EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0761

Spoločná pozícia Rady 2008/761/SZBP z  29. septembra 2008 , ktorou sa predlžuje platnosť spoločnej pozície 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

OJ L 260, 30.9.2008, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/761/oj

30.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/60


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/761/SZBP

z 29. septembra 2008,

ktorou sa predlžuje platnosť spoločnej pozície 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada prijala 11. októbra 2004 spoločnú pozíciu 2004/694/SZBP (1) s cieľom zmraziť všetky finančné a hospodárske zdroje všetkých osôb, ktoré ICTY formálne obvinil z vojnových zločinov a ktoré nie sú vo vyšetrovacej väzbe tribunálu.

(2)

Spoločná pozícia 2004/694/SZBP sa uplatňuje do 10. októbra 2008.

(3)

Rada považuje za nutné predĺžiť platnosť spoločnej pozície 2004/694/SZBP o ďalších dvanásť mesiacov.

(4)

Vykonávacie opatrenia Spoločenstva sa ustanovujú v nariadení Rady (ES) č. 1763/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) (2),

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2004/694/SZBP sa predlžuje do 10. októbra 2009.

Článok 2

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. septembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 52.

(2)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 14.


Top