 z 10. decembra 2007 )

Na strane 131 v článku 28 Zmeny a doplnenia smernice 2001/83/ES v bode 4:

namiesto:

„4.   V článku 6 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

‚Žiadny liek sa nesmie uviesť na trh členského štátu, pokiaľ preň príslušné orgány tohto členského štátu nevydali povolenie na uvedenie na trh v súlade s touto smernicou alebo pokiaľ nevydali povolenie podľa nariadenia (ES) č. 726/2004 vykladaného v spojení s nariadením (ES) č. 1394/2007.‘“

má byť:

„4.   V článku 6 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

‚Žiadny liek sa nesmie uviesť na trh členského štátu, pokiaľ preň príslušné orgány tohto členského štátu nevydali povolenie na uvedenie na trh v súlade s touto smernicou alebo pokiaľ nevydali povolenie podľa nariadenia (ES) č. 726/2004 vykladaného v spojení s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie (1) a nariadením (ES) č. 1394/2007.


(1)  Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 1.‘“


Top