EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0046R(01)

Korigendum k smernici 2000/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z  18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva ( Ú. v. ES L 275 z 27. októbra 2000 , Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 6, zväzok 3, s. 343)

OJ L 312, 22.11.2008, p. 47–47 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/46/corrigendum/2008-11-22/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

22.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/47


Korigendum k smernici 2000/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 275 z 27. októbra 2000 , Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 6, zväzok 3, s. 343)

Na strane 345 v článku 5 ods. 1 písm. c) v bode iii):

namiesto:

„iii)

uznané príslušnými orgánmi ako položky, ktoré sa kvalifikujú v rámci znenia článku 21 ods. 12 smernice č. 93/6/EHS; a“

má byť:

„iii)

uznané príslušnými orgánmi ako položky, ktoré sa kvalifikujú v rámci znenia článku 2 ods. 12 smernice 93/6/EHS, a“.


Top