EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0873

Spoločná pozícia Rady 2008/873/SZBP z  18. novembra 2008 , ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

OJ L 308, 19.11.2008, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 57 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/873/oj

19.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/52


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/873/SZBP

z 18. novembra 2008,

ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 13. decembra 2004 prijala spoločnú pozíciu 2004/852/SZBP o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny (1) s cieľom vykonať opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny uložené rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1572 (2004).

(2)

Rada 23. januára 2006 prijala spoločnú pozíciu 2006/30/SZBP (2), ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia, ktoré boli Pobrežiu Slonoviny uložené spoločnou pozíciou 2004/852/SZBP na ďalších dvanásť mesiacov a ktorou sa tieto obmedzujúce opatrenia dopĺňajú obmedzujúcimi opatreniami uloženými bodom 6 rezolúcie BR OSN 1643 (2005). Rada 12. februára 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/92/SZBP (3), ktorou sa tieto obmedzujúce opatrenia predlžujú do 31. októbra 2007.

(3)

Rada 22. novembra 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/761/SZBP (4), ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny do 31. októbra 2008.

(4)

V nadväznosti na preskúmanie opatrení uložených rezolúciami 1572 (2004) a 1643 (2005) Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 29. októbra 2008 rezolúciu 1842 (2008), ktorou sa obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny obnovujú do 31. októbra 2009.

(5)

Opatrenia uložené spoločnou pozíciou 2004/852/SZBP a spoločnou pozíciou 2006/30/SZBP by sa preto mali na účely vykonania rezolúcie BR OSN 1842 (2008) obnoviť s účinnosťou od 1. novembra 2008,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Uplatňovanie opatrení uložených spoločnou pozíciou 2004/852/SZBP a spoločnou pozíciou 2006/30/SZBP sa predlžuje s účinnosťou od 1. novembra 2008.

Článok 2

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia. V prípade potreby sa zmení a doplní alebo zruší, najmä vzhľadom na rozhodnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. novembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2007, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2007, s. 61.


Top