EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1136

Nariadenie Komisie (ES) č. 1136/2008 zo 17. novembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 810/2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

OJ L 307, 18.11.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 279 - 279

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; Zrušil 32013R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1136/oj

18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1136/2008

zo 17. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 810/2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií ustanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa GATT XXIV.6 (1), najmä na jeho článok 1 ods. 1;

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 810/2008 (2) sa musia certifikáty pravosti vydať pred tým, ako bude hovädzie a teľacie mäso dovezené do Spoločenstva. Zoznam orgánov vyvážajúcich krajín, ktoré sú splnomocnené vydávať tieto certifikáty je uvedený v prílohe k danému nariadeniu.

(2)

Paraguaj zmenil názov orgánu vydávajúceho certifikáty pravosti. V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 810/2008 by sa mal zoznam uvedený v prílohe II k danému nariadeniu zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Zmena a doplnenie daného nariadenia sa bude uplatňovať od 1. júla 2008, teda od dátumu, keď sa začal aktuálny rok colnej kvóty, aby sa zabránilo nesúladu medzi názvom orgánu uvedeného na certifikátoch pravosti, ktoré boli vydané nedávno, a názvom orgánu uvedeného v nariadení (ES) č. 810/2008. Komisia nedostala od príslušných orgánov v Paraguaji žiadne informácie o certifikátoch pravosti v predchádzajúcom roku colnej kvóty, ktorý sa skončil 30. júna 2008.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 810/2008 sa záznam týkajúci sa vydávajúceho orgánu Paraguaja nahrádza takto:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 219, 14.2.2008, s. 3.


Top