EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1189

Nariadenie Komisie (ES) č. 1189/2006 z  3. augusta 2006 , ktorým sa šesťdesiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

OJ L 214, 4.8.2006, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 196 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 196 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 186 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1189/oj

4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1189/2006

z 3. augusta 2006,

ktorým sa šesťdesiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie rozhodol dňa 25. júla 2006, že zmení a doplní zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2006

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 674/2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 58).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Záznam „Nadácia Al Rashid (a.k.a. Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, Organizácia pomoci Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáčí, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Láhaur, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karáčí, Pakistan, tel.: 668 33 01; tel.: 0300-820 91 99; fax: 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Láhaur, Pakistan; tel.: 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karáčí; tel.: 497 92 63,

617 Clifton Center, Blok 5, 6. poschodie, Clifton, Karáčí; tel.: 587 -25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti budove Jang, Karáčí, Pakistan; tel.: 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, oproti budove Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Péšávar, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rávalpindí, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, vrchné poschodie, stomatológ Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

prevádzky v Afganistane: Herat, Dzalálabád, Kábul, Kandahár, Mazáre Šeríf

taktiež prevádzky v Kosove, Čečensku“,

pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adresa:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad č. 4, Karáči, Pakistan [tel.: a) 668 33 01, b) 0300-820 91 99, fax: 662 38 14];

b)

302b-40, Good Earth Court, oproti budove Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karáči (tel.: 497 92 63);

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6. poschodie, Clifton, Karáči (tel.: 587 25 45);

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti Jang Building, Karáči, Pakistan (tel.: 262 38 18-19);

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Láhaur, Pakistan (tel.: 042-681 20 81).

Ďalšie informácie: a) ústredia v Pakistane, b) čísla účtov v Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch: 05501741 a 06500138.

2.

Záznam „Al-Nur Honey Press Shops (aka Al-Nur Honey Center), Saná, Jemen“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresa: Saná, Jemen. Ďalšie informácie: založil: Mohamed Mohamed A-Hamati z oblasti Hufash, El Mahweet Governate, Jemen.

3.

Záznam „Islamské hnutie východného Turkistanu alebo East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (aka Islamská strana východného Turkistanu alebo Alahova islamská strana východného Turkistanu)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Eastern Turkistan Islamic Movement [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah].

4.

Záznam „Nadácia pre globálnu pomoc [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief’]. Adresa:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francúzsko;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Ďalšie informácie:

a)

Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Kašmír, Libanon, Západný breh Jordánu a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria

b)

Identifikačné číslo ‚U.S. Federal Employer Identification’: 36-3804626

c)

Identifikačné číslo pre DPH: BE 454 419 759

d)

Belgické adresy sú identické s adresou Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.“

pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief“]. Adresa:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francúzsko;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Ďalšie informácie:

a)

Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Libanon, Západný breh Jordánu a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria

b)

Identifikačné číslo „U.S. Federal Employer Identification“: 36-3804626

c)

Identifikačné číslo pre DPH: BE 454 419 759

d)

Belgické adresy sú identické s adresou Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.

5.

Záznam „Obrodená spoločnosť pre islamské dedičstvo (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; sídla pobočiek: Pakistan a Afganistan. Pozn.: označené budú len pobočky tohto subjektu v Pakistane a Afganistane“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Sídla pobočiek: Pakistan a Afganistan. Ďalšie informácie: uvádzajú sa len pakistanské a afganské pobočky tohto subjektu.

6.

Záznam „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM).

7.

Záznam „Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR].

8.

Záznam „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švajčiarsko“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Taliansko.

9.

Záznam „Anafi, Nazirullah, Maulavi (Obchodný atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Nazirullah Aanafi. Titul: Maulavi. Funkcia: Obchodný atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1962. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000912 (vydaný 30.6.1998).

10.

Záznam „Qadeer, Abdul, General (Vojenský atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdul Qadeer. Titul: Generál. Funkcia: Vojenský atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1967. Miesto narodenia: Nangarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000974.

11.

