EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0510(02)

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 2021/C 178/03

PUB/2021/242

OJ C 178, 10.5.2021, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/10


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2021/C 178/03)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1).

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ ŠTANDARDNEJ ZMENY JEDNOTNÉHO DOKUMENTU

„BEAUMES DE VENISE“

PDO-FR-A0724-AM02

Dátum oznámenia: 9. 3. 2021

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

1.   Oblasť v bezprostrednej blízkosti

V kapitole I bode IV podbode 3 špecifikácie výrobku Oblasť v bezprostrednej blízkosti bola do zoznamu obcí departmentu Vaucluse, ktoré tvoria oblasť v bezprostrednej blízkosti, pridaná obec Violès, aby sa zohľadnili vinárske výrobné postupy. Táto obec susedí s oblasťou v bezprostrednej blízkosti a nespochybňuje základ súvislosti so zemepisnou oblasťou.

Táto zmena bola zahrnutá do bodu jednotného dokumentu Ďalšie podmienky.

2.   Odrodová skladba

V kapitole I bode V podbode 1 špecifikácie výrobku Odrodová skladba bola odroda Mourvèdre presunutá zo zoznamu doplnkových odrôd do zoznamu dodatočných odrôd.

Táto zmena bola do jednotného dokumentu zahrnutá presunutím odrody Mourvèdre zo zoznamu doplnkových odrôd do zoznamu hlavných odrôd.

V kapitole I bode V podbode 2 špecifikácie výrobku Pravidlá podielu odrôd v poľnohospodárskom podniku bola vykonaná zmena, ktorou sa stanovuje, že odrody Syrah a Mourvèdre musia predstavovať aspoň 25 % odrodovej skladby v poľnohospodárskom podniku. Tieto pravidlá podielu odrôd v poľnohospodárskom podniku sa neuplatňujú na malé podniky s rozlohou menej ako 1,5 hektára alebo na podniky, ktoré boli nútené reštrukturalizovať (z dôvodu dedenia, ukončenia nájomnej zmluvy, likvidácie spoločnosti, vyklčovania, vyvlastnenia, nákupu), keď má výrobca päť rokov na dosiahnutie súladu. Tieto pravidlá podielu odrôd nemajú vplyv na jednotný dokument.

V kapitole I bode XI špecifikácie výrobku Prechodné opatrenia boli prechodné opatrenia týkajúce sa pravidiel podielu odrôd v poľnohospodárskom podniku po zber 2015 vypustené, pretože ich platnosť uplynula. Táto zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

3.   Systémy vedenia viniča

V kapitole I bode VI podbode 1 špecifikácie výrobku Spôsoby vedenia viniča sa vykonala zmena s cieľom objasniť minimálnu hustotu výsadby viniča, pravidlá rezu a zakázané chemické ošetrenia a ničenie buriny.

Minimálna hustota výsadby viniča je 4 000 krov na hektár. Okrem toho sa zväčšila maximálna vzdialenosť medzi radmi z 2,20 m na 2,50 m a minimálna dispozičná plocha pre každý ker sa zväčšila z 2,20 m2 na 2,50 m2.

Tieto zmeny boli zahrnuté do bodu Vinárske výrobné postupy v jednotnom dokumente.

Zapestovanie do kordónu Royat bolo vzhľadom na pravidlá rezu predĺžené z dvoch na päť rokov. Maximálny počet očiek sa zdal príliš vysoký a z najvyššieho počtu dvanásť očiek bol znížený na maximálne osem. Objasnilo sa, že vinohradnícka plocha zmladená typom rezu kordón Royat nesmie ročne presiahnuť 10 % existujúcich krov. Tieto zmeny sú v súlade s bežnou praxou v tomto odvetví.

Tieto zmeny boli zahrnuté do bodu Vinárske výrobné postupy v jednotnom dokumente.

Objasnili sa chemické ošetrenia a metódy ničenia buriny, ktoré je zakázané používať vo vinohradoch. Tieto spresnenia boli pridané do bodu Vinárske výrobné postupy v jednotnom dokumente.

Sú zakázané konkrétne chemické ošetrenia proti plesni sivej.

