EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0330

Jednotná akcia Rady 2005/330/SZBP z 26. apríla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre južný Kaukaz

OJ L 106, 27.4.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 392–392 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/330/oj

27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/36


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/330/SZBP

z 26. apríla 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre južný Kaukaz

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 14, 18 ods. 5 a 23 ods. 2,

keďže

(1)

Rada 8. decembra 2003 prijala jednotnú akciu 2003/872/SZBP (1), ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje do 30. júna 2004 mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre južný Kaukaz (OZEÚ).

(2)

Rada 2. februára 2005 prijala jednotnú akciu 2005/100/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát OZEÚ pre južný Kaukaz do 31. augusta 2005.

(3)

Po skončení misie OBSE pre monitorovanie hraníc v Gruzínsku sa politický a bezpečnostný výbor 8. marca 2005 dohodol, že reakciou na situáciu bude posilnenie OZEÚ pre južný Kaukaz.

(4)

Mandát OZEÚ by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2003/872/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

 

V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„h)

prostredníctvom podporného tímu v Tbilisi poskytovať Európskej únii správy a nepretržité hodnotenie situácie na hraniciach a uľahčiť budovanie dôvery medzi Gruzínskom a Ruskou federáciou a zabezpečovať tak účinnú spoluprácu a kontakt medzi všetkými príslušnými subjektami.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa od 4. apríla 2005.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 26. apríla 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 44. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2005/100/SZBP (Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2005, s. 74).


Top