EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0198

Nariadenie Komisie (ES) č. 198/2008 z  3. marca 2008 , ktorým sa deväťdesiaty druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

OJ L 59, 4.3.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 237 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/198/oj

4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 198/2008

z 3. marca 2008,

ktorým sa deväťdesiaty druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1) a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov 20. februára 2008 rozhodol o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2008

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 59/2008 (Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2008, s. 4).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Záznam „Skupina islamského džihádu (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Líbijská organizácia, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Skupina islamského džihádu Uzbekistanu, i) al- Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii)“ sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrádza takto:

„Skupina islamského džihádu (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Líbyjská organizácia, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Skupina islamského džihádu Uzbekistanu, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Únia islamského džihádu).“

(2)

Záznam „Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A.al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Abu Thabit, n) Shaykh Abu Thabit, o) Shaykh Thabet, p) Abu Abdur Rahman, q) Abdur Abu Rahman). Dátum narodenia: 16.10.1966. Miesto narodenia: Unaizah, Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf“ sa pod nadpisom, „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Dátum narodenia: 16.10.1966. Miesto narodenia: Oneiza, Saudská Arábia. Číslo pasu: G477835 (vydaný 26.6.2006, jeho platnosť sa skončí 3.5.2011). Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf.“

(3)

Záznam „Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim, k) Abu Al Bara’a Al Naji, l) Shuwayb Junayd). Adresa: Buraydah, Saudská Arábia. Dátum narodenia: 8.12.1961. Miesto narodenia: Al-Taif, Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: F275043, vydaný 29.5.2004, jeho platnosť sa skončí 5.4.2009. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara’a Al Naji, m) Shuwayb Junayd). Adresa: Buraydah, Saudská Arábia. Dátum narodenia: 8.12.1961. Miesto narodenia: Al-Shefa, Al-Taif, Saudská Arábia. Číslo pasu: F275043 (vydaný 29.5.2004, jeho platnosť sa skončí 5.4.2009). Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf.“

(4)

Záznam „Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Abu Bakr, j) Abu Abdullah). Dátum narodenia: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Miesto narodenia: Al-Karawiya, Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní, náboru a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah). Dátum narodenia: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Miesto narodenia: Al-Karawiya, Oneiza, Saudská Arábia. Číslo pasu: E864131 (vydaný 30.12.2001, jeho platnosť sa skončila 6.11.2006). Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní, náboru a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf.“


Top