Je zakázané totálne chemické ničenie buriny na pozemku.

Je zakázané chemické ničenie buriny medzi radmi.

Je zakázané chemické ničenie buriny na úvratiach.

Na úvratiach sa udržiava spontánny rastlinný porast.

Je zakázané používať plastovú mulčovaciu fóliu.

4.   Zmesi odrôd viniča vo vínach

V kapitole I bode IX špecifikácie výrobku Spracovanie, výroba, zrenie, balenie boli pridané informácie, aby sa objasnili pravidlá sceľovania odrôd viniča vo vínach a hranica intenzity farby, ktorá sa vzťahuje na vína.

Vína sú vyrobené zo zmesi hrozna alebo vín, ktoré zväčša pozostávajú z hlavnej odrody a dodatočných odrôd a musia obsahovať odrodu viniča Grenache N. Podiel hlavnej odrody a dodatočných odrôd musí byť najmenej 60 % zmesi.

Hranica intenzity farby bola znížená a z hodnoty najmenej 6 bola upravená na najmenej 5.

Tieto spresnenia boli pridané do bodu Opis vína (vín) v jednotnom dokumente.

V kapitole I bode IX špecifikácie výrobku Spracovanie, výroba, zrenie, balenie boli vykonané zmeny na objasnenie týchto bodov:

Všetci prevádzkovatelia majú kapacitu na výrobu vína rovnú aspoň objemu vína vyrobeného počas predchádzajúceho zberu, ak sa nezmenila rozloha.

Linka na fľašovanie a vybavenie na balenie musia prejsť čistením.

Používanie zátok z aglomerovaného korku je zakázané.

Prevádzkovatelia musia poskytnúť dôkaz o vhodných skladovacích priestoroch pre výrobky pripravené na trh.

Tieto spresnenia týkajúce sa skladovania a balenia nemajú vplyv na jednotný dokument.

5.   Požiadavky na vyhlásenie výrobcu

V kapitole II špecifikácie výrobku sa objasňujú požiadavky na vyhlásenie, ktoré sa vzťahujú na výrobcov, aby sa dosiahol súlad s metódami na preskúmanie žiadostí, transakcií a balenia. Tieto spresnenia nemajú vplyv na jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov

Beaumes de Venise

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Víno

4.   Opis vína (vín)

Vína sú tiché červené vína, vyrobené s nízkym výnosom a zo zmesi niekoľkých odrôd. Je podstatné, aby ako prevažujúce odrody boli použité Grenache N, Syrah N a Mourvèdre. Podiel odrôd Grenache, Syrah a Mourvèdre musí tvoriť najmenej 60 % zmesi.

Tieto intenzívne vína sú charakteristické svojou elegantnou, bohatou a plnou štruktúrou, dobrou vyváženosťou medzi kyslosťou, alkoholom a lahodnými tanínmi a svojimi ovocnými, korenistými arómami, ktoré sa vyzrievaním obohacujú o živočíšne tóny.

Obsah kyseliny jablčnej ≤ 0,4 g/l, minimálny prirodzený obsah alkoholu > 12,5 obj. %, zmenená intenzita farby ≥ 6, index celkového obsahu polyfenolov ≥ 45.

Obsah skvasiteľných cukrov ≤ 3 g/l, ak je prirodzený obsah alkoholu ≤ 14 obj. %, alebo 4 g/l, ak je prirodzený obsah alkoholu > 14 obj. %.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálna celková kyslosť:

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

16,33

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

 

5.   Vinárske výrobné postupy

5.1.   Osobitné enologické postupy

Hustota

Pestovateľský postup

Minimálna hustota výsadby viniča je 4 000 krov na hektár.

Vzdialenosť medzi radmi nesmie prekročiť 2,5 m.

Maximálna dispozičná plocha pre každý ker je najviac 2,5 m2. Táto plocha sa vypočíta vynásobením vzdialenosti medzi radmi a vzdialenosti medzi krami.

