EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0269

2008/269/ES: Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby [oznámené pod číslom K(2008) 1072] (Text s významom pre EHP)

OJ L 85, 27.3.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/269/oj

27.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby

[oznámené pod číslom K(2008) 1072]

(Text s významom pre EHP)

(2008/269/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 64/432/EHS sa stanovujú predpisy pre obchod s určitými zvieratami vnútri Spoločenstva. Podľa článku 9 uvedenej smernice sa Komisii v prípade určitých nákazlivých chorôb vrátane Aujeszkeho choroby predkladajú na schválenie povinné národné programy. Okrem toho musia členské štáty podľa článku 10 smernice 64/432/EHS predložiť Komisii dokumentáciu o výskyte týchto chorôb na svojom území.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2001/618/ES z 23. júla 2001 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými vo vnútri Spoločenstva, čo sa týka Aujeszkeho choroby, o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe a o zrušení rozhodnutia 93/24/EHS a 93/244/EHS (2) obsahuje zoznam členských štátov alebo ich regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby, v ktorých je podľa prílohy I zakázané očkovanie. Príloha II k rozhodnutiu 2001/618/ES obsahuje zoznam členských štátov alebo ich regiónov, v ktorých sa realizujú programy boja proti Aujeszkeho chorobe.

(3)

Program eradikácie Aujeszkeho choroby sa vo Francúzsku realizuje už niekoľko rokov a departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord sú uvedené ako regióny, v ktorých sa realizuje schválený program eradikácie Aujeszkeho choroby.

(4)

Pokiaľ ide o status departementov Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ako regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby, Francúzsko predložilo Komisii podpornú dokumentáciu, z ktorej vyplýva, že choroba bola v týchto departementoch eradikovaná.

(5)

Komisia preskúmala dokumentáciu, ktorú predložilo Francúzsko, a zistila, že je v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice 64/432/EHS. Z tohto dôvodu by sa mali tieto departementy zaradiť do zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2001/618/ES.

(6)

Rozhodnutie 2001/618/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2001/618/ES sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. marca 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 48. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/729/ES.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Členské štáty alebo ich regióny, ktoré sú bez výskytu Aujeszkeho choroby a v ktorých je očkovanie zakázané

Kód ISO

Členský štát

Regióny

CZ

Česká republika

všetky regióny

DK

Dánsko

všetky regióny

DE

Nemecko

všetky regióny

FR

Francúzsko

departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cyprus

celé územie

LU

Luxembursko

všetky regióny

AT

Rakúsko

celé územie

SK

Slovensko

všetky regióny

FI

Fínsko

všetky regióny

SE

Švédsko

všetky regióny

UK

Spojené kráľovstvo

všetky regióny v Anglicku, Škótsku a vo Walese

PRÍLOHA II

Členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené programy boja proti Aujeszkeho chorobe

Kód ISO

Členský štát

Regióny

BE

Belgicko

celé územie

ES

Španielsko

územie autonómnych oblastí Galícia, País Vasco, Astúria, Kantábria, Navarra, La Rioja;

územie provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonómnej oblasti Castilla y León;

územie provincie Las Palmas na Kanárskych ostrovoch

IT

Taliansko

provincia Bolzano

NL

Holandsko

celé územie


Top