EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0922

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPM/1/2005 z  25. novembra 2005 o vymenovaní veliteľa misie/policajného komisára Policajnej misie Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

OJ L 335, 21.12.2005, p. 58–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 242–242 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/922/oj

21.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/58


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUPM/1/2005

z 25. novembra 2005

o vymenovaní veliteľa misie/policajného komisára Policajnej misie Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

(2005/922/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na tretí pododsek jej článku 25,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/824/SZBP z 24. novembra 2005 o Policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH) (1), a najmä na jej článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 9 ods. 1 jednotnej akcie 2005/824/SZBP stanovuje, že Rada poveruje Politický a bezpečnostný výbor prijímať príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy, vrátane rozhodnutia vymenovať na návrh generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca veliteľa misie/policajného komisára.

(2)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec navrhol vymenovať pána Vincenza Coppolu,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Vincenzo Coppola sa týmto vymenúva za veliteľa misie/policajného komisára Policajnej misie Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH) odo dňa začiatku misie. Do tohto dňa koná ako vedúci plánovacej skupiny.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2006.

V Bruseli 25. novembra 2005

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

J. KING


(1)  Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 55.


Top