EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1518R(03)

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1518/2003 z  28. augusta 2003 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa ( Ú. v. EÚ L 217, 29.8.2003 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 39, s. 544)

OJ L 120, 7.5.2008, p. 25–25 (CS, EN, LV, LT, RO, SK, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1518/corrigendum/2008-05-07/1/oj

7.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/25


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1518/2003 z 28. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa

( Úradný vestník Európskej únie L 217 z 29. augusta 2003 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 39, s. 544)

Na strane 546 v článku 7 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„a)

žiadosti o vývozné licencie podľa článku 1 predložené od pondelka do stredy toho istého týždňa s uvedením, či spadajú alebo nespadajú do pôsobnosti článku 4;“

má byť:

„a)

žiadosti o vývozné licencie podľa článku 1 predložené od pondelka do piatka toho istého týždňa s uvedením, či spadajú, alebo nespadajú do pôsobnosti článku 4;“.


Top