EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0501

2005/501/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/296/ES, ktoré predkladá zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz výrobkov z rýb na ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o Alžírsko, Bahamy a Grenadu [oznámené pod číslom K(2005) 2551] (Text s významom pre EHP)

OJ L 183, 14.7.2005, p. 109–111 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 232–234 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/501/oj

14.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/109


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/296/ES, ktoré predkladá zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz výrobkov z rýb na ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o Alžírsko, Bahamy a Grenadu

[oznámené pod číslom K(2005) 2551]

(Text s významom pre EHP)

(2005/501/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 95/408/ES z 22. júna 1995 o podmienkach pre vypracovanie, na dočasné obdobie, predbežných zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať niektoré výrobky živočíšneho pôvodu, rybie produkty alebo živé lastúrniky (1), najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 97/296/ES z 22. apríla 1997, ktoré predkladá zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz výrobkov z rýb na ľudskú spotrebu (2), sa uvádza zoznam krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu. V časti I prílohy k tomuto rozhodnutiu sa uvádza zoznam krajín a území, na ktoré sa vzťahuje osobitné rozhodnutie podľa smernice Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 ustanovujúcej zdravotné podmienky na výrobu a umiestňovanie rybacích výrobkov na trh (3), a v časti II tejto prílohy sa uvádza zoznam krajín a území, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 2 rozhodnutia 95/408/ES.

(2)

Rozhodnutiami Komisie 2005/498/ES (4), 2005/499/ES (5) a 2005/500/ES (6) sa stanovujú osobitné podmienky dovozu produktov rybolovu z Alžírska, Bahám a Grenady. Tieto krajiny by sa preto mali doplniť do zoznamu v časti I prílohy k rozhodnutiu 97/296/ES.

(3)

V záujme jasnosti by sa príslušné zoznamy mali nahradiť v celom svojom rozsahu.

(4)

Rozhodnutie 97/296/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať odo dňa uplatňovania rozhodnutí 2005/498/ES, 2005/499/ES a 2005/500/ES v súvislosti s dovozom produktov rybolovu z Alžírska, Bahám a Grenady.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 97/296/ES sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 28. augusta 2005.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júla 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33); oprava v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 122, 14.5.1997, s. 21. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/219/ES (Ú. v. EÚ L 69, 16.3.2005, s. 55).

(3)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  Pozri stranu 92 tohto úradného vestníka.

(5)  Pozri stranu 99 tohto úradného vestníka.

(6)  Pozri stranu 104 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Zoznam krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu v akejkoľvek podobe

I.   Krajiny a územia, na ktoré sa vzťahuje osobitné rozhodnutie podľa smernice Rady 91/493/EHS

 

AE – Spojené arabské emiráty

 

AG – Antigua a Barbuda

 

AL – Albánsko

 

AN – Holandské Antily

 

AR – Argentína

 

AU – Austrália

 

BD – Bangladéš

 

BG – Bulharsko

 

BR – Brazília

 

BS – Bahamy

 

BZ – Belize

 

CA – Kanada

 

CH – Švajčiarsko

 

CI – Pobrežie Slonoviny

 

CL – Čile

 

CN – Čína

 

CO – Kolumbia

 

CR – Kostarika

 

CS – Srbsko a Čierna Hora (1)

 

CU – Kuba

 

CV – Kapverdy

 

DZ – Alžírsko

 

EC – Ekvádor

 

EG – Egypt

 

FK – Falklandské ostrovy

 

GA – Gabon

 

GD – Grenada

 

GH – Ghana

 

GL – Grónsko

 

GM – Gambia

 

GN – Guinea

 

GT – Guatemala

 

GY – Guyana

 

HK – Hongkong

 

HN – Honduras

 

HR – Chorvátsko

 

ID – Indonézia

 

IN – India

 

IR – Irán

 

JM – Jamajka

 

JP – Japonsko

 

KE – Keňa

 

KR – Južná Kórea

 

KZ – Kazachstan

 

LK – Srí Lanka

 

MA – Maroko

 

MG – Madagaskar

 

MR – Mauritánia

 

MU – Maurícius

 

MV – Maldivy

 

MX – Mexiko

 

MY – Malajzia

 

MZ – Mozambik

 

NA – Namíbia

 

NC – Nová Kaledónia

 

NG – Nigéria

 

NI – Nikaragua

 

NZ – Nový Zéland

 

OM – Omán

 

PA – Panama

 

PE – Peru

 

PG – Papua-Nová Guinea

 

PH – Filipíny

 

PF – Francúzska Polynézia

 

PM – Saint Pierre a Miquelon

 

PK – Pakistan

 

RO – Rumunsko

 

RU – Rusko

 

SA – Saudská Arábia

 

SC – Seychely

 

SG – Singapur

 

SN – Senegal

 

SR – Surinam

 

SV – Salvádor

 

TH – Thajsko

 

TN – Tunisko

 

TR – Turecko

 

TW – Taiwan

 

TZ – Tanzánia

 

UG – Uganda

 

UY – Uruguaj

 

VE – Venezuela

 

VN – Vietnam

 

YE – Jemen

 

YT – Mayotte

 

ZA – Južná Afrika

 

ZW – Zimbabwe

II.   Krajiny a územia vyhovujúce podmienkam článku 2 ods. 2 rozhodnutia Rady 95/408/ES

 

AM – Arménsko (2)

 

AO – Angola

 

AZ – Azerbajdžan (3)

 

BJ – Benin

 

BY – Bielorusko

 

CG – Kongo (4)

 

CM – Kamerun

 

ER – Eritrea

 

FJ – Fidži

 

IL – Izrael

 

MM – Mjanmarsko

 

SB – Šalamúnove ostrovy

 

SH – Svätá Helena

 

TG – Togo

 

US – Spojené štáty americké


(1)  Nezahŕňa Kosovo, tak ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Schválené len pre dovoz živých rakov (Astacus leptodactylus) určených na priamu ľudskú spotrebu.

(3)  Schválené len pre dovoz kaviáru.

(4)  Schválené len pre dovoz na mori ulovených, zmrazených a finálne zabalených produktov rybolovu“.


Top