Záznam „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine). Dátum narodenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) E 423362, vydaný v Islamabade 15.5.1988, b) 0841438 (bosniansko-hercegovinský pas vydaný 30.12.1998, jeho platnosť sa skončila 30.12.2003). Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) adresa v Belgicku je PO box, b) meno jeho otca je Mohamed, meno jeho matky je Medina Abid, c) údajne žije v Dubline, Írsko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa]. Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, Londýn NW8, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine). Dátum narodenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) E 423362 (vydaný v Islamabade 15.5.1988), b) 0841438 (pas Bosny a Hercegoviny, vydaný 30.12.1998, jeho platnosť sa skončila 30.12.2003). Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) adresa v Belgicku je PO box, b) meno jeho otca je Mohamed, meno jeho matky je Medina Abid, c) údajne žije v Dubline v Írsku.

12.

Záznam „Ahmed Mohammed Hamed Ali (aka Abdurehman, Ahmed Mohammed; aka Abu Fatima; aka Abu Islam; aka Abu Khadiijah; aka Ahmed Hamed; aka Ahmed The Egyptian; aka Ahmed, Ahmed; aka Al-Masri, Ahmad; aka Al-Surir, Abu Islam; aka Ali, Ahmed Mohammed; aka Ali, Hamed; aka Hemed, Ahmed; aka Shieb, Ahmed; aka Shuaib), Afganistan; narodený 1965, Egypt; občan Egypta“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt.

13.

Záznam „Al-Jadawi, Saqar; narodený pribl. 1965; predpokladá sa, že je štátnym príslušníkom Jemenu a Saudskej Arábie; poradca Usámu bin Ládina“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adresa: Shari Tunis, Saná, Jemen. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Al-Mukalla, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo pasu: 00385937. Ďalšie informácie: a) adresa je predchádzajúcou adresou, b) šofér a súkromný osobný strážca Usámu bin Ládina od roku 1996 do roku 2001.

14.

Záznam „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Dátum narodenia: 1950. Miesto narodenia: Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo pasu: A005487 (Jemen) vydaný 13. augusta 1995“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Titul: Sheikh. Adresa: Saná, Jemen. Dátum narodenia: a) 1942, b) okolo roku 1950. Miesto narodenia: Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo pasu: A005487 (vydaný 13.8.1995).

15.

Záznam „Allamuddin, Syed (Druhý tajomník, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Sayed Allamuddin Athear. Funkcia: druhý tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1955. Miesto narodenia: Badakshan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000994.

16.

Záznam „Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); dátum narodenia: a) 9. február 1960, b) 2. február 1960; miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, Východná Jáva, Indonézia; štátna príslušnosť: indonézska“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Dátum narodenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, provincia Východná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia.

17.

Záznam „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [tiež známy ako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Dátum narodenia: 1.5.1972 alebo 16.9.1973. Miesto narodenia: a) Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Sudán. Národnosť: a) sudánska b) jemenská. Jemenský pas č. 00 085 243, vydaný 12.11.1997 v Sanaa, Jemen“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Dátum narodenia: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Miesto narodenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartúm, Sudán. Štátna príslušnosť: a) Jemen, b) Sudán. Číslo pasu: 00085243 (vydaný 17.11.1997 v Saná, Jemen). Ďalšie informácie: zadržaný 30.9.2002 v Karáčí v Pakistane.

18.

Záznam „Daud, Mohammad (Administratívny Atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mohammad Daud. Funkcia: Administratívny atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1956. Miesto narodenia: Kábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 00732.

19.

Záznam „Fauzi, Habibullah (Prvý tajomník/Zástupca vedúceho misie, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Habibullah Faizi. Funkcia: druhý tajomník. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 010678 (vydaný 19.12.1993).

20.

Záznam „Murad, Abdullah, Maulavi (Generálny konzul, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Kvéta)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdullah Hamad. Titul: Maulavi. Funkcia: generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Kvéta, Pakistan. Dátum narodenia: 1972. Miesto narodenia: Helmand, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000857 (vydaný 20.11.1997).

21.

Záznam „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Prvý tajomník, Taliban ‚Generálny konzulát’, Kvéta)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdul Hai Hazem. Titul: Maulavi. Funkcia: Prvý tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Kvéta, Pakistan. Dátum narodenia: 1971. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 0001203.

22.

