EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0408

2006/408/ES: Rozhodnutie Rady z  12. júna 2006 , ktorým sa vymenúva nemecký člen Výboru regiónov

Ú. v. EÚ L 159, 13.6.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 294M, 25.10.2006, p. 200–200 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/408/oj

13.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/14


ROZHODNUTIE RADY

z 12. júna 2006,

ktorým sa vymenúva nemecký člen Výboru regiónov

(2006/408/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh nemeckej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010.

(2)

V dôsledku odstúpenia Jochena RIEBELA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za člena Výboru regiónov sa týmto vymenúva Volker HOFF, minister spolkovej krajiny Hessensko pre spolkové a európske záležitosti a komisár spolkovej krajiny Hessensko v spolkovej rade, ako náhrada za Jochena RIEBELA na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 12. júna 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Top