EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0175R(01)

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 175/2007 z  22. februára 2007 , ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania ( Ú. v. EÚ L 55, 23.2.2007 )

OJ L 57, 24.2.2007, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/175/corrigendum/2007-02-24/oj

24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/27


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 175/2007 z 22. februára 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

( Úradný vestník Európskej únie L 55 z 23. februára 2007 )

Príloha na strane 12 má znieť takto:

„PRÍLOHA

Vývozné náhrady za sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 23. februára 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovov a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).“


Top