Záznam „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq]; dátum narodenia: 12. marec 1971; miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia; štátna príslušnosť: predpokladá sa, že je saudskoarabským a palestínskym štátnym príslušníkom; č. pasu: držiteľ egyptského pasu č. 484824 vydaného 18. januára 1984 na Egyptskom veľvyslanectve v Rijáde; ďalšie informácie: úzky spolupracovník Usamu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo pasu: 484824 (egyptský pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: blízky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov.

23.

Záznam „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Generálny konzul, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Karáčí)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Rahamatullah Kakazada. Titul: Maulavi. Funkcia: generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000952 (vydaný 7.1.1999).

24.

Záznam „Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan]. Dátum narodenia: 1955. Miesto narodenia: Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: indická. Číslo pasu: A-333602, vydaný v Bombaji, India, 6. apríla 1985“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Dátum narodenia: 26.12.1955. Miesto narodenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: India. Číslo pasu: A-333602 (vydaný 4.6.1985 v Bombaji, India). Ďalšie informácie: a) platnosť pasu zrušená indickou vládou, b) India vydala medzinárodný zatýkací rozkaz.

25.

Záznam „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [tiež známy ako a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: a) 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Ďalšie informácie: vedie sa proti nemu pátranie v Spojenom kráľovstve“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: a) 9 Aldboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Veľká Británia. Ďalšie informácie: vyšetrovaný v Spojenom kráľovstve.

26.

Záznam „Mohammad, Akhtar, Maulavi (Atašé pre oblasť vzdelávania, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titul: Maulavi. Funkcia: atašé pre oblasť vzdelávania, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1970. Miesto narodenia: Kunduz, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: SE 012820 (vydaný 4.11.2000).

27.

Záznam „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Obchodný zástupca, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Titul: a) Alhaj, b) Maulavi. Funkcia: vedúci Afgánskej obchodnej agentúry, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1934. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: SE 011252.

28.

Záznam „Nedal Mahmoud Saleh [tiež známy ako a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem]. Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Taiz (Jemen). Dátum narodenia: 1. marec 1970. Ďalšie informácie: zadržaný 19.8.2003 v Taliansku“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Miesto narodenia: Taiz, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Ďalšie informácie: zadržaný 19.8.2003 v Taliansku.

29.

Záznam „Wali, Qari Abdul (Prvý tajomník, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Funkcia: tretí tajomník. Dátum narodenia: 1974. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000769 (vydaný 2.2.1997).

30.

Záznam „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Tretí tajomník, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Karáčí)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdul Ghafar Shinwari. Titul: Haji. Funkcia: tretí tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 29.3.1965. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000763 (vydaný 9.1.1997).

31.

Záznam „Najibullah, Maulavi (Generálny konzul, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Péšávar)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titul: Maulavi. Funkcia: Generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: Farah. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: 00737 (vydaný 20.10.1996).

32.

Záznam „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Miesto narodenia: obec Vydriha, región východný Kazachstan, ZSSR. Dátum narodenia: 12. september 1952. Štátna príslušnosť: ruská. Cestovný pas: ruský cestovný pas 43 č. 1600453“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresa: Derzhavina street 281-59, Grozny, Čečenská republika, Ruská federácia. Dátum narodenia: 12.9.1952. Miesto narodenia: obec Vydrikh, oblasť Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Sovietska socialistická republika) Kazachstan. Štátna príslušnosť: Rusko. Číslo pasu: a) 43 č. 1600453, b) 535884942 (ruský zahraničný pas), c) 35388849 (ruský zahraničný pas). Ďalšie informácie: a) uvedená adresa je bývalá adresa, b) zabitý 19.2.2004.

33.

Záznamy „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Taliban ‚Embassy’, Islamabad)“. „Zaeef, Abdul Salam (Veľvyslanec Talibanu v Pakistane)“ a „Zaief, Abdul Salam, Mullah (Námestník ministra baníctva a priemyslu)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádzajú takto:

Abdul Salam Zaeef. Titul: Mullah. Funkcia: a) námestník ministra baníctva a priemyslu, b) mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 001215 (vydaný 29.8.2000).

34.

Záznam „Zahid, Mohammad, Mullah (Tretí tajomník, ‚Veľvyslanectvo Talibanu’ Taliban, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mohammad Zahid. Titul: Mullah. Funkcia: Tretí tajomník, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1971. Miesto narodenia: Logar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 001206 (vydaný 17.7.2000).


Top