EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0561

2006/561/ES: Rozhodnutie č. 1/2006 Spoločného výboru ES – Dánsko – Faerské ostrovy z  13. júla 2006 , ktorým sa menia a dopĺňajú tabuľky I a II prílohy k protokolu 1 Dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou správou Faerských ostrovov na strane druhej

OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1083–1084 (MT)
OJ L 221, 12.8.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/561/oj

12.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/15


ROZHODNUTIE č. 1/2006 SPOLOČNÉHO VÝBORU ES – DÁNSKO – FAERSKÉ OSTROVY

z 13. júla 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú tabuľky I a II prílohy k protokolu 1 Dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou správou Faerských ostrovov na strane druhej

(2006/561/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou správou Faerských ostrovov na strane druhej (1), ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 34 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe k protokolu 1 dohody sa špecifikujú clá a ostatné podmienky, ktoré sa uplatňujú pri dovoze určitých rýb a produktov rybolovu pochádzajúcich a dovážaných do Spoločenstva z Faerských ostrovov.

(2)

Podľa tejto prílohy Spoločenstvo udelilo koncesie na garnáty, krevety a nórske homáre z Faerských ostrovov, upravené alebo konzervované, podliehajúce ročnej colnej kvóte 3 000 ton.

(3)

Orgány Faerských ostrovov žiadali zvýšenie colných koncesií, ktoré Spoločenstvo udelilo na garnáty, krevety a nórske homáre, upravené alebo konzervované, na 6 000 ton.

(4)

Je vhodné povoliť takéto zvýšenie v určitom časovom období, ktoré sa určí podľa výšky čerpania kvót.

(5)

Podľa prílohy Spoločenstvo neudelilo žiadnu koncesiu pre mrazenú tresku jednoškvrnnú pochádzajúcu a dovážanú z Faerských ostrovov.

(6)

Orgány Faerských ostrovov žiadali zaradenie mrazenej tresky jednoškvrnnej do zoznamu produktov rybolovu, ktoré sa môžu do Spoločenstva dovážať bez cla. Tento zoznam je uvedený v tabuľke 1 prílohy k protokolu 1.

(7)

Je vhodné zaradiť do tejto tabuľky mrazenú tresku jednoškvrnnú,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do tabuľky I prílohy k protokolu 1 dohody sa zaraďuje tento riadok:

„0303 72 00

treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

0“

 

Článok 2

Tabuľka II prílohy k protokolu 1 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

„1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

 

Colná kvóta č. 4 (2)

4 000

1605 20

- krevety a garnáty:

 

 

1605 20 10

- - v hermeticky uzavretých nádobách

0

 

 

- - ostatné:

 

 

1605 20 91

- - - v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - ostatné:

0

 

ex 1605 40 00

- nórske homáre (Nephrops norvegicus)

0

 

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po jeho prijatí.

V Tórshavn 13. júla 2006

Za spoločný výbor

Herluf SIGVALDSSON

predseda


(1)  Ú. v. ES L 53, 22.2.1997, s. 2.

(2)  V roku 2007 dosiahne ročný objem 4 000 ton. Ročný objem sa od 1. januára 2008 bude zvyšovať o 1 000 ton až po maximálnu úroveň 6 000 ton, ak sa do 31. decembra príslušného roka vyčerpalo aspoň 80 % celkovej kvóty predchádzajúceho roka.“


Top