EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0034R(02)

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z  28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať ( Ú. v. ES L 184, 6.7.2001 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 6, zväzok 4, s. 24)

OJ L 312, 22.11.2008, p. 48–48 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/corrigendum/2008-11-22/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

22.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/48


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 184 zo 6. júla 2001 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 6, zväzok 4, s. 24)

1.

Na strane 24 v názve:

namiesto:

má byť:

2.

Na strane 79 v prílohe III treťom stĺpci v 5. riadku odspodu:

namiesto:

„Článok 8 ods. 2, 1. a 4. zarážka“

má byť:

„Článok 8 ods. 2 prvá až štvrtá zarážka“.

3.

Na strane 83 v prílohe III prvom stĺpci v 12. riadku odspodu:

namiesto:

„Článok 73 ods. 2 2. pododsek písm. a) a b)“

má byť:

„Článok 73 ods. 2 prvý pododsek písm. a) a b)“.

4.

Na strane 84 v prílohe III piatom stĺpci v 8. riadku odspodu:

namiesto:

„Článok 4 ods. 1, 1. a 2. pododsek“

má byť:

„Článok 4 ods. 1 druhý a tretí pododsek“.


Top