EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10726

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2022/C 446/11

PUB/2022/1466

Ú. v. EÚ C 446, 24.11.2022, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/38


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 446/11)

1.   

Komisii bolo 15. novembra 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

BNP Paribas S.A. („BNP Paribas“, Francúzsko),

Stellantis N.V. („Stellantis“, Holandsko),

Aktíva súvisiace s finančnou spoluprácou PSA-SCF (ďalej len „PCDF“) pod spoločnou kontrolou podnikov Stellantis a Crédit Agricole Consumer Finance („CACF“, Francúzsko),

Aktíva súvisiace s finančnou spoluprácou FCA-CACF (ďalej len „FCAB“) pod spoločnou kontrolou podnikov Stellantis a Santander Consumer Finance („SCF“, Španielsko) (PCDF a FCAB spolu tvoria „cieľový podnik“) a

Spoločný podnik BNP Paribas a Stellantis (ďalej len „BNPP-Stellantis JV“).

Podniky BNP Paribas a Stellantis získajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom BNPP-Stellantis JV, ktorý bude kontrolovať cieľový podnik (2).

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií a aktív.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

BNP Paribas pôsobí na celom svete v troch hlavných bankových činnostiach vrátane komerčného, retailového bankovníctva a služieb, investičných a ochranných služieb a podnikového a inštitucionálneho bankovníctva,

Stellantis pôsobí na celom svete v oblasti vývoja, výroby a distribúcie automobilových vozidiel pod týmito pätnástimi značkami: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati a Ram,

Aktíva PCDF a aktíva FCAB ponúkajú úvery a lízingy týkajúce sa značkových vozidiel, ako aj úvery autorizovaným predajcom automobilov,

Spoločný podnik BNPP-Stellantis JV, ktorý bude pozostávať z cieľového podniku.

3.   

Podnik BNPP-Stellantis JV sa stane výhradným partnerom podniku Stellantis pre činnosti financovania všetkých značiek Stellantis (okrem operatívneho lízingu B2B) v Rakúsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve. Podnik BNPP-Stellantis JV bude mať na starosti aj operatívny lízing B2C na nevýhradnom základe.

4.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (3) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

5.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Spoločný podnik BNPP-Stellantis JV bude tvoriť i) 100 % akcií v dvoch subjektoch PCDF [PSA Bank Germany GmbH (ďalej len „PSA Bank Germany“) a PSA Finance UK Ltd (ďalej len „PSA Finance UK“)], ktoré zodpovedajú finančným činnostiam viazaným na značky PSA v Nemecku, Rakúsku a Spojenom kráľovstve a ii) obchodné aktíva FCAB prostredníctvom troch obchodných dohôd, ktoré zodpovedajú finančným činnostiam viazaným na značky FCA v Nemecku, Rakúsku a Spojenom kráľovstve.

(3)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top