EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1199

Nariadenie Komisie (ES) č. 1199/2004 z 29. júna 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v júni 2004 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

OJ L 230, 30.6.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1199/oj

30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1199/2004

z 29. júna 2004,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v júni 2004 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2497/96 z 18. decembra 1996, ktoré v sektore hydinového mäsa ustanovuje pravidlá uplatňovania režimu, ktorý určuje asociačná dohoda a dočasná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom (1), najmä na jeho článok 4 ods. 5,

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia, predloženým na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2004 podľa nariadenia (ES) č. 2497/96, vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2004 je možné podať na celkové množstvo v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2497/96.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 361/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 15).


PRÍLOHA

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2004

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2004

(v tonách)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


Top