EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0014(01)

2005/918/ES: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  9. decembra 2005 o schválení objemu emisie mincí v roku 2006 (ECB/2005/14)

OJ L 333, 20.12.2005, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 687–687 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/918/oj

20.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/55


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 9. decembra 2005

o schválení objemu emisie mincí v roku 2006

(ECB/2005/14)

(2005/918/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 106 ods. 2,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí vydávaných členskými štátmi, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).

(2)

Zúčastnené členské štáty predložili ECB na schválenie svoje odhady objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2006, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2006

ECB týmto schvaľuje objem mincí, ktoré majú zúčastnené členské štáty vydať v roku 2006, ako je uvedené v tejto tabuľke:

(v miliónoch EUR)

 

Emisia mincí určených na obeh a emisia mincí na zberateľské účely (neurčené na obeh) v roku 2006

Belgicko

145,5

Nemecko

500,0

Grécko

71,4

Španielsko

625,0

Francúzsko

362,0

Írsko

76,0

Taliansko

772,4

Luxembursko

45,0

Holandsko

60,0

Rakúsko

177,0

Portugalsko

150,0

Fínsko

60,0

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie je určené zúčastneným členským štátom.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. decembra 2005

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


Top