EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0359

2006/359/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady z  15. mája 2006 , ktorým sa vymenúva nemecký člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

OJ L 134, 20.5.2006, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M, 25.10.2006, p. 94–94 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/359/oj

20.5.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/33


ROZHODNUTIE RADY

z 15. mája 2006,

ktorým sa vymenúva nemecký člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2006/359/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 167,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/758/ES, Euratom zo 17. septembra 2002, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2002 do 20. septembra 2006 (1),

so zreteľom na nomináciu predloženú nemeckou vládou,

po získaní stanoviska Komisie,

keďže sa v dôsledku odstúpenia Bernharda WELSCHKEHO uvoľnilo miesto nemeckého člena v uvedenom výbore,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dr. Ludolf von WARTENBERG sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ako náhrada za Bernharda WELSCHKEHO na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2006.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 15. mája 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


(1)  Ú. v. ES L 253, 21.9.2002, s. 9.


Top