EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0509

2006/509/ES: Rozhodnutie Rady z  11. júla 2006 , ktorým sa vymenúva český náhradník Výboru regiónov

OJ L 200, 22.7.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 94–94 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/509/oj

22.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/5


ROZHODNUTIE RADY

z 11. júla 2006,

ktorým sa vymenúva český náhradník Výboru regiónov

(2006/509/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh českej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010.

(2)

V dôsledku odstúpenia Ivana KOSATÍKA sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pavel HORÁK, prvý námestník hajtmana olomouckého kraja sa týmto vymenúva za náhradníka Výboru regiónov namiesto Ivana KOSATÍKA na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Top