Vzdialenosť medzi krami sa v rovnakom rade pohybuje v rozmedzí od 0,90 m do 1,10 m, pričom v prípade viniča vyväzovaného s použitím jednoramenného kordónu sa vzdialenosť krov v rovnakom rade pohybuje v rozmedzí od 0,80 m do 1,10 m.

Rez

Pestovateľský postup

Vinič je vedený krátkym rezom (vedenie Gobelet alebo kordón Royat) s najviac 12 očkami na ker. Na každom čapíku sa nachádzajú najviac dve očká.

Pri kordóne Royat platí, že jeho zapestovanie nesmie trvať dlhšie ako 5 rokov. Počas tohto obdobia je povolený jednoduchý alebo dvojitý Guyotov rez, pričom po podlome môže ostať maximálne 8 očiek na ker.

Zmladzovanie vinohradníckej plochy použitím rezu typu kordón Royat nesmie ročne presiahnuť 10 % krov vo vinohrade.

Zber a preprava

Pestovateľský postup

Hrozno sa zberá ručne.

Zbery sa musia vytriediť na pozemku alebo na triediacom stole.

Obsah zberných vaní, v ktorých sa prepravuje zozberané hrozno, nesmie prekročiť 3 000 kg.

Zavlažovanie

Pestovateľský postup

Zavlažovanie môže byť povolené.

Enologické postupy a fyzické spracovanie

Osobitný enologický postup

Akékoľvek tepelné spracovanie zozberaného hrozna, pri ktorom teplota vystúpi nad 40 °C, je zakázané.

Celkový obsah alkoholu vo vínach nesmie po obohatení prekročiť 14,5 obj. %.

Ničenie buriny

Pestovateľský postup

Aby sa zachovali charakteristické vlastnosti fyzikálneho a biologického prostredia, ktoré je základným prvkom miestnej oblasti:

Sú zakázané konkrétne chemické ošetrenia proti plesni sivej.

Je zakázané totálne chemické ničenie buriny na pozemku.

Je zakázané chemické ničenie buriny medzi radmi.

Je zakázané chemické ničenie buriny na úvratiach.

Na úvratiach sa udržiava spontánny rastlinný porast.

Je zakázané používať plastovú mulčovaciu fóliu.

5.2.   Maximálne výnosy

Červené víno

42 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Zber hrozna a vinifikácia, výroba a vyzrievanie vín sa uskutočňujú na území týchto obcí v departmente Vaucluse: Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric a Suzette.

7.   Hlavné muštové odrody

Grenache N

Mourvèdre N – Monastrell

Syrah N – Shiraz

8.   Opis súvislostí

Vinohradnícka oblasť je orientovaná na juh a obklopuje ju pohorie Dentelles de Montmirail. Stredomorskú klímu charakterizujú veľmi suché letá s hojným slnečným svitom. Táto klíma priaznivo vplýva na dozrievanie hrozna. Suché, červené vína sa vyrábajú zo zmesi niekoľkých odrôd viniča vrátane Grenache N a Syrah N. Tieto intenzívne vína majú senzorický profil, ktorý sa vyznačuje elegantnou, bohatou a plnou štruktúrou, dobrou vyváženosťou medzi kyslosťou, alkoholom a lahodnými tanínmi a ovocnými, korenistými arómami, ktoré sa vyzrievaním obohacujú o živočíšne tóny.

9.   Ďalšie základné podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky)

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

Výnimka pre výrobu vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Oblasť v bezprostrednej blízkosti, ktorá je vymedzená na základe výnimky pre vinifikáciu, výrobu a zrenie vín, zahŕňa územie týchto obcí v departmente Vaucluse: Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians, Vacqueyras a Violès.

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

Dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky:

Na etiketách vín s chráneným označeným pôvodu sa môže uvádzať názov väčšej zemepisnej jednotky „Cru des Côtes du Rhône“.

Na etiketách vín s chráneným označeným pôvodu sa v súlade s podmienkami špecifikovanými v dohode, ktorú podpísali jednotlivé dotknuté orgány na ochranu a riadenie, môže uvádzať názov väčšej zemepisnej jednotky „Vignobles de la Vallée du Rhône“.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-75070b8a-ae04-4f4e-9d15-ee0dcb121b20


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top