EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0379

Nariadenie Komisie (ES) č. 379/2005 zo 4. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/1999, ktorým sa stanovuje obchodná norma pre slivky

OJ L 59, 5.3.2005, p. 16–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 130–133 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 11 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 11 - 14

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/379/oj

5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 379/2005

zo 4. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/1999, ktorým sa stanovuje obchodná norma pre slivky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 537/2004 z 23. marca 2004, ktorým sa upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa trhu s čerstvým ovocím a zeleninou, a to z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii (2), sa na neúplný zoznam veľkoplodých odrôd Prunus domestica pridalo niekoľko odrôd, a to nahradením dodatku k prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 1168/1999 (3). Avšak na základe odporúčaní Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, aby sa rozlišovalo medzi odrodami Prunus domestica a Prunus salicina, nový dodatok neobsahuje neúplný zoznam veľkoplodých odrôd Prunus salicina, ktorý zahŕňal pred zmenou a doplnením. Tento zoznam by sa mal znova vyhotoviť v záujme transparentnosti na svetovom trhu.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1168/1999 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dodatok k prílohe k nariadeniu (ES) č. 1168/1999 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9.

(3)  Ú. v. ES L 141, 4.6.1999, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

Dodatok k prílohe k nariadeniu (ES) č. 1168/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov tabuľky sa nahrádza takto:

2.

Pridáva sa tento text:

„2.   Neúplný zoznam veľkoplodých odrôd Prunus salicina.

Odroda

Kultivar a/alebo obchodný názov

Synonymá

Allo

 

Andy’s Pride

 

Angeleno

 

Autumn Giant

 

Autumn Pride

 

Beaut Sun

 

Beauty

Beaty

Bella di Barbiano

 

Black Amber

 

Black Beaut

 

Black Gold

 

Black Rosa

 

Black Royal

 

Black Star

 

Black Sun

 

Burbank

 

Burmosa

 

Calita

 

Casselman

Kesselman

Catalina

 

Celebration

 

Centenaria

 

Del Rey Sun

 

Delbarazur

 

Dólar

 

Eclipse

 

Eldorado

 

Eric Sun

 

Flavor King

 

Formosa

 

Fortune

 

Friar

 

Frontier

 

Gavearli

 

Gaviota

 

Globe Sun

 

Goccia d'Oro

 

Golden Japan

Shiro

Golden King

 

Golden Kiss

 

Golden Plum

 

Goldsweet 4

 

Grand Rosa

 

Green Sun

 

Hackman

 

Harry Pickstone

 

Howard Sun

 

Kelsey

 

Lady Red

 

Lady West

 

Laetitia

 

Laroda

 

Larry Ann

Larry Anne, Tegan Blue, Freedom

Late Red

 

Late Santa Rosa

 

Linda Rosa

 

Mariposa

Improved Satsuma, Satsuma Improved

Methley

 

Midnight Sun

 

Morettini 355

Cœur de Lion

Narrabeen

 

Newyorker

 

Nubiana

 

Obilnaja

 

October Sun

 

Original Sun

 

Oro Miel

 

Ozark Premier

Premier

Pink Delight

 

Pioneer

 

Queen Ann

 

Queen Rosa

 

Red Beaut

 

Red Rosa

 

Red Sweet

 

Redgold

 

Redroy

 

Reubennel

Ruby Nel

Royal Black

 

Royal Diamond

 

Royal Garnet

 

Royal Star

 

Roysum

 

Ruby Blood

 

Ruby Red

 

Sangue di Drago

 

Santa Rosa

 

Sapphire

 

Satsuma

 

Simka

 

Sir Prize

Akihime

Songold

 

Southern Belle

 

Southern Pride

 

Souvenir

 

Souvenir II

 

Spring Beaut

 

Starking Delicious

 

Stirling

 

Suplumeleven

 

Suplumthirteen

 

Suplumtwelve

 

Susy

 

TC Sun

 

Teak Gold

 

Top Black

 

Tracy Sun

 

Wickson

 

Yakima

 

Yellow Sun

 

Zanzi Sun“

 


Top